ข่าวเกี่ยวกับ JamboLive

แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ รู้จัก "ใบกำกับภาษี" ใบกำกับภาษีสำคัญอย่างไร?
JamboLive
30 เมษายน 2024

ใบกำกับภาษี คืออะไร สำหรับแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคย หรืออาจจะสงสัยว่ามันคืออะไร ทำไมถึงต้อง “ออกใบกำกับภาษี” วันนี้จัมโบ้ไลฟ์มาแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆพ่อค้าแม่ขายให้รู้กันค่ะ

ใบกำกับภาษี เปรียบเสมือนใบเสร็จรับเงินฉบับพิเศษ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เปรียบเสมือนหลักฐานสำคัญที่ใช้ชี้แจงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรม

ใครเป็นผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี ?
ผู้ขายที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เท่านั้นที่มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อ

ใบกำกับภาษีมีทั้งหมดกี่ประเภท ?
ปัจจุบันกรมสรรพากรได้แบ่งใบกำกับภาษีออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
2. ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
3. ใบเพิ่มหนี้
4. ใบลดหนี้
5. ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาด
6. ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรที่ออกให้สำหรับการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
7. ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิตออกให้ในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใบกำกับภาษีอย่างย่อมีอะไรบ้าง ?
1. คำว่า "ใบกำกับภาษีอย่างย่อ"
2. ชื่อและเลข 13 หลักของผู้ออกใบกำกับภาษี
3. หมายเลขลำดับหรือเลขที่ใบกำกับภาษี
4. วันที่ออกใบกำกับภาษี
5. ชื่อ, ชนิด, และประเภทสินค้าหรือบริการ
6. ปริมาณและมูลค่าของสินค้าหรือบริการ (สามารถใช้รหัสแทนได้)
7. ราคาสุทธิของสินค้าหรือบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
8. ข้อความสำคัญอื่น ๆ ที่มีการกำหนดโดยหน่วยงานสรรพากร

ใบกำกับภาษีมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจและรูปแบบการขาย แต่ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป นั้นเป็นแบบที่ใช้ทั่วไป เหมาะกับการขายสินค้าหรือบริการทั่วไป

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปมีอะไรบ้าง ?
1. คำว่า "ใบกำกับภาษี" อยู่ตรงกลางด้านบนของใบเสร็จ
2. ข้อมูลผู้ขาย: ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
3. ข้อมูลผู้ซื้อ: ชื่อ ที่อยู่
4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และ หมายเลขเล่ม (ถ้ามี)
5. รายการสินค้าหรือบริการ: ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่า
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แยกชัดเจนจากมูลค่าสินค้าหรือบริการ
7. วันที่ออกใบกำกับภาษี

ดูตัวอย่างใบกำกับภาษี
วิธีเขียนรายการในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
- เรียงลำดับสินค้าหรือบริการให้ชัดเจน
- ระบุชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และหน่วยวัด
- ระบุราคาต่อหน่วย
- คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
- ระบุยอดรวมสินค้าหรือบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และยอดสุทธิ

แม่ค้าออนไลน์ต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อไหร่ ?
- เมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการ
- เมื่อได้รับเงินค่าสินค้าหรือบริการ
- ก่อนส่งมอบสินค้าหรือบริการ

ใบกำกับภาษีสำคัญอย่างไร ?
- เป็นหลักฐานสำคัญในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
- ผู้ขายที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สามารถนำไปขอคืนภาษีซื้อได้

ข้อควรระวังในการออกใบกำกับภาษี
1. เฉพาะผู้ขายที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เท่านั้นที่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษี ผู้ขาย ที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไม่ สามารถออกใบกำกับภาษีได้

2. ต้องระบุรายละเอียดในใบกำกับภาษีให้ครบถ้วน
รายละเอียด ที่ต้องระบุในใบกำกับภาษีมี ดังนี้:
- ชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ของผู้ขายและผู้ซื้อ
- ที่อยู่ ของผู้ขายและผู้ซื้อ
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของผู้ขาย
- วันที่ เวลา ของการออกใบกำกับภาษี
- รายละเอียดสินค้าหรือบริการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย และ ราคาสุทธิ
- จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
- ยอดเงินรวม
- ลายเซ็น ของผู้ขาย

3. ออกใบกำกับภาษีให้ทันต่อสถานการณ์
- ผู้ขายควรออกใบกำกับภาษี ให้ทันต่อสถานการณ์
- ไม่ควรรอจนนานเกินไป หลังจากมีการขายสินค้าหรือบริการ
- การออกใบกำกับภาษี ที่ล่าช้าอาจทำให้เกิดปัญหากับลูกค้าหรือกรมสรรพากร

4. ไม่ลืมเสียภาษี
- ผู้ขายที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับกรมสรรพากร
- การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ต้องทำตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
- การไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไม่ครบถ้วนอาจถูกปรับหรือโดนโทษอื่นๆ

5. แสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- ผู้ขายควรแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงตาม ความเป็นจริง
- ใบกำกับภาษี เป็น เอกสารสำคัญที่ลูกค้าสามารถใช้เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี หรือใช้ประกอบ ธุรกิจ อื่นๆ
- การออกใบกำกับภาษีที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ลูกค้าเดือดร้อนได้

สินค้าและบริการประเภทไหนที่ไม่ต้องออกใบกำกับภาษี ?
- สินค้าหรือบริการที่ราคาไม่เกิน 1,000 บาท
- สินค้าหรือบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
- กิจการที่มีรายได้ไม่ถึง 300,000 บาทต่อเดือน
- การขายสินค้าหรือบริการแบบรถเข็น แผงลอย
- การให้บริการงานแสดง งานรื่นเริง กีฬา การแข่งขัน การประกวดต่างๆ

รู้ไว้... ใบกำกับภาษี เปรียบเสมือนผู้ช่วยสำคัญที่ช่วยให้แม่ค้าออนไลน์จัดการเรื่องภาษีได้อย่างถูกต้อง แม่ค้ามือใหม่ทุกคนอย่าลืมศึกษาข้อมูลและออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ ส่วนใครกำลังขายของออนไลน์และต้องการออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อ สามารถออกใบกำกับภาษีได้ง่ายๆผ่านระบบ JamboLive ได้เลย!

สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์และจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์ติดต่อ

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 095-174-4436

ดูเพิ่มเติม...
สมัคร Meta Pay จ่ายง่าย ขายคล่องปลอดภัย
JamboLive
23 เมษายน 2024

พ่อค้าแม่ค้าฟังทางนี้! สมัยนี้ขายของออนไลน์ต้องไว ต้องทัน ต้องจ่ายง่ายๆ ทั้งคนซื้อคนขาย Meta Pay (Facebook Pay) บริการชำระเงินที่สะดวกสบายจาก Meta ตอบโจทย์ทุกความต้องการของพ่อค้าแม่ขายออนไลน์

ข้อดีของการใช้ Meta Pay
สะดวก
- ลูกค้าชำระเงินง่ายๆ รวดเร็ว ผ่านบัตร แอปธนาคาร หรือ QR Code โดยไม่ต้องออกจากแชท
- ปิดการขาย จบไว ในแชทเดียว บน Messenger
- ระบบแจ้งเตือนสถานะการชำระเงิน ส่งสลิปให้ทันที
- ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต: Visa, Mastercard, JCB (มีค่าธรรมเนียม 2.5%)
- ชำระเงินผ่านแอปธนาคาร: K PLUS, SCB Easy, KMA, Bualuang mBanking
- ชำระเงินผ่าน QR Code: พร้อมเพย์ Prompt Pay

ปลอดภัย
- มั่นใจได้ทุกการจ่าย ด้วยระบบ Verified e-slip ป้องกันสลิปปลอม
- ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง
- ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าได้ 24 ชั่วโมง

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
- ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือน
- ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการรับชำระเงินผ่านการโอนเงิน แอปธนาคาร และ QR Code

Link สำหรับสมัคร
สมัครผ่านมือถือกดลิงก์นี้
fb://messaging_commerce_seller_onboarding_main?sellerType=PAGE&Source=zwiz_web_p_payment_setting
สมัครทางคอมพิวเตอร์กดลิงก์นี้
https://www.facebook.com/settings?tab=payments§ion=pages_onboarding_landing_page&source=chatsupport

วิธีสมัคร: ประเภทบุคคลธรรมดา
ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกข้อมูลผู้สมัครตามที่ระบุบนบัตรประชาชน และถ่ายรูปบัตรประชาชน ตัวจริงของผู้สมัคร (ด้านหน้าเท่านั้น)
2. ระบุหมวดหมู่ของร้านค้า โดยเลือกให้ตรงกับธุรกิจที่ปรากฏบนเพจของ ร้านค้ามากที่สุด
3. ผูกบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้รับเงิน (ธนาคารใดก็ได้) หากไม่สามารถ กรอกเลขบัญชีธนาคารได้ กรุณาอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติม หรือติดต่อ Call Center ที่ 02-008-8820
ท่านจะได้รับแจ้งผลการอนุมัติภายใน 24 ชั่วโมง และสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที
สำคัญ: ชื่อ-สกุลผู้สมัคร จะต้องตรงกับบัตรประชาชน และตรงกับบัญชีธนาคาร ที่ระบุในข้อ 3 เพื่อการยืนยันตัวตน และความปลอดภัยของคุณ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย มีถิ่นพำนัก และประกอบการอยู่ในประเทศไทย
2. อายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3. มีบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ
4. เปิดเพจขายสินค้าไม่ต่ำกว่า 3 วัน
5. มีการขายสินค้า และบริการ ถูกต้องตามกฎหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร
1. บัตรประชาชนตัวจริง (ถ่ายรูปหน้าบัตรระหว่างขั้นตอนการสมัคร)
2. เลขบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ในการรับเงิน

การสมัครบัญชีประเภทนิติบุคคล
ขั้นตอนการสมัคร
1. ร้านค้ากรอกรายละเอียดการสมัครบนเพจ Meta
2. ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน https://www.kasikornglobalpayment.com/assets/page/juristic/doc/application-form-re-26-oct.pdf
3. เตรียมเอกสารบริษัทตามที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัคร” ด้านล่าง
4. นำส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครที่ลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยสาขาใดก็ได้ ทั่วประเทศ เพื่อยืนยันตัวตน
5. KGP จะแจ้งสถานะการสมัครทาง Meta ภายใน 3-6 วันหลังจากท่านส่ง เอกสารครบถ้วน

เอกสารประกอบการสมัคร
ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารโดยกรรมการผู้มีอำนาจทุกท่านตามระบุใน หนังสือรับรอง และ ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
1. ใบสมัครใช้บริการรับชำระเงินผ่าน Meta Pay https://www.kasikornglobalpayment.com/assets/page/juristic/doc/application-form-re-26-oct.pdf
2.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกภายใน 3 เดือน
3.สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ 5)
4.สำเนา บอจ 3 (กรณีมีตราประทับ) หรือ สำเนา บอจ 4 กรณีมีการแก้ไข รายการจดทะเบียนตราประทับ
5.สำเนาบัตรประชาชนขอผู้ติดต่อหลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
6.สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรอง บริษัท (ทุกท่าน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
7.กรณีมอบอำนาจ: หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ติดต่อ หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร และติดอากรสแตมป์ 30 บาท
โดยระบุว่า - “มอบอำนาจให้สมัครใช้บริการรับชำระเงินกับทาง บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จํากัด"

กรณีนิติบุคคลมีกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองมากกว่า 1 ท่าน และไม่สามารถ มายื่นเอกสารด้วยตนเองได้ครบทุกท่าน จะต้องทำการมอบอำนาจให้กับท่านที่มา ดำเนินการยื่นเอกสาร หรือมอบอำนาจให้ผู้กระทำการแทนนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นเอกสาร แทนได้

สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของนิติบุคคล กรณีใช้บัญชีออมทรัพย์ หรือ Statement กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน

*หมายเหตุ: ชื่อบัญชีนิติบุคคลที่ใช้รับเงินจะต้องตรงกับชื่อนิติบุคคลที่ทำการสมัคร สำคัญ: สามารถใช้บัญชีนิติบุคคลของธนาคารใดก็ได้ในการรับเงิน

กรณีที่นิติบุคคลต้องการสมัครใช้บริการกับเพจ Meta มากกว่า 1 เพจ ภายใต้ชื่อนิติบุคคลเดียวกัน สามารถส่งเอกสารการสมัครเพียง 1 ชุด และ ระบุเพจที่ต้องการสมัครเพิ่มเติมได้ในใบสมัครหน้าที่ 4 (สูงสุด 30 เพจ ต่อ 1 ชื่อผู้สมัคร)

สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์และจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 095-174-4436

ดูเพิ่มเติม...
เผยกลยุทธ์! เทคนิคการไลฟ์สดจากแบรนด์ดังระดับโลก นำไปปรับใช้ได้เลย
JamboLive
19 เมษายน 2024

**บทความนี้จัดทำโดย ผู้บริหารสูงสุด JamboLive เจิ้งไค่หยาง เนื้อหาบางส่วนอาจได้รับการดัดแปลงเพื่อให้เหมาะกับบริบทของผู้อ่านภาษาไทย

ท่านผู้บริหาร JamboLive เจิ้งไค่หยาง กล่าวว่า เพื่อนที่ทำงานเป็นผู้จัดการแบรนด์คนหนึ่งปรึกษากับเขาว่า "เดี๋ยวนี้ใช้เงินไปกับการตลาด 95% ไม่ได้ผลเลย ถ่ายโฆษณา ทำโซเชียลมีเดีย จัดกิจกรรม VIP ไม่ว่าจะทำเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่หรือรักษาฐานลูกค้าเก่าก็ยากที่จะเพิ่มยอดการใช้จ่ายของลูกค้า เว้นแต่จะทุ่มเงินมากกว่าเดิม 2-3 เท่าถึงจะเห็นผลลัพธ์" แสดงให้เห็นว่าการลงทุนไป 95% ของการตลาดนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนการเข้าถึงลูกค้าสูง ดึงดูดลูกค้ามาได้แต่รักษาไว้ไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับแบรนด์เป็นอย่างมาก เดี๋ยวนี้มีสินค้าเลียนแบบราคาถูกมากมายดึงดูดลูกค้า แม้ว่าลูกค้าจะชอบแบรนด์ แต่ก็ไม่มีกำลังซื้อที่เพียงพอ จึงเกิดคำถามว่า

แบรนด์จะดึงดูดลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า และสร้างการเติบโตของรายได้ได้ยังไงล่ะ?
ปัจจุบันแบรนด์ดังๆ เช่น Louis Vuitton, GUCCI, แบรนด์เครื่องสำอาง Lancome และ Kiehls รวมไปถึงห้างสรรพสินค้า Walmart ต่างก็เลือกใช้ไลฟ์สดเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ในตลาดใหม่ๆ
โดยมี 3 มุมมองต่อการใช้ไลฟ์สดเพื่อขยายการเข้าถึงลูกค้า:

จากมุมมองของความต้องการของลูกค้า
ไลฟ์สดเป็นช่องทางการขายแบบผสมผสานที่รวมเอาการขาย ความบันเทิง การสื่อสาร ไว้ด้วยกัน เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้ง 3 ระดับ: สินค้า บรรยากาศ และความสนุกสนาน ตอบสนองเทรนด์การมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านช่องทางไลฟ์สด

จากมุมมองของต้นทุน
การไลฟ์สดสามารถลดต้นทุนการเข้าถึงลูกค้าของแบรนด์ เพิ่มยอดขายจากลูกค้าเก่า และขยายช่องทางการขายให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากยิ่งขึ้น

จากมุมมองของกลยุทธ์
แบรนด์เปลี่ยนจากแนวคิดที่เน้นผลิตภัณฑ์ (Product driven) มาเป็นแนวคิดที่เน้นตลาด (Market driven) เข้าถึงตลาดโดยตรง สัมผัสประสบการณ์ของผู้บริโภค ใช้ข้อมูลนี้เพื่อค้นหาความต้องการ และฝังภาพลักษณ์ของแบรนด์ไว้ในใจของลูกค้า

เทคนิคการไลฟ์สดในแบรนด์:

1. ไลฟ์สดขายที่ไม่สามารถซื้อสินค้าได้แบบเรียลไทม์ (Open and Non-real-time shoppable Live Stream)

จุดเด่น:
-สร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นยอดขาย: ดึงดูดผู้ชมด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ แนะนำสินค้า กระตุ้นความสนใจ และนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษ
-เก็บข้อมูลลูกค้า: รวบรวมข้อมูลผู้ชม เช่น ความสนใจ พฤติกรรมการรับชม นำไปวิเคราะห์ต่อยอดทางการตลาด
-สร้างการรับรู้แบรนด์: โปรโมทแบรนด์ สินค้าและบริการให้เป็นที่เป็นที่รับรู้

ตัวอย่างแบรนด์: Louis Vuitton

ในปี 2020 LVMH กลุ่มสินค้าหรูหราที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เปิดตัวการไลฟ์สดแบบไม่เรียลไทม์ครั้งแรกบนแพลตฟอร์ม Xiaohongshu โดยเชิญ เฉิง เสี่ยวเย่ อินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามหลายล้านคน และ จง ชู ซี ดาราชื่อดังมาเป็นพิธีกรไลฟ์สด สวมใส่สินค้าใหม่ของ LV อธิบายเทรนด์แฟชั่นในฤดูกาลนั้น LV จำกัดจำนวนผู้ชมเพื่อรักษาคุณภาพการโต้ตอบและส่งมอบข้อความของแบรนด์อย่างสมบูรณ์ ผู้ชมสามารถดูราคาสินค้าได้ แต่ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าแบบเรียลไทม์ได้

การไลฟ์สตรีมแบบสั้นๆ ครั้งนี้มีผู้ชมมากกว่า 15,000 คน ดึงดูดผู้ติดตามใหม่มากกว่า 20,000 คนให้กับบัญชีอย่างเป็นทางการของ LV มีการโต้ตอบมากกว่า 6 ล้านครั้ง แม้ว่าจะได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในภายหลัง แต่ก็ช่วยให้ LV เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อายุน้อยกว่า 30 ปีได้สำเร็จ

2. ไลฟ์สดขายสินค้าแบบเรียลไทม์ในกลุ่มปิด (Exclusive and Real-time shoppable Live Steam)

จุดเด่น:
- สร้างความสัมพันธ์ลูกค้า: สร้างห้องไลฟ์สตรีมส่วนตัวสำหรับสมาชิก เพิ่มปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่ม VIP ที่สามารถเสนอสินค้าและโปรโมชั่นพิเศษได้แบบ exclusive
- รักษาฐานลูกค้า: มอบสิทธิพิเศษและบริการที่ดี สร้างความประทับใจ รักษาความสัมพันธ์ระยะยาว

ตัวอย่างแบรนด์: GUCCI
ในช่วงที่เกิดเหตุโรคระบาดใน ปี 2020 GUCCI ได้สร้างห้องไลฟ์สดช้อปปิ้งส่วนตัวสำหรับลูกค้าที่ศูนย์บริการลูกค้าในฟลอเรนซ์ มอบบริการช้อปปิ้งแบบไลฟ์สด แบบหนึ่งต่อหนึ่งที่ลูกค้าสามารถจองล่วงหน้าได้

ในห้องไลฟ์สด ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับฉากการช้อปปิ้งในอิตาลีจากระยะไกล เลือกซื้อสินค้าใหม่ล่าสุดของฤดูกาลนั้น และมีพนักงานขายคอยให้คำแนะนำโดยเฉพาะ เมื่อลูกค้าถูกใจสินค้าพวกเขาสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันทีกับพนักงานขายผ่านการไลฟ์สด

เทคนิคการไลฟ์สดของแบรนด์ GUCCI มีมาตราการ 2 ประการ เพื่อคงภาพลักษณ์ของแบรนด์แม้จะขายผ่านไลฟ์สด
ประการแรก: ลูกค้าต้องมีประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เหมือนจริงที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งแตกต่างจากการไลฟ์สดทั่วไปที่อาจทำให้รู้สึกสูญเสียความหรูหรา
ประการที่สอง: ลูกค้าสามารถโต้ตอบกับพนักงานขายแบบสองทางและรักษาความเป็นส่วนตัวได้

3. ไลฟ์สดเปิดที่สามารถซื้อสินค้าได้แบบเรียลไทม์ (Open and Real-time shoppable Live Stream)

จุดเด่น:
-เพิ่มโอกาสทางการขาย: เข้าถึงกลุ่มลูกค้ากว้าง กระตุ้นยอดขายแบบเรียลไทม์
-สร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่สนุกสนาน: ดึงดูดผู้ชมด้วยโปรโมชั่น เกมส์ กิจกรรม กระตุ้นให้ตัดสินใจซื้อ
-วิเคราะห์ข้อมูลการขายแบบเรียลไทม์: ติดตามยอดขาย สินค้าที่ได้รับความนิยม นำไปปรับกลยุทธ์การขายให้มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างแบรนด์: ห้างสรรพสินค้า Printemps
ในปี 2021 ห้างสรรพสินค้า Printemps ซึ่งก่อตั้งมานาน 200 ปี ได้เปิดตัวช่องช้อปปิ้งแบบไลฟ์สสดชื่อว่า "Printemps en mode" โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการช้อปปิ้งหนึ่งคนและนางแบบรับหน้าที่แนะนำสินค้าในแต่ละสัปดาห์ สินค้าจากหมวดหมู่ความงามและเสื้อผ้า
ผู้ชมสามารถถามคำถามผ่านข้อความ ผู้เชี่ยวชาญด้านการช้อปปิ้งจะตอบคำถามเหล่านั้นแบบเรียลไทม์ นางแบบสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าและเครื่องประดับตามคำขอของผู้ชมได้ทันที หากผู้ชมถูกใจสินค้า พวกเขาสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันที

การไลฟ์สตรีมแบบมีรายการนี้เปลี่ยนห้างสรรพสินค้าให้กลายเป็นสื่อแบบมีส่วนร่วม ที่แตกต่างไปจากแคตตาล็อกแบบดั้งเดิมและอีเมลแบบทางเดียวแล้ว การไลฟ์สดเป็นแพลตฟอร์มการตลาดที่โต้ตอบสองทาง ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าเท่านั้น แต่ยังสร้างรายได้เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการลงรายการสินค้าบนแพลตฟอร์มอีกด้วย ห้องไลฟ์สดแบบนี้ถือเป็น "ร้านค้าออนไลน์" ของแบรนด์ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานออฟฟิศที่ไม่สามารถไปช้อปปิ้งที่หน้าร้านหลังเวลาเลิกงานได้

นี่แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมสองทางทั้งผู้ซื้อและผู้ขายผ่านไลฟ์สดเพิ่มโอกาสในการขาย กลายเป็นการขายที่มีแนวโน้มที่จะยั่งยืนและมีประสิทธิภาพจากตัวอย่างแบรนด์ระดับโลกหันมาใช้ไลฟ์สดเพื่อขายสินค้า แสดงให้เห็นว่าไลฟ์สดได้กลายเป็นช่องทางการขายแบบผสมผสานที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีซึ่งรวมเอาความบันเทิง การขาย และโซเชียลมีเดียเข้าไว้ด้วยกัน

บรรณาธิการ: เฉิน เหว่ย หง
ตรวจทาน: นี มิ่น ชิน
บทความต้นฉบับ: https://www.businessweekly.com.tw/management/blog/3015260

สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์และจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 095-174-4436

ดูเพิ่มเติม...
คำคมเปิดร้าน แคปชั่นแม่ค้าออนไลน์ 2024
JamboLive
9 เมษายน 2024

วันนี้จัมโบ้มาแชร์แคปชั่นเปิดร้านแบบจอสระอึ้ง เอาใจพ่อค้าแม่ขายทำธุรกิจขายของออนไลน์ ที่ต้องเขียนแคปชั่นเปิดร้านกันอยู่ทุกวัน และต้องการไอเดียเพิ่มไปใช้เขียนแคปชั่นให้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า บอกเลยว่าจัมโบ้คัดแต่แคปชั่นที่เด็ดโดนมาให้แม่ค้าแต่ละสายแล้ว เอาไปใช้กันได้เลย!

#แคปชั่นแม่ค้าสายฮา
เขียนแคปชั่นขายแบบเดิมๆมันน่าเบื่อไปแล้ว ลองมาขายขำเขียนแคปชั่นเอาเสียงหัวเราะดูอาจจะทำให้ลูกค้าแชร์ต่อและสนใจร้านค้าของเราก็ได้นะ
- ร้านนี้เขาเน้นขายขำ ไม่เน้นขายของ
- ไม่ใช่แฟนก็ซื้อแทนได้ ทักเข้ามาเลยจ้า
- พี่กระเทยบอกฉันว่าร้านฉันตอบแชทไวมาก
- กำลังใจที่ดี คือ กำลังโอนจ้า
- แม่ค้าอาจจะดูหน้าโหด แค่ช่วงนี้อยู่ในโหมดส่งฟรีนะคะ
- เปิดร้านเพื่อขายกำไร ไม่ เปิดร้านเพื่อขายขำ ใช่

#แคปชั่นแม่ค้าสายขาย
จะเขียนแคปชั่นขายทั้งทีก็ต้องเปิดร้านด้วยแคปชั่นเด็ดๆที่ลูกค้าเห็นเป็นต้องหยุดอ่านอยากซื้อแน่นอน
- รู้อะไรไม่สู้ รู้งี้สั่งตั้งนานแล้วนะ
- ตัวมารดาเขาก็ทักแชทมาอุดหนุนร้านเรากันทั้งนั้น
- อย่าพึ่งเลื่อนผ่าน ถ้ายังไม่ได้อ่านโปรเด็ดของเรา
- สวัสดีวันจันทร์ ขอออเดอร์ปังๆ หน่อยจ้า
- การรอเดียวที่เราชอบ คือรอเงินเข้าบัญชีเท่านั้น
- แคปชั่นขายของอาจไม่โดนตา แต่คุณภาพสินค้าโดนใจแน่นอน

#แคปชั่นแม่ค้าสายไลฟ์โค้ช
ใครๆก็อยากได้กำลังใจ ใช้แคปชั่นเปิดร้านโดนๆใจ มีกำลังใจทั้งคนขายทั้งคนซื้อในการใช้ชีวิตกันไปเลย ทำในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทำ เป้าหมายอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
- เป้าหมายมีไว้พุ่งชน คำพูดคนมีไว้ผลักดัน
- ท้อได้แต่อย่าถอย ถ้าจะถอยต้องถอยป้ายแดง
- ระฆังดังเพราะคนตี อยากขายดี อย่าหยุดทำ
- แข่งกับคนอื่นทำไม แข่งกับใจตัวเองก็พอ
- ก้าวเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละวัน จะรวมกันเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

#แคปชั่นแม่ค้าสายดราม่า
เอาใจสายดึงดราม่าด้วยแคปชั่นสุดตัดพ้อ นอยด์อ่าา
- ไอติมมีละลาย แล้วทำไมไม่มีใครทักมาเลย
- ระหว่างโดนหลอกว่ารักกับโดนลูกค้าบอกว่าจะโอนเงิน อันไหนเจ็บกว่ากัน
- เอฟแล้วเทกัน ขอให้หันหลังกลับไปแล้วไม่เจอใคร
- พี่คงจะอยู่ไม่ได้แล้วถ้าหนูCFแล้วไม่โอน
- ร้านเราตอบแชตเร็วมาก แต่ไม่มีใครทักมาสักที
- เกิดมาไม่เคยรอใคร นอกจากให้ลูกค้าทักเข้ามาเนี่ยแหละ

#แคปชั่นแคปชั่นแม่ค้าสายจีบ
พ่อค้าแม่ค้าสายเต๊าะต้องถูกใจ แคปชั่นสายจีบบอกเลยให้หมดใจ
- ทักหาคนคุยแล้วเขาไม่ตอบ ลองทักมาซื้อของกับเราดูสิคะ
- เจอลูกค้าหน้าตาดี แทบอยากจะสวัสดีเป็นไอดีไลน์
- ร้านนี้ส่งฟรี ขอแค่คนดีส่งข้อความมา
- ซื้อเยอะแถมเบอร์ ซื้อเสมอแถมใจ
- ถ้าเธอชอบคนเก่ง เราขายของเก่งนะ ส่งของไวด้วย!
- แม่ค้าตอบแชตไวมาก ไม่เชื่อก็ลองทักมาดู

สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์และจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 095-174-4436

ดูเพิ่มเติม...
ภาษีน่ารู้ฉบับแม่ค้าออนไลน์ 2024
JamboLive
7 เมษายน 2024

การขายออนไลน์ในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากสำหรับผู้คนทั่วไป หลายๆคนผันตัวมาขายของออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำที่ต้องการหางานอื่นเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ที่มากขึ้นหรือบางคนที่มีงานประจำก็ลาออกเพื่อมาเป็นแม่ค้าออนไลน์เต็มตัว เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นเรื่องภาษีก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นเช่นกัน แล้วจะรู้ได้อย่างไร? ว่าเราต้องยื่นภาษีตอนไหน? และยื่นกับใคร? วันนี้จัมโบ้ไลฟ์ก็หาคำตอบมาให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้ว

เมื่อเราถึงจุดที่ธุรกิจเติบโตและไปได้สวยในโลกออนไลน์ ร้านค้ามากมายจะต้องเสียภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนปรับและเรียกภาษีย้อนหลัง คนที่มีรายได้ประจำและมีเงินที่ได้จากการขายออนไลน์ต้องนำไปคำนวณรวมกับการยื่นภาษีประจำปี ซึ่งแม่ค้าออนไลน์ที่ไม่ได้ยื่นจดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบบริษัทจะต้องยื่นภาษีกับกรมสรรพากร 2 ครั้งใน 1 ปี ภาษีที่แม่ค้าออนไลน์ต้องจ่ายได้แก่

1. ภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91
-ภ.ง.ด. 90 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลที่มีรายได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์หรือว่ารายได้จากช่องทางอื่นๆ จะต้องยื่นแบบภายในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. ของทุกปี

-ภ.ง.ด. 91 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีรายได้ที่ได้จากการงานประจำอย่างเดียว จะต้องยื่นภายในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.ของทุกปี

อธิบายง่ายๆ ภาษี ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ประเภทภาษีทั้ง2เป็นภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาเหมือนกัน แต่ในกรณีที่เป็นพนักงานประจำมีเงินเดือนเข้าทุกเดือนที่มีรายได้แค่เงินเดือนเท่านั้นจะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 แต่ถ้าพนักงานที่มีรายได้ประจำมีรายได้จากแหล่งอื่นไม่ว่าจะขายออนไลน์ เงินปัญผลทุกปี หรือรายได้ที่หามาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่แค่งานประจำให้ยื่นเป็น ภ.ง.ด. 90

แม่ค้าออนไลน์ต้องมีรายได้เท่าไหร่จึงจะต้องจ่ายภาษี?

รายได้สุทธิ : ภาษีที่ต้องจ่าย

0 – 150,000 : *ได้รับการยกเว้นภาษี*
150,001 – 300,000 : 5%
300,001 – 500,000 : 10%
500,001 – 750,000 : 15%
750,001 – 1,000,000 : 20%
1,000,001 – 2,000,000 : 25%
2,000,001 – 5,000,000 : 30%
5,000,001 บาทขึ้นไป : 35%
พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สามารถส่งเอกสารยื่นภาษีกับทางกรมสรรพากร หรือยื่นสามารถยื่นภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th นี้เท่านั้น

เห็นแบบนี้แล้วทุกคนที่มีรายได้หลากหลายช่องทาง หรือทางเดียวคนที่เปิดร้านค้าออนไลน์ ร้านเติบโตมากขึ้น แม่ค้าออนไลน์ทุกคนอย่าลืมไปยื่นภาษีกันนะจะได้ไม่เสียค่าปรับและถูกเรียกภาษีย้อนหลังกันนะคะ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ทางจัมโบ้ไลฟ์เป็นกำลังใจและสนับสนุนแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ทุกคนค่ะ

สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์และจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 095-174-4436

ดูเพิ่มเติม...
5 แอพฟรี ทำคอนเทนต์ที่พ่อค้าแม่ขายต้องมี!
JamboLive
5 เมษายน 2024

เดี๋ยวนี้จะขายของออนไบน์บอกเลยว่าการโพสต์คอนเทนต์ลงหน้าโซเชียลมีเดียสำคัญ เพราะอย่างนั้นวันนี้ JamboLive มาแชร์ 5 แอพตัวช่วยพ่อค้าแม่ขาย ไว้ใช้ทำและปรับแต่งคอนเทนต์รูปภาพและวิดีโอที่บอกเลยว่าใช้แล้วปังแน่!!
1. Pinterest
แอปนี้ใช้หา inspiration การทำโปสเตอร์ มุมกล้องการถ่ายรูป เพื่อหาแรงบัลดาลใจในการทำโปสเตอร์และอะไรที่มีความครีเอทีฟเพื่อทำการโปรโมทร้านค้าของเรา เราสามารถใช้คีย์เวิร์ดเพื่อค้นหารูปสินค้าหรือโปสเตอร์ที่ใช้ขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา

2. Canva
ใช้สำหรับใส่ฟอนต์ จัดแต่งหน้ากระดาษทำโปสเตอร์ขายสินค้า และจัดโปรโมชั่นสุดปังง่ายๆ เวอร์ชั่นฟรีไม่เสียเงินก็มีฟีเจอร์ครบครันพร้อมสรรค์สร้างความcreativeได้เลย!

3. Lightroom
เป็นหนึ่งในแอปแต่งรูปที่มีฟีเจอร์เยอะแต่งง่าย ปรับแสง สีสัน คุมโทนสวยๆถูกใจแบบไม่ซับซ้อน แถมที่สำคัญที่สุดเลยคือมันคือฟรี!

4. Phonto
ใส่ฟ้อนต์สวยๆได้หลายแนว หลายสไตล์ เอาใจพ่อค้าแม่ขายสายแต่งรูปใส่ฟอนต์ ใส่ราคา หรือชื่อสินค้าลงในรูปที่โพสต์ขาย เพิ่มความสวยงามให้กับโพสต์ขายสินค้า

5. Capcut
เดี๋ยวนี้พูดได้เลยว่าการทำคอนเทนต์แบบวิดีโอสั้นก็สำคัญ ถ้าอยากตัดต่อวิดีโอง่ายๆมีทั้งตกแต่งสติ้กเกอร์ใส่ฟอนต์ ใส่เพลง ตัดลำดับวิดีโอให้น่าสนใจโพสต์บนหน้าโซเชียลมีเดีย แอปนี้ตอบโจทย์สุดๆ

5 แอพนี้สายฟรีทั้งหมดที่แนะนำมาคือบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆ จะใช้แล้วทำคอนเทนต์สุดปังโพสต์ลงหน้าโซเชียลหรือจัดโปรโมชั่นก็บอกเลยว่าสามารถทำได้ง่ายสุดๆ

สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์และจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 095-174-4436

ดูเพิ่มเติม...
จัดโปรโมชั่นยังไงดี พร้อมตัวอย่างนำไปใช้ได้เลย!
JamboLive
2 เมษายน 2024

การจัดโปรโมชั่น คือ การที่ธุรกิจทำกิจกรรมโปรโมทต่างๆเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ทำให้เป็นที่รู้จัก หรือเพิ่มยอดขาย ผ่านช่องทางโปรโมทต่างๆ ซึ่งช่องทางที่ใช้ต้นทุนน้อยที่สุดและเข้าถึงลูกค้าหลายกลุ่มก็เป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก โซเชียลมีเดีย นั่นเอง

วันนี้ JamboLive นำข้อมูลดีๆที่อ้างอิงมาจาก Digital 2024: Thailand We Are Social & Meltwater เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจของคนไทยเมื่อเลือกซื้อของ ซึ่งเป็นข้อมูลที่คุณพ่อค้าแม่ค้าสามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผนว่าควรจัดโปรโมชั่นแบบไหนเพื่อให้ถูกใจลูกค้า ดันยอดขายให้ปังกันค่ะ

1.คูปองส่วนลด
คูปองและส่วนลดเป็นหนึ่งในสิ่งกระตุ้นที่ทำให้คนสนใจที่จะซื้อของในร้านค้าออนไลน์ของเรา อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่เพิ่มโอกาสที่ทำให้เป็นลูกค้าประจำที่กลับมาซื้อสินค้าที่ร้านเราซ้ำๆได้อีกด้วย

2.จัดส่งฟรี
การจัดส่งฟรีทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าจ่ายครั้งเดียวจบในสินค้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าคุ้มราคาที่ได้สินค้าไปในแบบที่ไม่ต้องจ่ายค่าขนส่ง

3.เก็บเงินปลายทาง
ไม่ต้องจ่ายเงินก่อนของมาถึงมือเป็นอะไรที่ทำให้ลูกค้าสบายใจแถมยังดีกับร้านค้าเพราะเป็นอะไรที่เพิ่มโอกาสให้ลูกค้าสั่งของง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะลูกค้ายังไม่ต้องชำระเงินตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้า

4.นโยบายการคืนสินค้า
นี่คือหนึ่งในอีกสิ่งที่ทำให้ลูกค้าสบายใจมากขึ้น เมื่อมีการสั่งสินค้า หากเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเช่น สินค้าเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ ก็สามารถคืนสินค้าชิ้นนั้นๆคืนไปที่ร้านค้าเพื่อรับสินค้าชิ้นใหม่ได้ เมื่อลูกค้ามีความสบายใจในการที่จะสั่งซื้อสินค้าก็เพิ่มโอกาสในการสั่งซื้อมากขึ้น

5.รีวิวจากผู้ใช้งานจริง
จะซื้อของเดี๋ยวนี้ลูกค้าไม่ได้ดูแค้ตัวสินค้าและโปรโมชั่นเพียงเท่านั้นแต่ลูกค้าสมัยนี้สนใจไปถึงเสียงรอบข้างที่พูดถึงตัวแบรนด์และสินค้าชิ้นนั้นๆเป็นตัวเสริมความมั่นใจในสินค้าและบริการที่คุณพ่อค้าแม่ค้าขาย การนำรีวิวลูกค้าท่านอื่นๆมาปรับใช้ในการทำโพสต์หรือวิดีโอเพื่อใช้โปรโมทผ่านการยิงแอดหรือลงไว้เพื่อให้ลูกค้าคนใหม่ๆเข้ามาดูก็เป็นวิธีที่ดีที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า

ตัวอย่างการจัดโปรโมชั่น

คูปองส่วนลด
1. ซื้อครบ 500 รับคูปองส่วนลด 100 บาทสำหรับการซื้อครั้งหน้า
2. แจกคูปองส่วนลด 50 บาท เพียงกดแชร์ไลฟ์สดนี้!
3. ซื้อ 3 รับส่วนลด 300 บาท!
4. ซื้อชิ้นถัดไปลด 50%
5. แจกคูปองซื้อสามจ่ายสอง เมื่อซื้อครบ 2000 บาท

จัดส่งฟรี
1. ซื้อเดรสสองตัว จัดส่งฟรี
2. โปรโมชั่นต้อนรับสงกรานต์ จัดส่งฟรีทั้งร้าน
3. ซื้อครบ 1000 บาท จัดส่งฟรี
4. ซื้อมันหนึบครบ 10 ถุง จัดส่งฟรี
5. เปิดเพจใหม่ จัดส่งฟรี วันนี้เท่านั้น!

เก็บเงินปลายทาง
1. ลูกค้าเก่ามีเก็บเงินปลายทางทุกออเดอร์
2. ซื้อครบ 500 มีเก็บเงินปลายทาง
3. ซื้อกางเกง 5 ตัวมีเก็บเงินปลายทางฟรี
4. มีเก็บเงินปลายทางเมื่อแชร์ไลฟ์สดนี้
5. ต้อนรับปีใหม่เก็บเงินปลายทางฟรี

นโยบายการคืนสินค้า
1. ซื้อไปใส่ไม่ได้ รับคืนสินค้าภายใน 3 วัน
2. กรณีสินค้าเสียหายสามารถส่งคืนทางร้านได้
3. สินค้ามีตำหนิส่งคืนได้ภายใน 3 วัน

ทำแคมเปญจากรีวิวจากผู้ใช้งานจริง
1. พิมพ์รีวิวหน้าเพจ รับรางวัลส่งฟรีทั้งร้าน
2. ใช้รีวิวจากลูกค้ามาทำโพสต์ วิดีโอ พูดเกี่ยวกับสินค้า/ บริการของเรา
3. พิมพ์รีวิวใต้โพสต์บอกความรู้สึกที่ใช้สินค้าของเรา

เป็นยังไงกันบ้างคะกับปัจจัยการตัดสินใจซื้อของลูกค้าพร้อมกับตัวอย่างการจัดโปรโมชั่น หวังว่าคุณพ่อค้าแม่ขายจะสามารถนำไปปรับใช้จัดโปรโมชั่นเด็ดสุดปังกันได้นะคะ

สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์และจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 095-174-4436

อ่าน Report ฉบับเต็มได้ที่ https://datareportal.com/reports/digital-2024-thailand

ดูเพิ่มเติม...
5 กลยุทธ์ มัดใจรักษาลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อซ้ำ!
JamboLive
31 มีนาคม 2024

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าบางธุรกิจอยู่ได้ด้วยฐานลูกค้าเก่าที่ยังคอยใช้บริการอยู่อย่างสม่ำเสมอ และธุรกิจเหล่านั้นก็คอยเติมลูกค้าใหม่อยู่ตลอด แต่สิ่งที่จะทำให้ธุรกิจของเรานั้นอยู่รอดและประหยัดต้นทุนของบริษัทที่สุด นั่นคือการรักษาลูกค้าเก่าให้ยังอยู่กับเรา! จะดีกว่าไหมถ้าเรามีกลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้าของเราให้อยู่ได้นาน วันนี้จัมโบ้ไลฟ์มาแชร์ 5 กลยุทธ์ มัดใจรักษาลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อซ้ำ

1. ทำความรู้จักลูกค้าให้มากขึ้น
การเก็บข้อมูลรายละเอียดเล็กๆน้อยของลูกค้าเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้าม เราต้อง รู้จักและแยกประเภทของลูกค้าของเรา ว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มที่เรามีควรอยู่ประเภทไหน ก่อนที่จะแยกประเภทว่าลูกค้ากลุ่มไหนคือลูกค้าขาจร กลุ่มไหนคือลูกค้าขาประจำ

-ลูกค้าที่นานๆกลับมาซื้อสินค้า แต่ยอดการสั่งสินค้าจำนวนสูงๆ
-ลูกค้าซื้อเป็นประจำแต่ว่ายอดในการสั่งซื้อไม่สูงมากนัก
-ลูกค้าที่แนะนำบอกต่อลูกค้าคนอื่นให้มาใช้บริการร้านค้า
ลูกค้าประเภทนี้เราควรที่จะต้องรักษาและใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อที่ลูกค้าจะอยู่กับเราไปนานๆ ในส่วนลูกค้าที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ เราสามารถค่อยๆใช้กลยุทธ์อื่นๆเพื่อที่จะมัดใจลูกค้าขาจรใหม่ๆมาเป็นขาประจำ

2. เก็บข้อมูลและสถิติในการซื้อสินค้าของลูกค้า
เราควรที่จะต้องรู้จักพฤติกรรมของลูกค้า อย่างน้อยเราควรจะต้องรู้ว่าฐานลูกค้าของเราอยู่ในช่วงวัยไหน และประเภทสินค้าที่ขายเป็นสินค้าประเภทอะไร การวิเคราะห์ลูกค้าและเก็บข้อมูลกการซื้อสินค้า จะทำให้เราสามารถวางกลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

3. ติดต่อสอบถามให้คำปรึกษาลูกค้าเก่าอยู่เสมอ
การติดต่อสอบถามและให้คำปรึกษา เป็นวิธีสร้างความประทับใจและทำให้ลูกค้าจำสินค้าและบริการได้อยู่เสมอ เมื่อลูกค้าต้องการกลับมาซื้อสินค้าซ้ำลูกค้าก็จะนึกถึงเราเป็นคนแรก

4. ใส่ใจลูกค้าด้วยการให้สิทธิพิเศษเพื่อรักษาฐานลูกค้า
ให้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า หรือลูกค้า VIP คนโปรดโดยเฉพาะ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและให้ความสำคัญกับลูกค้าเจ้าประจำ เป็นการดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าและใช้บริการซ้ำๆ เช่น ให้ราคาพิเศษกับลูกค้า VIP โดยเฉพาะ การให้คูปองส่วนลด การสะสมแต้ม การลด แลก แจก แถม และ เสนอโปรโมชั่นโดนๆ นอกจากเราจะรักษาฐานลูกค้าเก่าได้แล้วยังเป็นการดึงดูดลูกค้าใหม่เข้ามาอีกด้วย

5.รักษาฐานลูกค้าเก่าด้วย Jambo VIP
นอกจากระบบดูดออเดอร์และจัดการสินค้าของทางจัมโบ้ไลฟ์แล้ว ทางจัมโบ้ไลฟ์มีเครื่องมือ Jambo VIP ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับการรักษาฐานลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิพิเศษในวันเกิดสำหรับลูกค้าเก่า ตั้งค่าให้ราคาพิเศษกับลูกค้า VIP โดยเฉพาะก็สามารถทำได้ เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจและดึงดูดให้ลูกค้าใช้บริการเราบ่อยขึ้น

เป็นยังไงบ้างคะ 5 กลยุทธ์ มัดใจรักษาลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อซ้ำที่ทางจัมโบ้ไลฟ์สรุปมาให้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อค้าแม่ขายทุกคน และสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจกันได้นะคะ!

สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์และจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 095-174-4436

ดูเพิ่มเติม...
ขายของออนไลน์อะไรดี ปี 2024 ส่อง 5 เทรนด์สินค้ามาแรง!
JamboLive
29 มีนาคม 2024

อยากเริ่มธุรกิจขายออนไลน์ กำลังหาข้อมูลเพราะไม่รู้จะขายอะไรดี วันนี้ JamboLive มาแชร์เทรนด์สินค้าที่กำลังมาแรงในปี 2024 ให้คุณพ่อค้าและแม่ค้า ได้มีไอเดียสำหรับเอามาขายผ่านช่องทางออนไลน์กันค่ะ

1. เทรนด์รักสุขภาพ
ในปีที่ผ่านมาเทรนด์รักสุขภาพกำลังมาแรง สืบเนื่องจากช่วง COVID-19 ผู้คนเริ่มสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น เพราะอย่างนั้นการนำเทรนด์รักสุขภาพ มาปรับใช้ในการเลือกซื้อสินค้าสำหรับใช้ขายเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม ตัวอย่างเช่น เค้กคลีนไร้แป้ง บราวนี่ไร้กลูเตน มันหนึบไร้แป้งไร้น้ำตาล เป็นต้น

2. เทรนด์มูเตลู เสริมศิริมงคล
การมูกับคนไทยคือของคู่กัน โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา เป็นยุคที่ผู้คนต้องการที่พึ่งทางใจ สินค้าเสริมดวงจึงเป็นสินค้าที่ขายดีและสามารถต่อยอดได้ในธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ประยุกต์สีมงคลกับสินค้าที่เราต้องการที่จะขาย, เครื่องประดับมงคล, วัตถุมงคล, เลขมงคล เป็นต้น

3. เทรนด์สินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
Pet parent เลี้ยงสัตว์เหมือนลูก เป็นเทรนด์ที่บูมและโตถึง 6.6 หมื่นล้านต่อปี สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเป็นอีกหนึ่งเทรนด์สินค้าและบริการที่กำลังมาที่ราสามารถนำมาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในสิ่งที่เรานำมาขายในธุรกิจออนไลน์ของเราได้เหมือนกัน

4. เทรนด์ผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมายนี้เป็นกลุ่มที่มองข้ามไม่ได้เลย เพราะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อแล้วมีเวลาซื้อมากที่สุด สินค้าที่อยู่ในเทรนด์ผู้สูงอายุได้แก่ อาหารเสริม, ผลิตภัณฑ์ชะลอวัย, อุปกรณ์ช่วยเหลือทางกายภาพเช่น อุปกรณ์ช่วยเดิน เป็นต้น

5. เทรนด์รักษ์โลก
เทรนด์ผู้บริโภคสายกรีน เทรนด์พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสืบเนื่องจากสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนไป ผู้ซื้อไม่เพียงสนใจแค่คุณภาพหรือตัวสินค้าเพียงเท่านั้นแต่สนใจว่าส่วนผสมหรือขบวนการการผลิตเป็นอย่างไร ตัวอย่างสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์ส่วนผสมจากธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม, ผลิตภัณฑ์ที่มีแพ็กเกจจิ้งที่สามารถย่อยสลายง่าย เป็นต้น

5 เทรนด์สินค้ามาแรงนี้สามารถนำมาเป็นสินค้าตัวเลือกเพื่อขายหรือปรับใช้ขยายไลน์สินค้าเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อค้า แม่ค้าทุกคนนะคะ

สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์และจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 095-174-4436

ดูเพิ่มเติม...
3 ข้อผิดพลาด ทำไมไลฟ์สดขายของแล้วไม่ปังซักที!
JamboLive
26 มีนาคม 2024

ไลฟ์สดขายของเพราะอยากมีรายได้เพิ่ม แต่กลับมีแต่ทุนจม ไม่มีกำไรซักที วันนี้จัมโบ้ไลฟ์มาแชร์ 3 ข้อผิดพลาดที่ไม่ควรทำเมื่อไลฟ์สดขายของ!

3 ข้อผิดพลาดหลักๆ
1. ลงทุนกับอุปกรณ์ที่ราคาสูงจนเกินเหตุจำเป็น
2. การทำตามสคริปต์มากเกินไป
3. ไม่สวยไม่หล่อไม่กล้าไลฟ์

การลงทุนเยอะเพื่อธุรกิจไลฟ์สด ไม่เท่ากับ จะประสบความสำเร็จเสมอไป ลงทุนเป็นล้านในการสร้างสถานที่เพื่อไลฟ์สด, เช่าสตูดิโอถ่ายภาพ จ้างพนักงานขายที่มีหน้าตาที่ดี แต่ก็ยังมีคนดูน้อย และขายได้ไม่กี่บ้านนั่นอาจจะเป็นเพราะ "คุณกำหนดเป้าหมายผิดทาง" การทำธุรกิจไลฟ์สดขายของมีความเฉพาะตัวของมันเอง การเข้าใจและใช้วิธีการคิดของธุรกิจไลฟ์สด ด้วยลักษณะการขายทางออฟไลน์หรือออนไลน์แบบเดิมๆอาจจะไม่สามารถเอามาใช้กับการไลฟ์สดขายได้

ดังนั้นในการทำธุรกิจไลฟ์สดขายของสำหรับร้านค้าออนไลน์ มี 3 ข้อผิดพลาด ถ้าไม่ระวังอาจจะทุนจมไม่รู้ตัวค่ะ

ข้อผิดพลาดที่ 1: ลงทุนกับอุปกรณ์ที่ราคาสูงจนเกินเหตุจำเป็น
เพราะอยากให้ทุกอย่างออกมาดี เราเลยคิดว่าควรใช้อุปกรณ์ที่ดีที่สุด การตั้งไฟที่เป๊ะที่สุด มุมกล้องแบบพิเศษที่สุด เพื่อที่จะทำให้ไลฟ์สดของเราออกมาเพอร์เฟคที่สุด เพื่อให้คนดูอยากดูต่อและสนใจ แต่ที่จริงแล้วการไลฟ์สดขายของไม่จำเป็นต้องใช้อะไรมากไปเลย สิ่งที่เราต้องโฟกัสและให้ความสำคัญคือการจัดบรรยากาศให้สอดคล้องกับสินค้าที่เราขายต่างหาก!
ตัวอย่างเช่น ถ้าเราไลฟ์ขายส่งในจำนวนมากๆ เราสามารถจัดฉากข้างหลังโดยการไปไลฟ์ขายในโกดังของเรา หรือแม้แต่กระทั่งการขายในบ้านง่ายๆแค่นำสินค้าที่เราขายมาวางโชว์บนโต๊ะเราตอนไลฟ์ ก็พอสำหรับการไลฟ์สดแล้ว หรือถ้าอยากตกแต่งเพิ่มเติมก็สามารถซื้อฉากสำหรับใช้ไลฟ์สดได้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการสร้างห้องทั้งห้องหรือจัดทั้งสตูดิโอเพื่อใช้เป็นฉากหลังการไลฟ์สด

ข้อผิดพลาดที่ 2: การทำตามสคริปต์มากเกินไป
สิ่งที่สำคัญในการขายของแบบไลฟ์สดไม่ใช่การทำให้ทุกอย่างดูเพอร์เฟกต์และเป๊ะตามคิวที่วางไว้แต่ต้องรู้จักไหลและปรับเปลี่ยนสถานการณ์ ในตอนนั้นๆเมื่อมีอะไรที่นอกเหนือจากแผนการที่วางไว้
การที่เราไลฟ์สดขายของโดยตามสคริปต์เกินไปแบบไม่สนใจว่าเกิดอะไรขึ้นในไลฟ์อาจจะทำให้ไลฟ์สดนั้นสูญเสียเสน่ห์ของการขายของแบบไลฟ์สดไปได้ ซึ่งนั่นก็คือความสมจริงหรือความ real ของการขายของแบบไลฟ์สด
การตอบโต้สื่อสารแบบทันทีทันใด และไหลไปตามบรรยากาศและสถานการณ์ของไลฟ์สดเป็นเสน่ห์ที่การขายอย่างอื่นไม่มี การวางแผนและการมีสคริปต์ล่วงหน้าเป็นเรื่องที่ดี แต่เราควรดูการกำหนดลำดับขายสินค้าขึ้นอยู่กับการตอบสนองของลูกค้าในไลฟ์สดนั้นๆด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าสินค้าบางชิ้นขายดี ก็ควรขยายเวลาในการขายต่อ แต่ถ้าขายไม่ดี ก็ควรพิจารณาว่าสามารถให้ส่วนลดได้มากขึ้นไหม และถ้าการขายยังไม่ดี ก็ควรพิจารณาว่าควรหยุดไหม หรือควรให้ส่วนลดตอนไหน และไปขายชิ้นถัดไปตามแผนที่วางไว้

ข้อผิดพลาดที่ 3 : ไม่สวยไม่หล่อไม่กล้าไลฟ์
อย่าคิดว่าการไลฟ์สดขายด้วยหน้าตาที่หล่อหรือสวยจะทำให้ขายดีได้เสมอไป การที่ผู้ไลฟ์มีหน้าตาที่ดีสามารถดึงดูดคนดูได้ในตอนแรก แต่เพื่อทำให้ลูกค้ายังอยากดูต่อ นั้นขึ้นอยู่กับการดึงความสนใจและกระตุ้นการมีส่วนร่วมได้ดีขณะไลฟ์สดต่างหาก จะสวยหล่อแค่ไหนถ้าไม่รู้จักวิธีการตอบโต้สื่อสารในตอนไลฟ์คนดูก็อาจจะไม่รู้สึกอยากดูต่อ ดังนั้นเราควรเรียนรู้การตอบโต้เพื่อทำให้การไลฟ์สดเป็นไปได้อย่างลื่นไหล

ถ้าอ่านมาถึงตรงนี้แล้วหวังว่าคุณพ่อค้าแม่ค้าจะสามารถป้องกัน 3 ข้อผิดพลาดนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้นะคะ!

สนใจระบบดูดออเดอร์และจัดการร้านค้าออนไลน์ ทักเลย!

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 095-174-4436

ดูเพิ่มเติม...
อยากเริ่มขายของออนไลน์ต้องรู้ 9 วิธีนี้ มือใหม่หัดขายเริ่มได้เลย!
JamboLive
24 มีนาคม 2024

การขายของออนไลน์เดี๋ยวนี้ใครๆก็ขายได้ จะเปิดร้านค้าออนไลน์ทั้งทีแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี JamboLive มาแชร์ 9 วิธี เตรียมตัวก่อนเริ่มขายออนไลน์ มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

1. เลือกสินค้าที่ต้องการขายจากสิ่งที่ชอบ
เมื่อเราชอบอะไร เราจะสามารถขายสิ่งๆนั้นได้โดยไม่ต้องคิดอะไรมาก เราจะเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่าง ว่าควรขายราคาเท่าไหร่ หรือขายในช่องทางและรูปแบบไหน และความชอบในสินค้าที่ขายจะแสดงถึงความจริงใจที่สัมผัสได้ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพส่งต่อไปถึงลูกค้าได้อย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น ปกติเป็นคนชอบแต่งหน้า ก็อาจจะรับพรีออเดอร์ หรือหาแหล่งที่ขายเครื่องสำอางค์ที่มีคุณภาพเพื่อนำมาขายเพื่อให้ได้กำไรได้

2. แหล่งรับซื้อสินค้า
จะขายของทั้งที เราก็ต้องมีกำไร การที่จะขายอะไรสักอย่างเราควรหาแหล่งที่เราสามารถซื้อสินค้าเหล่านั้นในราคาที่สามารถนำไปต่อยอดกำไรได้

3. รู้จักกลุ่มลูกค้า
การที่เราจะขายสินค้าต่างๆหลังจากกำหนดและวางแผนแล้วว่าเราอยากขายสินค้าอะไร เราต้องรู้ว่าเรากำลังจะขายสินค้าเหล่านั้นให้กับใคร? เราสามารถหาได้จากตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคู่แข่งตามเพจ, ดูตามโซเชียลมีเดียของธุรกิจในลักษณะเดียวกัน

4. เลือกช่องทางการขายสินค้าที่เหมาะสม
เมื่อเราต้องการเริ่มต้นการขายสินค้าออนไลน์ การเลือกช่องทางการขายที่เหมาะสมกับสินค้าของเรามีความสำคัญอย่างมาก ตัวอย่างเช่น หากเรามีสินค้าที่มีลักษณะเป็นของขวัญหรือเครื่องประดับที่มีความหรูหรา เราอาจพิจารณาที่จะขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์ เช่น เว็บไซต์ออนไลน์ที่มีดีไซน์สวยงามหรือแพลตฟอร์มสื่อสารทางสังคมที่เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายของเรา

5. จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม
การวางแผนและจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เราสามารถทำการโฆษณาและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรพิจารณาว่าควรลงทุนในการโฆษณาออนไลน์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ หรือการใช้บริการโฆษณาในรูปแบบอื่นๆ โดยการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เราสามารถสร้างการโปรโมทธุรกิจของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ตั้งชื่อร้านค้าที่มีความน่าจดจำ
การเลือกชื่อร้านค้าที่จำง่ายและสื่อความหมายของสินค้าหรือบริการของร้านค้าของเราทำให้ลูกค้าจดจำและเข้าใจได้ง่าย ชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่เราขายจะช่วยให้เรามีการจดจำจากลูกค้าได้ง่ายขึ้น

7. โปรโมทผ่านการสร้างคอนเทนต์
การสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการโปรโมทสินค้าของเราให้กับลูกค้า โดยการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจไม่เพียงเพียงทำให้ลูกค้าติดตามแอคเคาท์ของเรา แต่ยังทำให้คนดูซึมซับแบรนด์ของเราและมีโอกาสที่จะเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าของเราได้

8. จัดโปรโมชั่น หรือ Flash Sale
การจัดโปรโมชั่นเป็นเรื่องที่สำคัญในการดึงลูกค้าเก่าและใหม่เข้ามาซื้อสินค้าและโปรโมชั่นในเวลาต่างๆที่ร้านค้าต้องการกระตุ้นยอดขาย

9. มีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย
ให้ความสะดวกให้กับลูกค้าโดยการให้ตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลาย เช่น บัตรเครดิต, การโอนเงินผ่านแอปธนาคาร, ชำระเงินปลายทาง, โอนผ่านธนาคาร เป็นต้น

และอย่างสุดท้ายนี้คือการลงมือและเริ่มทำ หวังว่าพ่อค้าแม่ค้าทุกคนจะสามารถนำ 9 วิธี นี้มาปรับใช้เพื่อเริ่มขายของออนไลน์กันนะคะ

สนใจระบบดูดออเดอร์และจัดการร้านค้าออนไลน์ ทักเลย! LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 095-174-4436

ดูเพิ่มเติม...
รวมเทคนิคขายของไลฟ์สด ดันยอดขายสำหรับร้านค้าออนไลน์หัดขาย
JamboLive
22 มีนาคม 2024

จะไลฟ์สดขายของทั้งที จัมโบ้มี 3 เทคนิคดีๆมาแชร์ให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ เพื่อนำไปปรับใช้เพื่อสร้างยอดขายให้กับร้านค้าออนไลน์กันค่ะ !

1. ทำการตลาดผ่าน Social media

ช่องทางการโปรโมท:
การทำการตลาดด้วย Social media เพื่อเป็นตัวช่วยในการโปรโมทร้านค้า, แบรนด์, ไลฟ์สด ของเรา เป็นวิธีที่ใช้เงินทุนน้อยแต่มีโอกาสให้ผลตอบรับสูง การทำคอนเทนต์เพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายหรือ การยิงโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย เป็นวิธีที่ดีที่จะใช้หาฐานลูกค้าในระยะเวลาแรกเริ่มขายและยังไม่มีเงินทุนมากนัก การยิงโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กในช่วงเริ่มต้นถือเป็นวิธีที่คนใช้กันบ่อย แต่เราก็ต้องหาช่องทาง Social media อื่นๆ เช่น Instagram, TikTok, LINE, YouTube และอื่นๆในการดึงกลุ่มเป้าหมายด้วยเช่นกันโดยคำนึงถึงแพลตฟอร์มที่กลุ่มเป้าหมายของเราใช้

คอนเทนต์แบบไหน?:
เริ่มจากค้นหากลุ่มเป้าหมาย ก่อนเราจะขายอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราเป็นใคร การศึกษา สำรวจและค้นคว้า ว่าลูกค้าของเราเป็นใครและสนใจคอนเทนต์แบบไหน จะทำให้เราสามารถปรับคอนเทนต์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายของเราได้

การทำคอนเทนต์เพื่อการโปรโมทร้านค้าออนไลน์ของเรานั้นควรจะต้องศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ดีเพื่อที่จะสื่อสารผ่านตัวคอนเทนต์ที่เราลงได้อย่างที่เราต้องการ และให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายของเรา ในปัจจุบัน วิธีการดึงกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดคือ วิดีโอสั้น หรือ Reels ที่เข้าถึงคนหลายกลุ่มและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก

สิ่งที่ควรระวัง:
การใช้แพลตฟอร์มต่างๆในการโปรโมทร้านค้าออนไลน์ของเราจำเป็นที่จะต้องศึกษากฎหรือข้อบังคับใช้ต่างๆเพื่อทำให้การใช้งานและโฆษณาเป็นไปได้อย่างราบรื่น

2. สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์
นี่คือวิธีการ เปลี่ยนขาจรให้เป็นขาประจำ ให้กับร้านค้าออนไลน์ของเรา การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทำให้คนอยากซื้อของเรา ไม่ใช่แค่เพียงเพราะ ”สินค้าที่เราขาย” แต่เพราะ ”เราเป็นคนขายสินค้า” มันคือการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น และดึงคนใหม่ๆเข้ามาติดตามเราจากคอนเทนต์ที่เราลง ทำให้คนเหล่านั้นมีโอกาสกลายมาเป็นลูกค้า เราอาจจะไม่ต้องทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสิ่งที่เราขายแต่ทำคอนเทนต์ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวหรืออะไรที่เป็นที่น่าสนใจของกลุ่มเป้าหมายของเราได้ นอกจากนี้การที่มีคนเข้ามาติดตามเพจ หรือ ติดตามทางโซเชียลมีเดียที่มากขึ้นจากการทำคอนเทนต์ ก็มีโอกาสเพิ่มการมองเห็นโพสต์ที่เกี่ยวกับการขายหรือ จัดโปรโมชั่นของร้านค้าของเราได้มากขึ้นอีกด้วย

3. ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
การใช้เครื่องมือช่วยประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล Insight ต่างๆเกี่ยวกับงานขายให้เป็น สามารถช่วยประหยัดเวลาและทำให้การวางแผนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการขายแบบครบครัน Jambo Analytic สามารถทำได้ตั้งแต่
• วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละไลฟ์ เช่น ฐานคนดูโดยเฉลี่ย และเวลาที่มีคนดูมากที่สุด
• สรุปยอดขายทั้งหมด
• สรุปอัตราการชำระเงิน
• จำนวนบิลของแต่ละบ้าน
• คำนวณต้นทุน-กำไร
• สินค้าขายดี
• และเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆอีกเพียบ
เป็นยังไงกันบ้างคะกับ 3 เทคนิคการไลฟ์สดขายของสร้างยอดขายให้ปัง มือใหม่ก็เอาไปปรับใช้ได้!

สนใจระบบดูดออเดอร์และจัดการร้านค้าออนไลน์ ทักเลย!

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 095-174-4436

ดูเพิ่มเติม...
ระบบดูด Tiktok ดูดออเดอร์ไลฟ์สด เก็บครบทุก CF
JamboLive
19 มีนาคม 2024

ไลฟ์สดขายของในติ๊กต็อกกำลังมาแรงสุดๆในตอนนี้ เพราะไม่ว่าจะมือใหม่หัดขายแค่ไหนก็มีโอกาสที่ร้านค้าจะได้เติบโตจาก algorithm ของแอป Tiktok แต่จะไลฟ์ขายแต่ไม่อยากเสียค่า GP ก็ต้องมีระบบดูดและจัดการร้านค้าออนไลน์ที่เก็บออเดอร์แบบไม่มีหัก GP ที่จะเข้ามาช่วยทำให้การขายราบรื่นตั้งแต่การสร้างรหัสสินค้า เก็บออเดอร์ จนถึงการแพ็กของส่งจนให้ถึงมือลูกค้า

วันนี้จัมโบ้มาแชร์ 5 ข้อดีของระบบดูดไลฟ์ Tiktok กันค่ะ!

1. ไม่หักGP ไม่มีค่านายหน้า
การใช้ระบบดูดไลฟ์ Tiktok คุณแม่ค้าพ่อค้าสามารถขายแบบไม่มีหักค่านายหน้า เพราะลูกค้าสามารถซื้อของจากร้านค้าและชำระเงินโดยตรงกับร้านค้าออนไลน์ของเราได้เลย

2. ไม่ต้องรอถอนเงิน เงินทุนไม่จม
เพราะหลังจากลูกค้า CF สินค้าผ่านไลฟ์แล้วลูกค้าสามารถชำระเงินกับร้านค้าได้โดยโดยตรง หมดกังวลปัญหาถอนเงินไม่ได้ ยอดขายเข้ารัวๆ

3. จัดการสินค้าและสต๊อกง่าย
การใช้ระบบดูดไม้ต้องมีการรอสินค้าอนุมัติก่อนขาย แต่สามารถเริ่มไลฟ์ขายได้เลยเมื่อสร้างรหัสสินค้าและลงสต๊อกเสร็จ

4. สามารถใช้สต๊อกเดียวกับการขายช่องทางอื่นๆได้
การใช้ระบบดูดออเดอร์และจัดการร้านค้าออนไลน์แบบของ JamboLive นั้นร้านค้าออนไลน์สามารถใช้สต๊อกสินค้าเดียวกับการขายในช่องทางอื่นๆโดยไม่ต้องมาลงสินค้าใหม่ให้เสียเวลา

5. ไลฟ์สดขายหลายแพลตฟอร์มในเวลาเดียวกัน
นอกจากจะสามารถเชื่อมสต๊อกเดียวเพื่อขายหลายแพลตฟอร์มได้แล้ว ร้านค้าออนไลน์ยังสมารถไลฟ์ขายพร้อมๆกันหลายแพลฟอร์มได้อีกด้วย เป็นการดีที่จะขยายการขายแบบหลายช่องทางเพื่อเข้าถึงกลุ่มลุกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

6. ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วจากทีมSupport
เมื่อเกิดปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆในตอนไลฟ์ ร้านค้าออนไลน์สามารถติดต่อกับทางSupport ได้โดยตรงเพื่อรับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทันใจ

ระบบดูดไลฟ์ Tiktok เหมาะกับใคร?
1. เหมาะกับร้านค้าออนไลน์ที่ไลฟ์สดขายของทุกชนิดบน Tiktok
2. เหมาะกับออนไลน์ที่ต้องการไลฟ์สดขายหลายแพลตฟอร์มพร้อมกัน Tiktok, Facebook, Instagram
3. เหมาะกับร้านค้าที่ต้องการทำให้การจัดสต๊อกเป็นเรื่องง่าย
4. เหมาะกับร้านค้าที่มีออเดอร์เยอะและต้องการระบบที่ช่วยจัดการเก็บออเดอร์และจัดการหลังบ้านให้เป็นระบบระเบียบ
5.เหมาะสำหรับร้านค้าที่ต้องการคำปรึกษาและซัพพอร์ต

สนใจระบบดูดออเดอร์และจัดการร้านค้าออนไลน์ ทักเลย! LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 095-174-4436

ดูเพิ่มเติม...
เพิ่มยอดขายร้านค้าให้ปังด้วยระบบรายงานการขาย Jambo Analytics
JamboLive
17 มีนาคม 2024

ในปัจจุบันนี้หันไปทางไหนก็เจอแต่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ออกมาเริ่มต้นขายของออนไลน์กันมากขึ้น คู่แข่งทางการค้าก็เต็มไปหมดนั่นหมายความว่าลูกค้ามีตัวเลือกในการซื้อสินค้าเยอะขึ้นตามไปด้วย เพราะฉะนั้นการรู้จักเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ยอดขายเพื่อวางแผนกลยุทธ์ ถ้าแม่ค้าพ่อค้าอยากจะขายของให้ปังต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากรายงานการขายให้เป็น วันนี้ทางจัมโบ้ไลฟ์จะมาบอกประโยชน์ของฟีเจอร์ Jambo Analytics ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการขายเรียลไทม์ของจัมโบ้ไลฟ์ ที่จะช่วยให้ร้านของคุณเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

ขายของออนไลน์ให้ปังต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากรายงานการขายให้เป็น

แดชบอร์ดรายงานการขาย รายงานที่สรุปการขายสินค้าของคุณ ขายอะไรไปบ้าง ราคาเท่าไร รวมเป็นเงินทั้งหมดเท่าไร เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อได้ว่า ควรจะโฟกัสการขายสินค้าประเภทไหนดี แม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ควรเข้ามาดูรายงานการขายอย่างสม่ำเสมอเพื่อวางกลยุทธ์ในการขายออนไลน์ให้ปัง

แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูล รายงานสรุปยอดขายทั้งหมดของคุณเพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์สรุปความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งคุณสามารถดูและนำมาปรับกลยุทธ์และสร้างยอดขายได้ เช่น นำไปจัดกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆหรือแจกส่วนลดเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าของคุณ เป็นต้น

นอกจากระบบดูดสินค้าค้าบนแฟลตฟอร์มต่างๆแล้วทางจัมโบ้ไลฟ์ก็มีฟีเจอร์ Jambo Analytics ระบบวิเคราะห์เรียลไทม์ ของจัมโบ้ไลฟ์จะช่วยให้คุณวิเคราะห์สถานการณ์การขาย อัตราการซื้อของลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า และมีรายงานสรุปยอดให้กับคุณตลอดเวลาในหน้าข้อมูลแดชบอร์ดรายงานการขาย และ แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูล คุณสามารถดูยอดขายรายวันและรายเดือนได้ ถ้าคุณรู้จักวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จาก “รายงานยอดขาย” อย่างเต็มที่ อาจช่วยให้คุณวางกลยุทธ์การขายได้ดียิ่งขึ้น

ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล Jambo Analytics ของจัมโบ้ไลฟ์​ เป็นฟีเจอร์ที่มาเป็นตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการขาย ความต้องการของตลาดลูกค้าของคุณเพื่อนำมาวางแผนปรับกลยุทธ์ในการขายสินค้าและนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดและพัฒนาร้านค้าของคุณให้เติบโตขึ้นได้อย่างแน่นอน

สนใจระบบดูดออเดอร์และจัดการร้านค้าออนไลน์ ทักเลย! LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 095-174-4436

ดูเพิ่มเติม...
ทำความรู้จัก Loyalty Program โปรแกรมรักษาลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อซ้ำ
JamboLive
15 มีนาคม 2024

Loyalty Program คือ หมัดฮุก กลยุทธ์เด็ดใช้มัดใจลูกค้าเก่าและใหม่ ที่เข้ามาซื้อของหรือใช้บริการในธุรกิจของเราให้กลับมาซื้อซ้ำ การปรับใช้ Loyalty Program กับธุรกิจและร้านค้าของเราเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะไม่ว่าธุรกิจจะเป็นขนาดไหน อนาคตของธุรกิจจะไม่ยืนยาวเลยถ้าหากลูกค้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการเพียงครั้งเดียวและไม่กลับมาซื้อซ้ำอีก ดังนั้นการรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้กลับมาเป็นลูกค้าประจำจึงเป็นแผนธุรกิจที่ยืนยาวและทำให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้าเราสังเกตชีวิตประจำวันของเราเวลาไปซื้อของหรือใช้บริการแบรนด์ต่างๆ Loyalty Program เป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดเพราะเป็นโปรแกรมที่ธุรกิจประเภทต่าง ๆ หันมาใช้กันมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะขนาดเล็กกลางใหญ่ เพราะอย่างนั้นพ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่ยังไม่เอา Loyalty Program มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจถือว่าเสียโอกาสในการรักษาลูกค้าไปอย่างมาก

Loyalty Program มีหลากหลายประเภท ถ้าอยากรู้ว่าร้านค้าออนไลน์ของเราเหมาะกับไหนเหมาะกับ Loyalty Program ประเภทไหนก็มาดูกันเลย!

ทดลองใช้ Loyalty Program ในระบบ JamboLive ฟรี!! #JamboLiveจะขายจะไลฟ์ก็เป็นเรื่องง่าย

1. การแบ่งระดับขั้น หรือ Tier VIP
ระดับสมาชิกหรือ Tier VIP คือการแบ่งระดับขั้นสำหรับลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าจากร้านของเรามาแล้ว สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจะแตกต่างกันตามระดับขั้นที่ร้านค้ากำหนด การเป็นสมาชิกในแต่ละ Tier สามารถบ่งบอกถึงความถี่ในการซื้อสินค้า ปริมาณที่ซื้อ และความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในการเป็นลูกค้าประจำที่ร้านค้าของเราให้ความสำคัญ เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มนั้นๆเข้าถึงสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ร้านค้าสามารถมอบให้

2. การสะสมคะแนน
การสะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิพิเศษในโปรแกรมสะสมคะแนนเป็นโปรแกรมที่พบการใช้งานอย่างแพร่หลายในธุรกิจทุกขนาด โดยการใช้โปรแกรมสะสมแต้มจะกำหนดได้ตามนโยบายของแต่ละร้านค้า บางร้านอาจกำหนดให้ลูกค้าได้รับแต้มตามปริมาณการซื้อสินค้า เพื่อใช้แลกเป็นส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ ในขณะที่บางร้านอาจกำหนดเงื่อนไขเฉพาะ เช่น การซื้อครบจำนวนที่กำหนดจะได้รับแต้มเพิ่มเพื่อนำไปใช้ในครั้งถัดไป นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์อื่น ๆ ในการสะสมคะแนน เช่น การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมหรือการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ ทำให้โปรแกรมสะสมคะแนนเป็นที่นิยมและสามารถนำไปใช้กับธุรกิจหลายประเภทได้

3. การสมัครสมาชิก
เป็นการให้ลูกค้าสมัครสมาชิกและจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ เช่นส่วนลด หรือ สิทธิพิเศษอื่นๆที่มากกว่าลุกค้าปกติทั่วไปที่ไม่ได้สมัครสมาชิก โดยค่าธรรมเนียมการสมัครขึ้นอยู่กับธุรกิจจะกำหนด เช่น อาจจะเป็นการจ่ายตามระยะเวลารายปี หรือ จ่ายเพียงครั้งเดียวตอนสมัครครั้งแรก

4. การบรอดแคสต์แจกคูปองส่วนลด
การส่งบรอดแคสต์แจกคูปองส่วนลดเป็นโปรแกรมที่มีความเชื่อมโยงกับการแบ่งระดับขั้นและการสมัครสมาชิก การส่งคูปองส่วนลดให้กับลูกค้า VIP และ สมาชิกของร้านค้าเป็นการทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรู้สึกพิเศษและยินดีที่จะได้รับสิทธิพิเศษที่มากกว่าลูกค้าทั่วไป การใช้โปรแกรมนี้สามารถช่วยทำให้กระตุ้นการกลับมาซื้อซ้ำของลูกค้าให้กลายมาเป็นขาประจำได้

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการทำความรู้จักกับ Loyalty Program หรือการรักษาลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อซ้ำ หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์และนำไปปรับใช้กับธุรกิจออนไลน์กันให้สุดปังกันนะคะ~

🌟 สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์และจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 095-174-4436

ดูเพิ่มเติม...
3 เหตุผลทำไมต้องเริ่มขายของออนไลน์แบบไลฟ์สด
JamboLive
12 มีนาคม 2024

การไลฟ์สดกำลังมาแรงสุดๆในตอนนี้ ไม่ว่าใครๆก็หันมาไลฟ์สดขายของกันหมดตามแพลตฟอร์มต่างๆ หลายคนจึงอาจจะสงสัยว่าการไลฟ์สดมันดีกว่าการขายออนไลน์แบบปกติยังไง? วันนี้จัมโบ้เลยจะมาแชร์ 3 เหตุผลทำไมไลฟ์สดถึงปังสุดๆ สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจอยากหันมาไลฟ์สดขายสินค้ากันค่า~

การเริ่มต้นขายของออนไลน์แบบไลฟ์สดมีข้อได้เปรียบ 3 ข้อ:
1.) ลงทุนน้อยแต่มีโอกาสมีผลตอบลัพธ์สูง
2.) จัดสรรงบประมาณได้ง่าย
3.) มีการโต้ตอบแบบในทันทีสร้างความสนิทกับลูกค้า

1. ลงทุนน้อยแต่มีโอกาสมีผลตอบลัพธ์สูง
การเริ่มลงทุนขายของแบบไลฟ์สด คือหนึ่งในวิธีขายที่ไม่จำเป็นที่ต้องใช้เงินทุนหนาเตอะ แต่สามารถเริ่มไลฟ์ได้เลยแค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว จะลงทุนได้ตั้งแต่หลักพันจนถึงหมื่นก็สามารถต่อยอดได้ทะลุล้านต่อเดือนได้แบบไม่เกินเอื้อม! “แต่ไลฟ์สดขายของมันไม่มั่นคงนี่ ทำงานอื่นที่มั่นคงกว่านี้ไม่ดีกว่าหรอ” เพราะเงินที่เข้ามาขึ้นอยู่กับออเดอร์ที่ขายได้ หลายๆคนถึงรู้สึกว่าการขายของแบบไลฟ์สดอาจจะไม่ตอบโจทย์กับคนที่ต้องการมีรายได้ที่รวดเร็วและมั่นคงในทันที แต่ลองคิดดูดีๆว่าถ้าทำงานประจำมีรายได้มั่นคงก็จริงแต่ถ้าไลฟ์สดขายของ บอกเลยว่ามีโอกาสในการเติบโตและปังจนรายได้พุ่งจนฉุดไม่อยู่แน่นอน

2. จัดสรรงบประมาณได้ง่าย
หนึ่งในข้อดีที่สำคัญในการไลฟ์สดขายสินค้า การไลฟ์สดขายของทำให้เรารู้ถึงปริมาณสินค้าที่ลูกค้าต้องการที่จะซื้อในสต๊อกของเรา เราไม่จำเป็นที่จะต้องสต๊อกของไว้เยอะ เพราะเรารู้ Demand หรือความต้องการของลูกค้าว่าจำนวนออเดอร์ทั้งหมดที่มีเข้ามาคือกี่บ้านและกี่ออเดอร์จากการที่ลูกค้าพิมพ์รหัส CF เข้ามาเพื่อสั่งซื้อ ต่างจากการสต๊อกของทีเดียวแล้วโพสต์ขาย การที่ทำแบบบนั้นจะต้องลงทุนสต๊อกของไว้ทั้งๆที่ไม่รู้จำนวนความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาก่อน ดังนั้นการที่เราได้เห็นว่าความต้องการของลูกค้าต่อสินค้านั้นๆมีจำนวนประมาณเท่าไหร่เราก็สามารถนำมาคำนวณและปรับใช้ในการสต๊อกสินค้านั้นๆในอนาคตได้ ก็จะทำให้เราจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อะแฮ่มไหนๆก็ขายระบบซักหน่อย ในระบบ JamboLive จะไลฟ์สดพร้อมโพสต์ขายสินค้าด้วยสต๊อกเดียวกัน ก็สามารถดูดรหัส CF ได้หมด เป็นการขยายช่องทางการขายแถมยังดูด CF ครบ จบ ไว แบบพ่อค้าแม่ค้าแฮปปี้

3. เสริมสร้างความสนิทกับลูกค้า ด้วยการโต้ตอบผ่านไลฟ์สด
เดี๋ยวนี้คนที่มาขายของไม่จำเป็นต้องเป็น ดารา นักร้อง นักแสดง หรือ อินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามเป็นหลักแสนก็ขายของได้ แถมพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กๆที่พึ่งเริ่มขายของผ่านไลฟ์ยังมีโอกาสดังและเป็นที่รู้จักด้วยเมื่อมีคาแรคเตอร์เอกลักษณ์เฉพาะตัวและรู้จักการโต้ตอบกับผู้ชม อย่างเช่น การตอบคำถามของผู้ชม อ่าน-ตอบคอมเมนต์แบบทันที ทำให้ผู้ชมรู้สึกดีและทำให้บรรยากาศการถ่ายทอดสดมีการขายสินค้าที่เป็นกันเอง การขายแบบนี้ทำให้ลูกค้าซื้อไม่ใช่เพราะตัวสินค้าอย่างเดียวแต่อาจจะเพิ่มโอกาสในการขายจากสกิลลีลาและฝีปากขอแม่ค้าทำให้ลูกค้าอยากจะซื้อสินค้าจากไลฟ์นั้น

การไลฟ์สดขายของเป็นโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนวิธีขายสำหรับร้านค้าออนไลน์ และพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ ที่ไม่เคยไลฟ์ขายมาก่อน แต่ต้องจำไว้เสมอว่าทุกอย่างนอกจากความพยายามแล้วต้องใช้เวลาดังนั้นการไลฟ์สดสินค้าก็มีความเสี่ยงในช่วงเริ่มต้น ในช่วงแรกจำนวนผู้ชมอาจจะมีน้อย แต่ถ้าเราใช้เวลาสร้างตัวตนและสร้างฐานแฟนคลับและผู้ซื้อที่เหนียวแน่น เมื่อนั้นความพยายามของเราก็จะส่งผลความสำเร็จจากความทุ่มเทของเราที่เราได้ทำไป

🌟ใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์และจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์แบบสุดปัง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 095-174-4436

ดูเพิ่มเติม...
8 เทคนิคลับ ขายของออนไลน์ให้ปัง สร้างยอดขายให้ทะลุเป้า
JamboLive
9 มีนาคม 2024

ในปัจจุบันแค่อาชีพหลักก็คงยังไม่พอกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้ ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงหันมามามองหาอาชีพเสริมใกล้ตัว และเริ่มต้นง่ายที่สุดคงหนีไม่พ้นการขายสินค้าออนไลน์ ที่เป็นอาชีพมาแรงที่สุดในตอนนี้ แต่จะขายยังไงให้ปัง วันนี้จัมโบ้มีเทคนิคลับขายของออนไลน์สร้างยอดขายให้ทะลุเป้ามาให้กับแม่ค้าออนไลน์กันค่ะ!

ทุกวันนี้เลื่อนหน้าฟีด Facebook Instagram หรือแม้กระทั่ง Tiktok หันไปทางไหนก็เจอแต่คู่แข่ง แต่อยากขายของออนไลน์ให้ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำเหมือนคนอื่นๆเขาทำยังไงกัน มาดู 8 เทคนิคลับขายของออนไลน์ให้ปัง สร้างยอดขายให้ทะลุเป้า
กันค่ะ

1. เลือกสินค้าที่ใช่
เคยได้ยินไหมคะว่าการเลือกสินค้าที่ใช่จะเป็นจุดขายให้กับคุณพ่อค้าแม่ค้า เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นขายของออนไลน์ที่ดีควรเลือกสินค้าที่ใช่และเหมาะกับกลุ่มลูกค้าของเรา เพราะนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่แม่ค้าควรคำนึงถึง สินค้าดีมีคุณภาพ และเราชอบมันจริงๆ ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว

2. หากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
การหาซื้อของมาขายสำคัญแต่อย่าลืมทำความรู้จักกลุ่มเป้าหมาย! กลุ่มคนที่เราต้องการที่จะขายสินค้าให้คือใคร?ก่อนจะซื้อของมาสต๊อกเพื่อขาย เราควรรู้จักกลุ่มเป้าหมายที่จะซื้อสินค้าของเรา ศึกษาและทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายให้ดีเพราะนี่จะเป็นวิธีที่จะผลักดันให้ธุรกิจของคุณนั้นเติบโตขึ้น

3. สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์
สังเกตดูว่าแม่ค้าออนไลน์ที่ทำรายได้เป็นกอบเป็นกำ หรือแม้กระทั่งดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงหันมาทำธุรกิจขายของออนไลน์กันเต็มไปหมด เพราะฉะนั้นคุณที่เพิ่งเริ่มต้นขายของออนไลน์ การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นั้นจะทำให้คุณดูน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักมากขึ้น ลองทำคอนเทนต์ใหม่ๆ หรือตามเทรนด์ดู นอกจากลูกค้าจะรู้จักคุณพ่อค้าแม่ค้ามากขึ้นแล้ว มันคือการทำการตลาดให้กับธุรกิจได้ไปในตัวอีกด้วย

4. เลือกช่องทางการขายและวิธีการขายสินค้า
หากคุณพ่อค้าแม่ค้ากำลังเริ่มต้นการขายของออนไลน์ การเลือกช่องทางการขายบนแพลตฟอร์มต่างๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญต่อการขายสินค้าเช่นกัน ดูว่ากลุ่มเป้าหมายของเราใช้งานบนแพลตฟอร์มไหนมากที่สุด และวิธีการขายสินค้านอกจากการโพสต์สินค้าขายแล้ว การไลฟ์สดขายสินค้าก็เป็นช่องทางยอดฮิตดันยอดปังสุดๆ

5. วิธีการยิงแอดโฆษณา
เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคนที่กำลังเริ่มต้นการขายสินค้าให้เป็นที่รู้จัก และสร้างการมองเห็นของร้านค้าออนไลน์ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ส่วนมากมักจะใช้วิธีการยิงแอดเพื่อกระตุ้นเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าของตัวเอง แต่การยิงแอดมีค่าใช้จ่ายอย่าลืมศึกษาและคำนวนต้นทุนและกำไรของคุณให้ดีด้วยนะ!

6. ขายสินค้าบนเว็บไซต์ (Sale page)
นี่เป็นอีกวิธีการขยายช่องทางการขาย ให้กับธุรกิจออนไลน์ของคุณพ่อค้าแม่ค้า นอกจากการขายบนเว็บไซต์จะขายสินค้าได้ 24 ชั่วโมงแล้วก็ยังสามารถแนะนำสินค้าอื่นๆที่คล้ายกันเพื่อเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าที่ในการเลือกซื้อสินค้าอื่นๆอีกด้วย

7. จัดทำแคมเปญและโปรโมชั่น
พ่อค้าแม่ค้าที่เริ่มต้นการขายของออนไลน์ การสร้างโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม หรือ Flash Sale เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจลูกค้าและกระตุ้นยอดขาย เพราะการให้ราคาพิเศษในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่จำกัดจะช่วยทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างรวดเร็ว และเป็นอีกวิธีที่ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำในครั้งถัดไป

8. เลือกใช้ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์
การใช้ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ช่วยจัดการหลังบ้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบที่สามารถจัดการร้านค้าออนไลน์ที่มีเว็บไซต์สำเร็จรูปที่สามารถจัด Flash Sale เพื่อเป็นการขยายช่องทางการขายเพื่อเพิ่มยอดขายได้ ยิ่งปัง!

ในระบบ JamboLive มีฟีเจอร์กระตุ้นยอดขาย มากกว่า 100 ฟีเจอร์ พร้อมกับ เว็บไซต์สำเร็จรูป Jambo E-Mall สำหรับคุณพ่อค้าแม่ค้า เพื่อนำสินค้าที่ต้องการขายลงเว็บไซต์สำเร็จรูปได้แบบง่ายดาย บนเว็บไซต์ลูกค้าสามารถซื้อของบนเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบการสั่งซื้อและตระกร้าสินค้า พร้อมกับคำนวนราคาได้อย่างแม่นยำ บอกเลยว่าปิดการขายง่าย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สร้างยอดขายได้รัวๆ!

สรุป
1. การเลือกสินค้าที่ใช่
2.หากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
3.สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์
4.เลือกช่องทางการขายและวิธีการขายสินค้า
5.วิธีการยิงแอดโฆษณา
6.ขายสินค้าบนเว็บไซต์ (Sale page)
7.จัดทำแคมเปญและโปรโมชั่น
8.เลือกใช้ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์

เป็นยังไงบ้างคะ 8 เทคนิคลับที่เราเอามาเสนอในวันนี้ หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่อยากเริ่มต้นขายของออนไลน์นะคะ~ รับรองว่าจะปังสร้างยอถ้านำไปปรับใช้จะมียอดขายทะลุเป้าแน่นอนค่ะ!!

🌟 สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์และจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 02-4590288

ดูเพิ่มเติม...
ระบบดูด CF อันไหนดี: 10 ข้อสังเกตุวิธีเลือกระบบดูดCFไม่มีพลาด!
JamboLive
1 มีนาคม 2024

วันนี้จัมโบ้มาแชร์ 10 ข้อสังเกตุ ที่พ่อค้าแม่ค้าที่กำลังมองหาระบบดูดCFต้องดูก่อนตัดสินใจซื้อระบบดูดกันค่ะ! มีอะไรบ้างมาดูกันเลย~

1. ช่องทางการดูดออเดอร์มีกี่ทาง?

- ดูดในแพลตฟอร์มไหนบ้าง?
- ดูดผ่านช่องทางไหน?

ปัจจัยแรกก่อนการตัดสินใจซื้อคือการรู้ก่อนว่าร้านค้าของเราขายของในช่องทางไหนบ้าง และผ่านวิธีการโพสต์แบบไหน ไลฟ์สด, โพสต์, reels เป็นการขายผ่าน เฟซบุ๊คอย่างเดียว หรือมีการขายผ่านแพลตฟอร์มอื่นร่วมด้วย จะทำให้การตัดสินใจซื้อระบบเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

2. สร้างสินค้าได้กี่ชิ้น ดูดCFได้กี่ออเดอร์?

โดยพื้นฐานแล้วก่อนจะสามารถใช้ระบบดูดทุกเจ้าได้ คุณพ่อค้าแม่ค้าจะต้องมีการสร้างสินค้าพร้อมรหัสสินค้า เพื่อตั้งค่า ก่อนที่จะสามารถบอกรหัสให้ทางลูกค้ากดCF รหัสสินค้าเข้ามาได้ เพราะฉะนั้นเราควรดูด้วยว่าระบบดูดแพ็กเกจไหน สามารถสร้างสินค้าได้กี่ชิ้น ถ้าร้านของเรายังมีออเดอร์ที่จำนวนไม่มากอยู่ เราก็สามารถใช้แพ็กเกจที่ราคาไม่สูงมากนัก ที่มีจำนวนสร้างสินค้าที่พอดีต่อร้านค้าของเรา

3. มีการสอนการใช้งานที่เข้าใจง่ายไหม?

การสอนการใช้งานคือหนึ่งในข้อที่สำคัญที่สุดที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจจะซื้อระบบ เพราะอย่าลืมว่าก่อนเราจะรู้วิธีใช้ระบบต่างๆเราต้องมีการศึกษาและเรียนรู้วิธีการใช้งาน การที่ระบบมีการสอนตัวต่อตัวและวิดีโอที่ช่วยทำให้คุณพ่อค้าแม่ค้าเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ยิ่งถ้าเป็นการสอนการใช้งานแบบตัวต่อตัวออนไลน์จะยิ่งเข้าใจง่ายกว่าการได้คลิปวิดีโอการใช้งานมาดูและศึกษาเองเพราะสามารถถามคำถามได้ตรงจุดเมื่อสงสัย

4. เปิดบิลผ่านแชท สำหรับลูกค้านานแค่ไหน?

หลังจากลูกค้าCF การสรุปยอดหรือเปิดบิลเข้าแชทนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เราควรดูว่าใช้ระยะเวลานานแค่ไหนกว่าลิงก์สรุปยอดจะส่งมาถึงแชทของลูกค้าที่ CF ออเดอร์ไปเพราะถ้าลิงก์สรุปยอดเข้าแชทช้าโอกาสในการที่ลูกค้าจะจ่ายเงินก็ต่ำลงเช่นกัน โดยการเทสตรงนี้คุณพ่อค้าแม่ค้าสามารถทดลองกับไลฟ์บนเพจของตัวเองได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ

1.) ทำการเชื่อมไลฟ์สด, โพสต์, หรือ reels ที่ต้องการทดลองCF ผ่านช่องทางนั้น
2.) หลังจากเชื่อมระบบดูดแล้ว นำอีกแอคเคาท์มาลองพิมพ์รหัส CF
3.) รอการแจ้งเตือนข้อความสรุปยอดพร้อมลิงก์เช็คเอาท์(เปิดบิลอัตโนมัติ)ได้เลย

การเปิดบิลอัตโนมัติหลังลูกค้า CF มี 2 กรณี
- CF ปุ๊ปได้ปั๊ป เปิดบิลแล้ว ข้อความสรุปยอดพร้อมลิงก์เช็คเอาท์เด้งแจ้งเตือนมาในแชททันทีหรือในระยะเวลาไม่นานนัก แปลว่าระบบนั้นเสถียร
- CF ข้ามวันข้ามคืน ถ้าลิงก์สรุปยอดยังไม่มีการแจ้งเตือนมาแปลว่าตัวระบบอาจจะมีการแจ้งสรุปยอดที่ช้าหรือมีปัญหาบางอย่าง
**แต่ถ้าใช้ จัมโบ้ไลฟ์ CF ปุ๊ป เปิดบิลอัตโนมัติเด้งเข้าแชทปั๊ปแน่นอน ^___^

5. มีบริการปรึกษาก่อนและหลังการขายไหม?

การให้ปรึกษาของแอดมินสำคัญมากๆเพราะระหว่างใช้ ถ้าเกิดมีปัญหาหรือต้องการคำปรึกษา การมีทีมที่คอยซัพพอร์ต ตอบเร็ว และจัดการปัญหาได้ทันท่วงที เป็นเรื่องที่สำคัญในการตัดสินใจซื้อระบบนั้นๆ เพราะลองจินตนาการว่าถ้าใช้ระบบดูดเจ้าไหนที่ทีมซัพพอร์ตดองแชท ตอบช้า หรือส่งเรื่องไปแล้วปัญหาใช้เวลานานกว่าจะได้แก้ นั่นจะส่งผลกระทบต่อการขายของร้านค้าของเราได้ค่ะ

ถ้าใช้ระบบดูด JamboLive บอกเลยว่าตอบทุกโจทย์
✅ ดูดได้หลายช่องทางผ่าน แชท, ไลฟ์สด, โพสต์, reels ใน Facebook, Instagram, Tiktok
✅ ดูด CF ครบ100% ไม่ตกหล่น พร้อมเปิดบิลเข้าแชทอัตโนมัติ
✅ ฟีเจอร์แน่น เชื่อมสต็อกเดียวทุกแพลตฟอร์ม, รวมแชท และอื่นๆอีกเพียบ
✅ ปรึกษาฟรี เต็ม10 ให้ 100 เรื่องบริการ ดูแลคุณดุจญาติมิตร
✅ สอนออนไลน์ตัวต่อตัวจนใช้เป็น มีวิดีโอให้กลับมาดูได้ตลอด
✅ ระบบอัพเดททุกอาทิตย์
✅ ทดลองใช้ฟรี ไม่มีค่าแรกเข้า

🌟 ระบบดูดออเดอร์และจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์ JamboLive Thailand สนใจใช้ระบบดูดCFฟรี 7 วัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 02-4590288

ดูเพิ่มเติม...
5 เหตุผล ทำไมใช้ระบบดูดcf แบบเติมเงินถึงคุ้มกว่า
JamboLive
27 กุมภาพันธ์ 2024

ลองหาข้อมูลระบบดูด cf มาหลายเจ้าจนตาลายก็ยังเลือกไม่ได้สักทีเพราะแพ็กเกจเยอะจนเลือกไม่ถูก!
จัมโบ้จะมาป้ายยาแพ็กเกจเด็ดสำหรับแม่ค้าออนไลน์สายคุ้ม! ชนิดเติมครั้งเดียว ไม่มีวันหมดอายุการใช้งาน! เรียกได้ว่าใช้กันยาวๆไปเลยจ้า~

ก่อนจะไปดู 5 เหตุผลว่าทำไมคุณพ่อค้าแม่ค้าควรใช้ระบบดูดcfแบบเติมเงินก็มาทำความรู้จักกับ ระบบดูดเติมเครดิต กันก่อนเลย

ระบบดูดเติมเครดิต คือ
ในระบบ JamboLive ลูกค้าสามารถเติมเครดิตได้
1 บาท ต่อ 1 เครดิต โดยมีการเติมขั้นต่ำ 1500 บาท (หรือสอบถามแอดมินก่อนได้)

ระบบหักเครดิตยังไง?
ตัด 1 เครดิต ต่อ 1 บิล (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น)
#จัมโบ้ไลฟ์ เจ้าแรกเจ้าเดียว ที่ไม่ว่าลูกค้าจะ CF กี่ชิ้น ระบบก็จะตัดเพียง 1 บาท

เครดิตนำไปใช้อะไรได้บ้าง?
-ใช้ตัด 1 เครดิต ต่อ 1 บิล (ไม่จำกัดชิ้น/ออเดอร์)
-ใช้ส่งพัสดุผ่านระบบ JamboLive ด้วยขนส่ง Kerry, Flash Express, J&T และ Thaipost ไปรษณีย์ไทย โดยสามารถดูรายละเอียดค่าขนส่งของแต่ละขนส่งได้ ที่ ค่าส่งพัสดุราคาถูก 2024 ส่งผ่านระบบ JamboLive
-ใช้ตรวจสลิปอัตโนมัติ โดยหัก 0.50 เครดิต ต่อครั้ง

วิธีการเติมเครดิต
สามารถแจ้งแอดมินเพื่อเติมเครดิตเข้าระบบได้เลย

5 เหตุผลว่าทำไมใช้ระบบดูดแบบเติมเงินถึงคุ้มค่ากว่า

1. ไม่มีวันหมดอายุ
พ่อค้า แม่ค้าสามารถเก็บเครดิตไว้ได้เรื่อยๆจนกว่าจะมีการขายในรอบต่อไป
จะขายในไลฟ์, โพสต์, reels เดือนนี้แล้วอยากพักค่อยกลับมาขายอีกทีเดือนหน้าก็เก็บเครดิตในระบบไว้ได้ เพราะไม่มีวันหมดอายุ เก็บไว้ใช้ยาวๆได้เลยจ้า

2. ฟีเจอร์เกินราคา
ในแพ็กเกจเติมเงินพ่อค้าแม่ค้าสามารถใช้ฟีเจอร์:
- ดูดออเดอร์จากหลายช่องทาง Facebook, Instagram, Tiktok
- เชื่อมสต็อกเดียวขายทุกแพลตฟอร์ม
- รวมแชทหลายช่องทางไว้ที่เดียว (Facebook, Instagram, Line OA)
- สร้างรหัสสินค้าได้ไม่จำกัดและไม่จำกัดออเดอร์
- จัดการต่อคิวลูกค้าและแบล็กลิส
- บรอดแคสต์ข้อความ
- แดชบอร์ดวิเคราะห์การขาย
- และฟีเจอร์แน่นๆอีกเพียบ

3. ราคาไม่สูง คุ้มค่าคุ้มราคา
ราคาขั้นต่ำไม่สูงนัก เหมาะสำหรับทั้งแม่ค้ามือใหม่และแม่ค้าที่ขายแบบมือโปร ถ้ามีออเดอร์เยอะก็สามารถเติมเครดิตเพิ่มได้ตามแต่ใจต้องการ

4. จัดสรรงบประมาณง่าย
คุณพ่อค้าแม่ค้าสามารถคำนวนได้ว่าจะเติมเงินและใช้ตัดเครดิตไปกับอะไร ในงบประมาณเท่าไหร่ ถ้าเดือนไหนมีออเดอร์เยอะก็เติมเดือนนั้นเยอะ ถ้าเดือนไหนออเดอร์ไม่เยอะมากก็สามารถจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายได้

5. มีทดลองใช้ฟรี สอนใช้ระบบฟรี ไม่มีค่าแรกเข้า
จัมโบ้ไลฟ์ มีสอนออนไลน์จนใช้ระบบเป็นแถมมี tutorial วิดีโอสอนการใช้งานแต่ละฟีเจอร์ในระบบ ที่สามารถกลับมาดูได้ทุกเมื่อ

🌟 ระบบดูดออเดอร์และจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์ JamboLive Thailand สนใจใช้ระบบดูดCFฟรี 7 วัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 02-4590288

ดูเพิ่มเติม...
ค่าส่งพัสดุราคาถูก 2024 ส่งผ่านระบบ JamboLive
JamboLive
20 กุมภาพันธ์ 2024

“ส่งพัสดุบริษัทขนส่งเจ้าไหนถูกที่สุด?” นี่น่าจะเป็นคำถามยอดฮิตที่พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์หลายคนสงสัย และพยายามตามหาบริษัทขนส่งพัสดุที่ให้ ราคาค่าส่งที่ถูกที่สุดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจออนไลน์ ดังนั้นวันนี้ JamboLive เลยจะมาแชร์เรทราคาค่าส่งพัสดุผ่านตัวระบบ JamboLive ที่คุณพ่อค้าแม่ค้าสามารถเชื่อมได้กับ 4 ขนส่งเจ้าดัง ดังนี้ค่ะ

1. Flash แฟลช บริษัทขนส่งพัสดุเจ้าสีเหลือง ขวัญใจแม่ค้าออนไลน์
จุดเด่น
- 365 วันส่งทั่วไทย ไม่มีวันหยุด
- รองรับ COD เก็บเงินปลายทาง
- เรียกแฟลชมารับพัสดุที่บ้าน
- Speed Delivery ส่งไว ถ้าส่งช้า การันตีคืนค่าจัดส่งให้
- On-Time Delivery ส่งพัสดุภายในเวลาที่กำหนด
- ส่งของชิ้นใหญ่ได้

เรียกรถเข้ารับพัสดุถึงบ้าน : ไม่ขั้นต่ำจำนวนชิ้น เข้ารับถึงบ้านได้ตั้งแต่ชิ้นแรก หรือ Drop-off ที่สาขา
ค่าธรรมเนียม เก็บเงินปลายทาง : 3% (ไม่มีขั้นต่ำ)
ราคาส่งเริ่มต้น : 19 บาท
วิธีการชำระเงิน : ชำระด้วย JamboLive เครดิต (1 บาท = 1 เครดิต)
พื้นที่ให้บริการ : ทั่วประเทศไทย

2. ไปรษณีย์ไทย บริษัทขนส่งพัสดุที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน

จุดเด่น
- เน้นบริการ 365 วันไม่มีวันหยุด
- ครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทย
- บริการหลากหลาย ทั้งส่งพัสดุในประเทศ และ ส่งพัสดุต่างประเทศ
- ส่งพัสดุได้หลายแบบ ได้แก่ ส่งพัสดุธรรมดา ลงทะเบียน และ EMS
- มีบริการส่งภายในวันเดียว (ในภูมิภาคเดียวกัน)
- รับพัสดุถึงบ้าน
- ส่งของชิ้นใหญ่ได้
- รองรับ COD เก็บเงินปลายทาง

เรียกรถเข้ารับพัสดุถึงบ้าน : Drop-off ที่สาขา
ค่าธรรมเนียม เก็บเงินปลายทาง : 3% (ขั้นต่ำ 20 บาท)
สำหรับสิ่งของที่มีการฝากส่งไปยังปลายทางพื้นที่เกาะจำนวน 17 ปลายทาง/รหัสไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์จะคิดอัตราค่าบริการเพิ่มพิกัดละ 15 บาท/ชิ้น โดยมีรายชื่อปลายทางที่ทำการในพื้นที่พิเศษดังนี้
ราคาส่งเริ่มต้น : 25 บาท (จัดส่งแบบ EMS)
วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินที่สาขา
พื้นที่ให้บริการ : ทั่วประเทศไทย

3. KERRY EXPRESS เคอรี่บริษัทขนส่งพัสดุเจ้าสีส้ม ครอบคลุมขนส่งทั่วไทย

จุดเด่น
- เปิดบริการตลอด 365 วัน ไม่เว้นวันหยุด
- บริการส่งพัสดุถึงมือผู้รับภายในวันเดียว
- บริการเรียกรถเคอรี่ไปรับพัสดุถึงบ้าน
- บริการรับพัสดุด้วยตัวเอง
- บริการเก็บเงินปลายทาง
- จุดบริการมากกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศ
- สาขาย่อยตามสถานีรถไฟฟ้า
- รองรับ COD เก็บเงินปลายทาง

เรียกรถเข้ารับพัสดุถึงบ้าน : ค่าเข้ารับขั้นต่ำ 60 บาท/ครั้ง สูงสุด 200 บาท หรือ Drop-off ที่สาขา
ค่าธรรมเนียม เก็บเงินปลายทาง : 3% (ไม่มีขั้นต่ำ)
ราคาส่งเริ่มต้น : 28 บาท
วิธีการชำระเงิน : ชำระด้วย JamboLive เครดิต (1 บาท = 1 เครดิต)
พื้นที่ให้บริการ : ทั่วประเทศไทย

4. J&T EXPRESS เจแอนด์ที บริษัทขนส่งพัสดุที่มีเครือข่ายครอบคลุมนานาประเทศ

จุดเด่น
- เปิดให้บริการตลอด 365 วัน รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- บริการส่งด่วนภายใน 1 วัน
- หากพัสดุเสียหายหรือสูญหาย ชดเชยค่าเสียหายให้ภายใน 24 ชั่วโมง
- เรียก J&T Express มารับพัสดุถึงบ้าน
- มีสาขาย่อยตามสถานีรถไฟฟ้า MRT ครอบคลุมหลายพื้นที่เขตทั่วกรุงเทพมหานคร
- รองรับ COD เก็บเงินปลายทาง
**ลูกค้าจะต้องเปิด VIP กับทางสาขาของ J&T Express และสามารถตกลงรายละเอียด ราคาขนส่ง และอื่นๆกับ J&T Express ได้เลย

เรียกรถเข้ารับพัสดุถึงบ้าน : เรียกรับถึงบ้าน ขั้นต่ำ 10 ชิ้น หรือ Drop-off ที่สาขา
ค่าธรรมเนียม เก็บเงินปลายทาง : 3% (ไม่มีขั้นต่ำ)
วิธีการชำระเงิน : ชำระด้วย JamboLive เครดิต (1 บาท = 1 เครดิต)
พื้นที่ให้บริการ : ทั่วประเทศไทย

🌟 สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์และจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 02-4590288

ดูเพิ่มเติม...
วิธีเช็คสลิปปลอม ตรวจสอบสลิปโอนเงิน จับโป๊ะมิจฉาชีพ!
JamboLive
31 มกราคม 2024

ขายของออนไลน์ก็เหนื่อยแล้ว ยังจะต้องมาเจอลูกค้ามิจฉาชีพลูกค้าโอนทิพย์ ด้วย “สลิปปลอม” อีก
เพราะอย่างนั้น วันนี้จัมโบ้ไลฟ์เลยมาแชร์วิธี เช็คสลิปโอนเงินว่าอันไหนสลิปปลอม สลิปจริง มาฝากคุณพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กันค่ะ!

✅ 1. ตรวจเช็คลายละเอียด และความชัดเจนของตัวหนังสือ
สิ่งที่ควรสังเกตุหลักๆคือ เนื้อหา และ หน้าตา ของข้อความค่ะ
เนื้อหาที่ต้องตรวจสอบมี 4 จุดหลักๆด้วยกัน:
1. วันที่
2. เวลา
3. ชื่อผู้รับ
4. จำนวนเงิน
ส่วนหน้าตาของตัวหนังสือ ควรดูว่ามีตัวหนังสือ หนา-บาง เล็ก-ใหญ่ หรือ ฟอนต์ตรงไหนที่ไม่เหมือนกันไหม ถ้ามีบางอย่างผิดแปลกไปเช่นสะกดชื่อผู้ส่งผิด ตัวหนังสือบูดเบี้ยวก็เดาได้เลยค่ะว่าสลิปปลอม

✅ 2. รับการแจ้งเตือนโดยตรงจากธนาคาร
การรับแจ้งเตือนจากธนาคาร อย่างเช่นผ่าน Mobile Banking และ Line Official ทำให้ไม่ต้องเข้าไปเช็คในแอปธนาคารตลอด แค่รอดูเงินเข้า-ออกผ่านการแจ้งเตือนได้เลย

✅ 3. ตรวจ QR Code
วิธีนี้ง่ายและชัวร์ แต่จะต้องรู้ขั้นตอนการอัปโหลดรูปสลิปเพื่อตรวจสอบในแอปธนาคารก่อน
ขั้นตอนง่ายมาก:
1. บันทึกรูปภาพสลิปของลูกค้า
2. เข้าแอปธนาคาร
3. กดไปที่แถบเมนู แสกน QR Code
4. กดรูปจากคลังรูปภาพ
5. หลังแสกน ให้ตรวจสอบว่ามีข้อมูล เวลา ชื่อผู้โอน และจำนวนเงินถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อมูลขึ้นมาหลังแสกน หรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะเป็นไปได้ว่านั่นไม่ใช่สลิปจริงค่ะ

✅ 4. เช็คยอดเงินที่เข้าบัญชี
เช็คยอดเงินผ่านแอปธนาคารเป็นวิธีที่สะดวกและมั่นใจที่สุด แต่อาจจะต้องรอการดำเนินการหลังโอนซักครูนึงก่อน

✅ 5.ใช้ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ที่มีฟีเจอร์ตรวจสลิป
ในระบบดูดออเดอร์ และจัดการร้านค้าออนไลน์ ของJamboLive มีฟีเจอร์ตรวจเช็คสลิป พร้อมมีสีเขียว-แดง บ่งบอกแบบชัดเจนว่าสลิปไหนจริงและปลอม ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบไม่ต้องเสียเวลาเช็คยอดเงินเข้าทีละอัน ในตัวระบบดูดได้ทั้ง คอมเมนต์ไลฟ์สด, โพสต์, reels ครบแบบ 100% ใช้งานง่าย แถมแอดมินใจดี มีสอนตัวต่อตัวชนิดจับมือทำกันไปเลยจ้า

สรุป🌟
1. ตรวจเช็คลายละเอียด และความชัดเจนของตัวหนังสือ
2. รับการแจ้งเตือนจากธนาคาร
3. เช็คสลิปด้วย QR Code ในแอปธนาคาร
4. เช็คยอดเงินที่เข้าบัญชี
5. ใช้ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ที่มีฟีเจอร์ตรวจสลิป


💖 จัมโบ้ไลฟ์ขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อค้าและแม่ค้าทุกๆคนให้เจอแต่ลูกค้าน่ารักๆไม่เจอสลิปปลอมกันน้าค้า~
🌟 สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์และจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 02-4590288

ดูเพิ่มเติม...
เคล็ด(ไม่)ลับไลฟ์สดยอดขายทะลุแสน!
JamboLive
18 มกราคม 2024

อยากรวย เห็นคนอื่นขายของแบบไลฟ์สดกันแล้วมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ เลยหันมาขายของบ้างแต่พอขายแล้วสุดจะนอยด์เพราะขายไม่ดีซักที

วันนี้จัมโบ้ไลฟ์เอาบทความจาก JamboLive สาขาแม่ที่ไต้หวันมาแปลเพื่อแชร์ทริคดีๆว่าทำยังไงให้ไลฟ์สดขายของให้เพิ่มยอดขาย "ทะลุแสน" ต่อเดือนกันจ้าา

Kasper (Cheng Kai Yang) ผู้ก่อตั้งบริษัท JamboLive บอกว่าแค่ "มีฐานคนดูไลฟ์ 100คน” ก็มียอดขายทะลุแสนต่อเดือนได้! ป๊าดดดพออ่านแล้วก็นึกสงสัยว่ามันจะได้จริงๆหรอโม้หรือเปล่าแต่มันทำได้จริงๆ! เป้าหมายสำคัญที่ต้องโฟกัสเลยคือ การมีฐานคนดูให้ถึง 100 คนในไลฟ์สด แล้วที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นมันทำยังไงหว่า ถ้าสงสัยก็อย่ารอช้าไปอ่านกันเลย~


1. สนิทกับลูกค้ามีชัยไปกว่าครึ่ง!

ผู้ติดตามเยอะ ≠ ยอดขายปัง เรามักมีความเข้าใจผิดว่ามีผู้ติดตามเยอะจะมียอดปังขึ้นด้วย แต่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ติดตามของเราเพื่อที่จะมี “ฐานลูกค้า” ต่างหาก! มีผู้ติดตามเยอะแต่ไม่ได้มีการสร้างengagementกับลูกค้าเลยก็ขายไม่ได้จ้า ในหลายๆร้านที่มียอดคนดูเยอะลูกค้าที่เข้าไปดูไลฟ์สดไม่ได้เข้าไปเพราะอยากซื้อของหรือเห็นว่าไลฟ์สดนั้นขายอะไรที่พวกเขาสนใจ แต่เพราะแม่ค้าร้านนั้นชอบพูดคุยกับลูกค้าจนรู้สึกว่าได้รับความบันเทิงและเหมือนเป็นเพื่อนพูดคุยมากกว่า และนั่นก็คือการสร้างฐานลูกค้าที่จะเป็นคนดูไลฟ์สดของเราต่อๆไป เราอาจจะขายของที่ลูกค้าไม่ได้สนใจแต่เราได้มีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของเรา พวกเขาก็อยากจะเข้ามาดู มาฟังไลฟ์สดเราเพื่อความบันเทิงและมีโอกาสที่จะซื้ออุดหนุนของจากไลฟ์สดนั้นๆมากขึ้นไปอีกเพราะแบบนั้น การที่มีฐานลูกค้าที่เหนียวแน่นน่ะสำคัญสุดๆ!


2.ใช้โซเชียลมัดใจ!

“ ใช้เงินยิงแอดหาลูกค้าก็จบแล้ว ” การวางงบเพื่อยิงแอดเป็นเรื่องที่ดีและสามารถทำได้เพื่อเพิ่มยอดการเข้าถึงและเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ แต่ว่าการที่ต้องใช้เงินเพื่อดึงลูกค้าเข้ามาตลอดๆแบบนี้ คำถามคือเราต้องจ่ายเพื่อที่จะมีลูกค้าตลอดไปเลยหรอ? การยิงแอดที่ดีคือการที่เรายิงแอดเพื่อดึงลูกค้าเข้ามา มัดใจ และคงความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าไว้ให้ได้ แม่ค้าไลฟ์สดส่วนใหญ่จะปั้นเพจหรือร้านค้าออนไลน์ก็ต้องหาวิธีมัดใจลูกค้าใหม่ๆ เพื่อให้มาเป็นแฟนคลับและผู้ติดตามเพจบนช่องทางโซเชียลต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, LINE, วิดีโอสั้นบน TikTok หรือจะไลฟ์สดเป็นประจำให้คนที่ผ่านมาเห็นรู้สึกคุณเคยกับเราเพื่อเอายอดการเข้าถึง ตราบใดที่เราตั้งใจและพยายามผลิตคอนเทนต์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 100 คนที่เป็นจะมาเป็นฐานลูกค้าก็ไม่เกินเอื้อม!


3.หาสไตล์ของตัวเอง สร้างคาแรคเตอร์!

“คนเราชอบดูอะไรสวยๆงามๆ” หน้าตาดีก็เป็นที่สนใจของผู้คนแต่การไลฟ์สดขายของไม่ได้แปลว่า ต้องหน้าตาสวย หล่อ ตามพิมพ์นิยมแบบที่สังคมบอกอย่างเดียวถึงจะมีคนดูหรือขายของได้ เพราะทุกคนมีความสวยหล่อของตัวเอง เพราะอย่างนั้นสิ่งที่สำคัญจริงๆคือการค้นหาตัวเอง ถามตัวเองว่าเรามีอะไรที่โดดเด่น? เราเก่งเรื่องอะไร? จุดขายของเราคืออะไร? สิ่งที่จำเป็นสำหรับ พ่อค้าแม่ค้าไลฟ์สดขายของอย่างเราคือเราต้องหาคาแรคเตอร์ที่เราอยากจะเป็น และเอาความสวยหล่อของเราแสดงออกมาผ่านการเป็นตัวของตัวเอง แล้วความจริงใจของเราจะส่งไปถึงลูกค้าเอง!


สรุป
1. สนิทกับลูกค้า
2. โพสต์บนโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอ
3. หาสไตล์ของตัวเองและสร้างคาแรคเตอร์
💖 จัมโบ้ไลฟ์ขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อค้าและแม่ค้าทุกๆคนไลฟ์สดให้ยอดปังกันถ้วนหน้าจ้า~

🌟 สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์และจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 02-4590288

ดูเพิ่มเติม...
ทำคอนเทนต์อะไรดี? 5 ไอเดียทำคอนเทนต์สุดปังง่ายๆ ฉบับแม่ค้าออนไลน์!
JamboLive
10 มกราคม 2024

การทำคอนเทนต์ คือ การสื่อสารและนำเสนอข้อมูลเพื่อส่งให้ถึงผู้รับสาร ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ รูปภาพ โพสต์ วิดีโอ คลิปสั้น และอื่นๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ในเชิงธุรกิจการทำคอนเทนต์คือหนึ่งในการโปรโมตตัวแบรนด์หรือธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย

" ลูกค้าชอบซื้อแต่ไม่ชอบถูกขาย " ประโยคนี้คือการสรุปแนวทางคอนเทนต์ที่กำลังมาแรงในปี 2024 เลยทีเดียว สิ่งที่สำคัญที่จะมัดใจลูกค้าที่ดูคอนเทนต์คือ " ความจริงใจ " เดี๋ยวนี้จะขายของต้องรู้วิธีการเล่าเรื่องราวของตัวแบรนด์และสินค้าให้ลูกค้าจดจำและมั่นใจในตัวแบรนด์แบบที่ไม่ดูว่าขายจนเกินไป

📢 โดยวันนี้จัมโบ้ไลฟ์มาแชร์ไอเดียการทำคอนเทนต์ให้กับคุณพ่อค้าและแม่ค้าที่กำลังคิดจะทำคอนเทนต์เพื่อแบรนด์ของตัวเองกันค่ะ!

บอกเล่าเรื่องราวแบรนด์:
การบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของแบรนด์และสินค้าทำให้ลูกค้าเข้าใจที่มาของบริษัท/สินค้า แบบมีภาพจำและรู้สึกผูกพันธ์กับแบรนด์
🌟ตัวอย่างคอนเทนต์
✅ โพสต์ภาพเป็นอัลบั้มพร้อมข้อความอธิบายเบื้องหลังความเป็นมาของแบรนด์
✅ โมเมนต์เกี่ยวกับการก่อตั้งแบรนด์พร้อมเสียงพากย์
✅ บอกเล่าว่าทำไมถึงขายสินค้า/บริการนั้นๆ

แชร์ทริค ความรู้ ประสบการณ์:
การนำเสนอความรู้ หรือประสบการณ์ที่มีประโยชน์และตรงกับความสนใจของลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้ความรู้จากเราแถมยังทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณอีกด้วย
🌟ตัวอย่างคอนเทนต์
✅ แชร์ทริคเกี่ยวกับเรื่องที่ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะสนใจ เช่นถ้าเปิดร้านขายเสื้อผ้าอาจจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับรูปทรงต่างๆของร่างกายว่ามีกี่แบบ หรือ การMix and Match เสื้อผ้าแต่ละแบบ
✅ ประสบการณ์เตือนภัยอุทาหรณ์สอนใจ
✅ แชร์ทริคขายของยังไงให้ได้กำไร

สร้างพลังบวก แรงบันดาลใจ:
ใครๆก็ชอบดูอะไรที่ทำให้รู้สึกดี การสร้างคอนเทนต์ที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำอะไรบางอย่างเป็นคอนเทนต์ที่ไม่มีตกยุคที่มัดใจคนดู
🌟ตัวอย่างคอนเทนต์
✅ แนวคิดดีๆในการทำธุรกิจ
✅ เบื้องหลังความสำเร็จ
✅ สัมภาษณ์เจ้าของแบรนด์เกี่ยวกับความสำเร็จให้เป็นแรงบันดาลใจ

คอนเทนต์สายมู:
คนไทยกับความมูอยู่คู่กัน ข้อมูลเหล่านี้จะเน้นการแชร์ต่อและความมีส่วนร่วม กับลูกค้าหรือคนที่เห็น
🌟ตัวอย่างคอนเทนต์
✅ ดวง 12 ราศี
✅ สีเสื้อมงคล
✅ ปีนักษัตร

รีวิวลูกค้า/สินค้า:
โพสต์รีวิวจากลูกค้าทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวธุรกิจและทำให้ลูกค้าใหม่ๆที่เข้ามาเห็นและรับรู้ว่าแบรนด์เราเชื่อถือได้และเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการสินค้า
🌟ตัวอย่างคอนเทนต์
✅ รีวิวจริงจากแชทลูกค้า
✅ วิดีโอรีวิวจากลูกค้าที่ใช้จริง

สิ่งที่สำคัญในการนำไอเดียทำคอนเทนต์เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้คือการนำเสนอเรื่องราวให้เป็น การทำคอนเทนต์ในลักษณะเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้าต่อแบรนด์และสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการเน้นแต่จะขายเพียงอย่างเดียว

💖 จัมโบ้ไลฟ์หวังว่าพ่อค้าและแม่ค้าทุกๆคนจะมีไอเดียในการทำคอนเทนต์ดีๆจากบทความนี้ไปประยุกต์ใช้กันนะคะ ^___^

🌟 สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์และจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 02-4590288

ดูเพิ่มเติม...
รู้ก่อนไลฟ์ยอดขายพุ่ง!!
JamboLive
5 มกราคม 2024

เดี๋ยวนี้ใครๆก็หันมาไลฟ์สดของกันทั้งนั้น แต่ว่าจะไลฟ์สดทั้งที ก็มีสิ่งที่ต้องรู้ไว้เพื่อทำให้การไลฟ์สดไหลลื่นไม่มีสะดุดยอดขายพุ่งกระฉูด!!! วันนี้ ระบบดูดออเดอร์จัมโบ้ไลฟ์ เลยจะมาแชร์ 5 เคล็ดลับ ที่คุณพ่อค้าและแม่ค้าที่ไลฟ์สดควรรู้ก่อนไลฟ์!

1. จำนวน (Units) : เตรียมสินค้าอย่างต่ำ 20 รายการ
จำนวนสินค้าที่เหมาะสมสำหรับการขายแบบไลฟ์ ควรเตรียมสินค้าไว้อย่างน้อย 20 รายการ เพื่อให้การถ่ายทอดสดเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น และทำให้ลูกค้ามีหลายตัวเลือกในการซื้อ


2. การเลือกสินค้า (Selection) : กฎ 80/20
เลือกสินค้าที่ขายดีเป็น 80% และสินค้าที่ไม่ได้รับความนิยมเป็น 20% โดยสินค้าที่ขายดีสามารถขายต่อไปเรื่อยๆได้โดยไม่ต้องหาอะไรมาทดแทน คุณพ่อค้าและแม่ค้าสามารถดูรายงานสินค้ายอดนิยมผ่านสรุปรายงานการขายได้ ในระบบดูดออเดอร์จัมโบ้ไลฟ์


3. การจัดเรียง (Arrange) : ขายสินค้าจากถูกไปแพง
ในการกำหนดราคาสินค้าในไลฟ์สด สินค้าห้าชิ้นแรกที่ถูกขาย มีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวโน้มราคา เราควรตั้งราคาสินค้าแรกให้ถูกไว้ก่อนโดยไม่หวังกำไร แล้วเพิ่มราคาในรายการถัดไปเรื่อย ๆ ทำให้ลูกค้ารู้สึกตื่นเต้นและมีแรงจูงใจในการซื้อสินค้ามากขึ้น


4. มีสไตล์การขายที่แตกต่าง : ทำให้คนดูมีแรงจูงใจที่จะดูต่อและสนใจซื้อสินค้า
การใช้ลูกเล่นในการขายผ่านไลฟ์สด เช่น เกมส์จับฉลาก ขายแบบประมูล หรือการจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าแย่งกัน CF สินค้า จะทำให้ลูกค้ารู้สึกตื่นเต้นและอยากดูไลฟ์สดต่อ เพิ่มโอกาสทั้งการเพิ่มยอดคนดูและยอดขายในไลฟ์นั้นๆ! แอบมากระซิบว่า ในระบบจัมโบ้ไลฟ์มีครบทั้งหมดเลยน้า~


5. เข้าใจตลาดและความต้องการของลูกค้า : การศึกษาและเข้าใจตลาด
การเข้าใจตลาดหรือกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการขายสินค้าจะช่วยให้เราสามารถตั้งราคาและโปรโมตให้เหมาะสม ลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการขายสำเร็จ


สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์ให้กับร้านค้าออนไลน์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 02-4590288

แหล่งข่าวอ้างอิง: https://www.businessweekly.com.tw/management/blog/3014405

ดูเพิ่มเติม...
สีเสื้อมงคล ปี 2567 สีเสื้อนำโชคประจำวันเสริมดวงปังตลอดปี!
JamboLive
31 ธันวาคม 2023

ระบบดูดออเดอร์ Jambolive มาแชร์ตารางสีเสื้อมงคล ต้อนรับปี 2567!

วันจันทร์
การงาน: เขียว
เงิน และ โชค: ส้ม น้ำตาลอ่อน
เสน่ห์ และ ความรัก: ขาว ครีม
กาลกิณี: แดง


วันอังคาร
การงาน: ม่วง เทาเข้ม
เงิน และ โชค: เงิน ทอง
เสน่ห์ และ ความรัก: ชมพู
กาลกิณี: เหลือง


วันพุธ
การงาน: ส้ม น้ำตาลอ่อน
เงิน และ โชค: ฟ้า น้ำเงิน
เสน่ห์ และ ความรัก: เขียว
กาลกิณี: ชมพูอ่อน ชมพูบานเย็น


วันพฤหัสบดี
การงาน: ฟ้า
เงิน และ โชค: เหลือง ครีม
เสน่ห์ และ ความรัก: ส้ม น้ำตาล
กาลกิณี: ม่วง ดำ


วันศุกร์
การงาน: เหลือง ขาว
เงิน และ โชค: เขียว
เสน่ห์ และ ความรัก: ฟ้า น้ำเงิน
กาลกิณี: น้ำตาลเข้ม เงิน


วันเสาร์
การงาน: เทาอ่อน น้ำตาล
เงิน และ โชค: แดง
เสน่ห์ และ ความรัก: ม่วง เทา ดำ
กาลกิณี: เขียว


วันอาทิตย์
การงาน: ชมพู
เงิน และ โชค: เทา ดำ
เสน่ห์ และ ความรัก: แดง
กาลกิณี: น้ำเงิน


เป็นยังไงกันบ้างคะกับสีเสื้อมงคล 2567 ที่ระบบดูดCFจัมโบ้ไลฟ์มาแชร์เพื่อนๆ ^__^ เซฟเก็บไว้ดูได้เลย ว่าวันไหนอยากเสริมเรื่องอะไรให้อุ่นใจ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในทุกๆวันในปี 2567 นะคะ~

สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์ให้กับร้านค้าออนไลน์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 02-4590288

ดูเพิ่มเติม...
จะขายของแบบเดิมอยู่ทำไม สร้างยอดขายพุ่งสุดแบบฉุดไม่อยู่ เพียงใช้ระบบจัมโบ้ไลฟ์!
Taichung City Government
29 ธันวาคม 2023

ต้องบอกเลยว่าในยุคนี้ "ขายของออนไลน์" นับวันยิ่งมีการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะการขายออนไลน์เป็นช่องทางที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด จะเห็นได้เลยว่าปัจจุบันมีเจ้าของธุรกิจจำนวนไม่น้อยเริ่มผันตัวมาทำออนไลน์กันมากขึ้น และเมื่อการแข่งขันในตลาดออนไลน์มีการแข่งขันที่สูงขึ้น เจ้าของธุรกิจต่างต้องหาตัวช่วยในการขายของออนไลน์เข้ามาช่วยทำให้ธุรกิจของตัวเองสามารถสร้างยอดขายได้สูงขึ้น

เช่นเดียวกับที่เมื่อไม่นานมานี้ ที่ไต้หวันได้มีการโปรโมตสินค้าท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการขายให้กับชุมชน โดยเชิญชวนคนดังและบุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวนมากมาร่วมกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้า เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าในชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของไถจง

โดย นายจาง ฟง วง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองไถจง ไต้หวัน ได้ออกมาสนับสนุนการโปรโมตงานไถจงช็อปปิ้งเฟสติวัลที่กำลังจะมาถึงด้วยการทำงานร่วมกับระบบดูดออเดอร์ จัมโบ้ไลฟ์ (JamboLive) เพื่อเปลี่ยนการขายของแบบดั้งเดิมให้ไปสู่การขายที่ทันสมัยมากขึ้น ทั้งนี้ยังได้มีการเชิญชวนร้านค้าออนไลน์และร้านค้าที่เปิดแค่หน้าร้านที่ไม่ได้ขายแบบออนไลน์มาก่อนเข้ามาไลฟ์สดเพื่อเพิ่มยอดขายอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียง ไปเยี่ยมชมร้านขนมของชื่อดังในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น Taitung Bakery, Nine Suns, Chen Yun Baoquan และ New Taitung Bakery เพื่อทำกิจกรรมไลฟ์ขายสินค้าและโปรโมตของขวัญสำหรับเทศกาลตรุษจีน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองไถจง กล่าวถึงความสำเร็จของขนมในไถจงที่ได้รับความนิยมทั่วทั้งเกาะไต้หวัน โดยนายจางได้กล่าวขอบคุณตลาดในถนนซีเยาว์ที่เป็นต้นกำเนิดของสินค้านี้ ทั้งนี้นางจางยังได้มีการกล่าวส่งเสริมให้ร้านค้าที่ยังขายสินค้าแบบเดิม ๆ หันมาขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น เพื่อทำให้ลูกค้าได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ได้อีกด้วย โดยกิจกรรมการโปรโมตสินค้าผ่านสื่อออนไลน์อย่างงานไถจงช็อปปิ้งเฟสติวัลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้นายจางได้กล่าวทิ้งทายว่า นี่คือครั้งแรกที่มีการจัดกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนให้ร้านค้าในชุมชนได้รู้จักและใช้โปรแกรมที่สมัยใหม่อย่างระบบดูดออเดอร์ จัมโบ้ไลฟ์ (JamboLive) เข้ามาช่วยทำให้การขายของเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

หากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในไทยกำลังมองหาระบบดูดออเดอร์ที่ครบครัน จัมโบ้ไลฟ์ ได้เข้ามาให้บริการในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์ให้กับร้านค้าออนไลน์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 02-4590288

แหล่งข่าวอ้างอิง: Taichung City Government website

ดูเพิ่มเติม...
3 กลยุทธ์เด็ด จัดโปรให้ยอดปัง! ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
JamboLive
18 ธันวาคม 2023

จะสิ้นปีแล้วแม่ค้าอย่างเรา ๆ ก็อยากจะมียอดสุดปัง โละสินค้าล้างสต๊อกก่อนไปเที่ยวต้อนรับปีใหม่กับครอบครัว, เพื่อน หรือคนรัก เพราะฉะนั้นวันนี้จัมโบ้ไลฟ์ขอมาแชร์ ! 3 กลยุทธ์เด็ดๆในการจัดโปรโมชั่น ที่จะช่วยให้คุณพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เพิ่มยอดขายปังปั๊วววว จะมีวิธีไหนกันบ้าง ไปดูกันเลย

1. กลยุทธ์ อัพเซลล์ (Upselling)

การอัพเซลล์ หรือ Upselling คือการที่ทำให้คือการที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกอยากจ่ายเงินมากขึ้น มากกว่าตอนแรกที่พวกเขาได้วางแผนเอาไว้ว่าจะซื้อในตอนแรก โดยการขายแบบนี้เราจำเป็นจะต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่า "เพิ่มเงินอีกแค่นิดเดียวก็ได้คุณภาพหรือได้ปริมาณที่มากขึ้น" ซึ่งเมื่อลูกค้ารู้สึกแบบนั้นแล้วก็จะทำให้ลูกค้ายอมที่จะจ่ายเงินมากขึ้นกว่าเดิม เรียกง่าย ๆ ว่าการใช้กลยุทธ์ อัพเซลล์ (Upselling) คือการขายแบบเนียน ๆ เป็นการขายแบบที่ไม่ควรคะยั้นคะยอหรือตื๊อมากเกินไป ควรจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขาซื้อนั้นมีคุณค่ามากกว่าในปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้น

2. กลยุทธ์ ครอสเซลล์ (Cross-selling)
กลยุทธ์ ครอสเซลล์ หรือ Cross-selling คือการที่เราเสนอและทำให้ลูกค้าซื้อของที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะสนใจ เช่น ในร้านเสื้อผ้ามีลูกค้ามาซื้อเสื้อกันหนาว แม่ค้าอาจจะถามว่าสนใจซื้อหมวกไหมพรมเพิ่มด้วยไหม เดี๋ยวลดให้ หรืออย่างเช่นในร้านเบอร์เกอร์ เวลาที่มีลูกค้ามาสั่งเบอร์เกอร์ พนักงานก็จะถามลูกค้าว่า อยากจะสั่งเครื่องดื่มไปเพิ่มด้วยไหม ตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นพิเศษหากซื้อเบอร์เกอร์พร้อมเครื่องดื่ม โดยกลยุทธ์นี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพิ่มยอดขายได้จากการที่ขายจำนวนสินค้าที่มากขึ้น
3. กลยุทธ์ กฎ 100 (The Rule of Hundred)
กลยุทธ์ กฎ 100 หรือ The Rule of 100 คือการลดราคาสินค้าแบบมีนัยเวลาจัดโปรโมชั่นว่าจะตั้งลดราคาแบบเปอร์เซ็นต์ หรือ ลดราคาแบบจำนวนเงิน โดย คำนึงถึงราคาสินค้าว่ามีราคาสูงหรือต่ำกว่า 100
ถ้า:
ราคาสินค้าต่ำกว่า 100: เราควรลดราคาแบบ เปอร์เซ็นต์
ตัวอย่างเช่น หมวกราคา 90 บาท ใช้คำว่า ลด 15% ทำให้รู้สึกว่ามีส่วนลดมากกว่าบอกว่า ลด 13.5 บาท

ราคาสินค้าสูงกว่า 100: เวลาจัดโปรโมชั่นลดราคาควรลดเป็น จำนวนเงิน ตัวอย่างเช่น ตุ๊กตาหมาสีน้ำตาล ราคา 500 บาท เวลา ถ้า ลดราคา 100 บาท ทำให้รู้สึกว่าได้ส่วนลดมากกว่าที่เขียนว่า ลด 20%


เป็นอย่างไรกันบ้างคะ 3 กลยุทธ์เด็ดที่ทางจัมโบ้ไลฟ์เอามาแบ่งปันให้กับพ่อค้าแม่ค้า งานนี้คุณพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถไปใช้ในการจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายปัง ๆ ส่งท้ายปี 2566 ได้แล้ว!

สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์ให้กับร้านค้าออนไลน์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 02-4590288

ดูเพิ่มเติม...
เพจติดเหลือง เพจติดแดง ปัญหาโลกแตกของแม่ค้าออนไลน์ดูตรงไหน แก้ยังไง?!!
JamboLive
13 ธันวาคม 2023

เพจถูกปิดกั้น ยอดไลก์และยอดการเข้าถึงเพจน้อยลง อยากจะหาวิธีแก้เพื่อให้เพจกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง วันนี้ระบบดูด JamboLiveจะมาแชร์วิธีเช็คสถานะเพจ สีสถานะของเพจบ่งบอกอะไร พร้อมกับวิธีการแก้ไข เพจติดเหลือง เพจติดแดงกันค่ะ

เพจติดเหลือง ติดแดง เกิดจากอะไร

1. แชร์โพสต์ข้ามเพจที่ละเมิดกฎของ Facebook แม่ค้าอาจจะมีเพจติดเหลือง ติดแดงแล้วอยากให้ลูกค้าในเพจเก่าได้เห็นโพสต์ในเพจใหม่ จัมโบ้ไลฟ์แนะนำว่าไม่ควรเอาเพจไปแชร์จากเพจใดไปเพจหนึ่งค่ะ แต่ใช้ลิงก์เพจใหม่ำปแปะไว้ที่เพจเก่าเพื่อให้ลูกค้าตามมาจะดีกว่า

2. Facebook ไม่ชอบบอทเพราะอย่างนั้นเมื่อมีกิจกรรมอะไรที่ดูผิดปกติ เช่น มีการแชร์เยอะ หรือเร็วเกินไปอาจจะโดนทำให้เพจติดเหลืองหรือติดแดงได้

3. แอคเคาท์ใหม่ ที่ยังมีอายุไม่ถึงหนึ่งเดือน ไม่ควรเอามาใช้เป็นแอคเคาท์ที่จะเป็นแอดมินของเพจ โพสต์ภาพที่ผิดกฎ Facebook อย่างเช่น โพสต์ที่มีข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า หรือ โพสต์ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

4. โพสต์คำพูดหรือเนื้อหาที่ผิดกฎ อย่างเช่น การปล่อยกู้เงิน ชวนหาเงิน หวย เกมส์ หรือ การพนัน การแนบลิงก์ที่มากจนเกินไป ในการส่งข้อความประกาศ (บรอดแคสต์) สามารถทำให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน

วิธีเช็คสถานะคุณภาพเพจ

1. กดเข้า ไปหน้าเพจ

2. เข้าไป ในหน้าตั้งค่า (Setting) แล้วไปที่ การตั้งค่าเพจ (Page setting)

3. เลื่อนหา ประสบการณ์เพจแบบใหม่ (New page experience)

4. กดที่ สถานะของเพจ (Page status) เพื่อดูคุณภาพของเพจ

5. เมื่อกด ดูคุณภาพของเพจแล้ว สีจะบ่งบอกถึงสถานะของเพจ

สีเพจ บ่งบอกสถานะ

เพจสถานะสีเขียว: เพจมีสถานะปกติไม่มีปัญหาอะไร

เพจสถานะสีเหลือง: สถานะนี้คือ คำเตือนถึงเพจ ในระดับปานกลาง หมายถึงว่ามีกิจกรรมหรือเนื้อหาบางอย่าง ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหรือนโยบายของ Facebook สิ่งที่ต้องทำคือ การให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้เพจกลับมาสู่สถานะปกติ หรือสถานะสีเขียว

เพจสถานะสีแดง: สถานะนี้คือคำเตือนที่มีความรุนแรงมาก สีบ่งบอกว่ามีกิจกรรมหรือเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายของ Facebook ในระดับที่รุนแรง อาจมีโพสต์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการปิดกั้นหรือปิดเพจ มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง การแก้ไขปัญหาและปฏิบัติตามนโยบายของ Facebook เป็นสำคัญเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกปิดกั้นเพจ

แก้ไขยังไง? เมื่อเพจมีสถานะ ติดเหลือง ติดแดง

1. หยุดการแชร์โพสต์ข้ามเพจ

2. งดแชร์เร็วๆในจำนวนที่มากเพราะจะดูเหมือนบอท

3. การมอบอำนาจให้แอดมินดูแลเพจควรที่จะเป็นแอคเคาท์ที่มีอายุมากกว่าหนึ่งเดือน

4. ควรตรวจสอบและเช็คโพสต์ที่จะโพสต์ทุกครั้งว่ามีรูป ตรา หรือคำ ที่ละเมิดกฎ Facebook หรือไม่

5. ในการส่งข้อความประกาศไม่ควรส่งถี่จนเกินไป

วิธียื่นอุทธรณ์กับ Facebook

1. กดไปตรงโปรไฟล์มุมขวาบน และกดตรง “แสดงความเห็น”

2.กดเลือก “เกิดข้อผิดพลาดขึ้น”

3. เลือกที่ “เพจ”

4. พิมพ์ข้อความใน “รายละเอียด” ว่าเราต้องการให้ทาง Facebook ตรวจสอบ และแนบลิงก์ของเพจไปด้วย

5. แนบรูปหน้าเพจที่มีสถานะสีเหลืองหรือสถานะสีแดง ไปตรง “เพิ่มภาพถ่ายหน้าจอหรือวิดีโอ” เพื่อเพิ่มรูปภาพแนบ

6. เมื่อพิมพ์พร้อมแนบรูปเสร็จเรียบร้อย ก็กดส่งได้เลย

และนี่คือข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานะเพจ ติดเหลือง และ ติดแดง พร้อมกับวิธีแก้ไข ที่จัมโบ้ไลฟ์นำมาแชร์ให้ทุกคนในวันนี้ค่ะ ^__^ หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถเปลี่ยนสถานะเพจให้กับมาเขียวได้เหมือนเดิมอีกครั้งนะคะ!

สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์ให้กับร้านค้าออนไลน์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 02-4590288

ดูเพิ่มเติม...
มาทำความรู้จักระบบดูด CF ตัวช่วยเด็ดเพื่อทำให้การขายเป็นเรื่องง่ายขึ้น !
JamboLive
6 ธันวาคม 2023

เคยสงสัยกันไหม เวลาไปดูไลฟ์ของร้านค้าออนไลน์ร้านอื่นๆทำไมเค้าขายยอดขายพรุ่งปรี๊ด แค่เอาสินค้าออกมาหน้าไลฟ์ พร้อมรหัสสินค้าก็รับยอดได้ง่ายๆ ลูกค้าก็ CF รัวๆ “จดออเดอร์กันยังไง” “ใช้ระบบอะไรจัดการออเดอร์” “รหัสสินค้าคืออะไร” นี่คงเป็นคำถามที่ลอยมาในหัว ของคุณพ่อค้าแม่ค้าตอนไปดูไลฟ์สด หรือ โพสขายของของร้านคู่แข่งร้านอื่นๆเพราะอย่างนั้น วันนีจัมโบ้ไลฟ์จะมาแชร์ว่าระบบดูด CF คืออะไรและข้อดีของการใช้ระบบดูด CF ให้กับทุกคนกันค่ะ!

ระบบดูด CF คืออะไร?

ระบบดูด CF หรือ ระบบดูดออเดอร์ คือระบบที่ช่วยดูดรหัสสินค้า ที่ลูกค้าพิมพ์รหัสสินค้าจากไลฟ์สด คอมเมนต์ใต้โพส Reels หรือ Inbox ของช่องทางในโซเชียลมีเดีย เข้าไปในตัวระบบโดยอัตโนมัติ ที่ทำให้การจัดการออเดอร์ตั้งแต่ สร้างรหัสสินค้า ดูดออเดอร์ สรุปยอดส่งไป Inbox จัดการการชำระเงิน ไปถึงการขนส่งจนถึงมือลูกค้า ให้ง่ายมากขึ้น ไม่ต้องมานั่งจดออเดอร์ด้วยมือเหมือนเดิมอีกต่อไป

รหัสสินค้าคืออะไร?

รหัสสินค้า คือ รหัสเฉพาะของแต่ละสินค้า ที่พ่อค้า แม่ค้า สามารถสร้างไว้เพื่อความง่ายในการรับออเดอร์และจัดการออเดอร์ เช่น CF01, กข02 จะเป็นตัวอักษรไทย หรืออังกฤษก็ได้ และในรหัสสินค้า ก็จะมีรูปแบบย่อย ที่จะเป็นรหัสแบ่ง เพื่อสินค้าที่มีรูปแบบต่างๆ เช่น สี, กลิ่น หรือ ไซส์

เหตุผล 5 ข้อ ทำไมต้องใช้ระบบดูดออเดอร์

1. จัดการหลังบ้านเป็นระบบ

การทำธุรกิจออนไลน์บางทีก็งงและสับสน เพราะการจัดการไม่เป็นระบบ เดียวทำอันนู้นทีอันนี้ทีงงไปหมด ทำให้ข้อมูลตกหล่นสูญเสียรายได้ ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสายไลฟ์สด คงจะใช้เวลาเยอะไปกับการจัดการออเดอร์ที่มีเข้ามาอย่างทั้งเก่าและใหม่ การที่พ่อค้าแม่ค้าต้องใช้เวลามานั่งจัดการออเดอร์นั้น อาจจะทำให้เสียโอกาสในการขายสินค้าไป ดังนั้นการเลือกใช้ระบบจัดกาาหลังบ้านที่มีประสิทธิภาพอย่าง JamboLive ระบบดูดออเดอร์ สามารถช่วยลดภาระงานในการจัดการร้านค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้แอดมินและทีมงานทำงานได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น คนซื้อก็แฮปปี้คนขายก็แฮปปี้

2. ลดค่าใช้จ่าย

ทำธุรกิจใครๆก็อยากมีกำไร ดังนั้นการลดค่าใช้จ่ายเป็นหนึ่งในวิธีการเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจของคุณพ่อค้าแม่ค้า เพราะเมื่อมีระบบช่วยจัดการหลายๆอย่างให้ได้ คุณพ่อค้าแม่ค้าสามารถลดต้นทุนในการจ้างคนและเอาไปลงทุนในส่วนอื่นๆในธุรกิจขายของออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ดูดออเดอร์ครบไม่ตกหล่น

จดออเดอร์ด้วยคนบางทีก็ต้องยอมรับว่ามันมีการตกหล่นบ้าง เพราะงั้นให้การรับออเดอร์เป็นเรื่องง่ายในการขายของออนไลน์และไลฟ์สดด้วยระบบดูดออเดอร์อัตโนมัติ แบบ JamboLive ระบบดูดออเดอร์ เพียงลูกค้าพิมพ์รหัสสินค้าที่ถูกต้อง ระบบก็จะดูดออเดอร์เข้าสู่ระบบในทันที ไม่ต้องมานั่งจดมือหรือพิมพ์เอาเอง

4. สรุปยอดแบบอัตโนมัติในทันที

เป็นกันไหมพิมพ์สรุปยอดตกหล่นเสียคำสั่งซื้อสินค้าไปฟรีๆ ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะ หลังจากที่ลูกค้าพิมพ์รหัสสินค้าเพื่อFสินค้านั้นๆ ระบบจะส่งข้อความสรุปยอดแบบอัตโนมัติไปในกล่องข้อความของลูกค้าเพื่อสรุปยอดของรายการสินค้าในทันที โดยที่คุณพ่อค้าแม่ค้าไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองให้กับลูกค้าทีละคน ไม่มีข้อมูลตกหล่นแถมยังง่ายแสนง่าย

5. จัดการขนส่งสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

ตัวระบบดูดออเดอร์อย่างเช่นของ จัมโบ้ไลฟ์สามารถทำ API ให้กับพัสดุสินค้าของคุณพ่อค้าแม่ค้า ได้อย่างทันท่วงทีไม่ต้องไปกรอกทีละอันที่ขนส่ง หรือต้องไปต่อคิวนาน ระบบดูดออเดอร์ JamboLive สามารถกดสร้างใบปะหน้าพัสดุง่ายๆเพียงไม่กี่คลิกสะดวกสุดๆ

สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ระบบดูดออเดอร์ให้กับร้านค้าออนไลน์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

LINE: @jamboliveth (มี@)

INBOX: http://m.me/jamboliveth

WEBSITE: https://jambolive.tv/th/

โทร: 02-4590288

ดูเพิ่มเติม...
จุดแข็งของ Live Commerce ในแต่ละแพลตฟอร์มต่าง ๆ : Facebook Live, YouTube Live, TikTok, IG Live และ LINE
Website
28 ตุลาคม 2023

การ Live Commerce ผ่านช่องทางโซเชี่ยลมีเดีย กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยแต่ละแพลตฟอร์มมีข้อดีที่แตกต่างกัน สำหรับร้านค้าที่กำลังจะเข้ามาไลฟ์เพื่อเพิ่มรายได้จากการขายออนไลน์ ที่กำลังฮิตขณะนี้
ในบทความนี้จัมโบ้ไลฟ์จะมาสรุปจุดเด่นของ Live Commerce บนแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, และ LINE ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และแต่ละแพลตฟอร์ม เหมาะกับสินค้าหรือบริการประเภทไหน

การไลฟ์บน Facebook (FB LIVE)
เป็นช่องทางยอดนิยมมากที่สุด และด้วยความที่มีขีดจำกัดค่อนข้างน้อย และฐานลูกค้ามีแพร่หลายในทุกกลุ่ม ทุกสินค้า
จุดเด่น:
• มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย สามารถขายสินค้าและบริการได้ทุกประเภท
• สามารถบันทึก เพื่อเก็บให้ลูกค้าตาม CF ในภายหลังได้ โดยระบบดูดออเดอร์จัมโบ้ไลฟ์ สามารถตั้งค่าเพื่อดูดออเดอร์จากคอมเม้นต์หลังจากไลฟ์จบได้
• มีการโฆษณา หรือรูปแบบการยิงแอดที่พัฒนาตลอด อย่างเช่นตัวของ CTX (Click-to-Message Ads) ผู้เห็นโฆษณาสินค้านั้น สามารถ CF สินค้าผ่านโฆษณาได้ และพ่วงโดยใช้ระบบดูดออเดอร์อย่างจัมโบ้ไลฟ์ ช่วยสรุปยอด ก็ทำให้ออเดอร์ไม่หลุดแน่นอน

สินค้าที่เหมาะแก่การขายบน Facebook
• สินค้าทุกประเภท เพราะกลุ่มลูกค้ามีทุกแบบ


การ Live บน TikTok
จุดเด่น:
• โฆษณาสั้น คอนเท้นต์ย่อยง่าย ดูง่าย ไม่ต้องคิดเยอะ
• สามารถขายแบบฮาร์ดเซลล์ได้เลย สื่อสารแบบตรงไปตรงมา ไม่ต้อง Tie-in
• ขายผ่าน Tiktok shop และกดใส่ตะกร้าเหลืองได้ทันที

สินค้าที่เหมาะแก่การขายบน TikTok
• สินค้าที่ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย เช่นเครื่องสำอาง
• สินค้าของกิน ขนมต่าง ๆ ที่เด็กวัยรุ่นชอบ
• หรือหมวดบริการ ใครมีสกิล “ดูดวง” สามารถดูดวงได้ใน TikTok Live ! (กำลังมาแรงเว่อร์นะ บอกเลยยย)


การ Live บน Instagram
บอกเลย ช่องนี้เป็นการรวมสายแฟชั่น และการโปรดักชั่นที่ดี ที่เริ่ด แม้แต่การไลฟ์ ก็ยังสามารถบ่งบอกไลฟ์สไตล์เราได้เช่นกัน ซึ่งสินค้าเหล่านี้ควรนำเสนอสั้น ๆ ไม่น่าเบื่อ ดึงคีย์เวิร์ดออกมาขาย โดยจุดเด่น จะเป็นการขายตามแฮชแท็ก ซึ่งช่วยทำให้เข้าถึงได้ดีขึ้นด้วย

สินค้าที่เหมาะแก่การขายบน Instagram
• สินค้าประเภทแฟชั่น เช่นเสื้อผ้า รองเท้า • สินค้าไม่ต้องอธิบายเยอะ ใช้ภาพสวยขายได้เลย
การ Live บน LINE
การไลฟ์บนไลน์นั้น มีศักยภาพสูงมาก โดยเฉพาะใน Line Official หรือบัญชีทางการที่ลูกค้าเพิ่มเป็นเพื่อนกับเราแล้ว เพราะการขายสินค้าดังกล่าวนั้นสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าที่สนใจเราได้ทันที พร้อมมีระบบชำระเงินที่สะดวก อย่าง Rabbit Linepay สามารถผูกบัตรเครดิตได้ (โดยหักค่าธรรมเนียม 3% *ข้อมูล ณ ปี 2023)

สินค้าที่เหมาะแก่การขายบน LINE
• สินค้าเกือบทุกประเภท ซึ่งเหมาะกับการเป็นช่องทางสำรอง มากกว่าขายช่องทางหลัก ช่องทางเดียว เพราะอย่างไร ก็ควรเปิดการมองเห็นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียมาก่อน แล้วจึงเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพที่สนใจเรานั่นเอง


การ Live บน YouTube
การไลฟ์บนช่องทางนี้ ส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคย จะเป็นการไลฟ์รายการ หรือออกอากาศข่าวต่าง ๆ หรือการไลฟ์ที่ให้ข้อมูลสินค้า/ บริการได้เยอะ ๆ ข้อมูลจัดแน่น จัดเต็ม รวมถึงรีวิวสินค้าต่าง ๆ ที่ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการประกอบการตัดสินใจ

สินค้า/ บริการที่เหมาะกับ YouTube Live
• บริการประเภทความรู้ หรือข่าวสารต่าง ๆ
• สินค้าที่ต้องการข้อมูล หรือสเปคเพิ่มเติมก่อนการซื้อ ที่ต้องการถาม-ตอบแบบสด เพื่อไขข้อข้องใจกับผู้รีวิวผลิตภัณฑ์


เห็นแล้วใช่มั้ยว่า Live Commerce นั้นสุดฮิตมากเว่อร์ เพราะทุก ๆ แพลตฟอร์มตอนนี้ก็มีไลฟ์เป็นของตัวเองแล้ว แต่ถึงอย่างไร ในแต่ละช่องทาง กลุ่มผู้ชม และกลุ่มลูกค้าก็ยังมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสินค้า/ บริการ และกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการสื่อสาร
ทั้งนี้เราควรเลือกให้เหมาะกับแบรนด์สินค้าและบริการที่สุดน๊า
ส่วนใครไม่อยากลองผิดลองถูกเยอะ สามารถลองใช้โซเชียลมีเดีย ที่มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายที่สุดอย่าง Facebook เพื่อเรียนรู้ตลาดของสินค้าตนเองเบื้องต้นได้น๊า และค่อย ๆ ต่อยอดไปในโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ที่ใช่ ก็ยังเริ่ดน๊า

ดูเพิ่มเติม...
รู้จักกับ Facebook Ads Live Boost และ Click to message (CTM) โฆษณาช่วยเปิดการมองเห็นล่าสุดจาก Facebook งบน้อย แต่เห็นชัวร์!
Website
18 ตุลาคม 2023

ในปี 2023 เป็นต้นไป จากที่รู้กันเรื่องของกระแสข่าวที่บอกว่า “โดนปิดกั้นการมองเห็น” หรือ “ถูกลดการมองเห็น” ที่เราได้ยินกันอย่างประปรายกันมาบ้างแล้ว
รู้หรือไม่ว่า ถ้าหากเราไม่เคยทำผิดข้อกำหนดของ facebook ก็ไม่ถูกลดการมองเห็นแน่นอน
แต่จริง ๆ แล้ว ที่ถูกลดการมองเห็น ก็เพราะ การที่มีร้านค้ามากขึ้น แต่สัดส่วนของลูกค้ายังดูเท่าเดิม การดูก็เลยถูกเฉลี่ยไปให้ร้านอื่น ๆ ที่เข้ามาด้วย

เหมือนตลาดนัดที่มีผู้ขายมากรายมารวมกันนั่นเอง competitiveness หรือการแข่งขันก็สูงขึ้น
และนี่แหละก็เป็นสาเหตุที่แท้จริงว่า ทำไมการมองเห็นของเราถึงน้อยลง

เจ้า Facebook ก็เลยบอกเหล่าแม่ค้าว่า เอ้า ใครอยากให้ร้านเด้ง ร้านเด่นขึ้นมาในตลาด ก็สามารถทำโฆษณาได้นะ...
Facebook จึงมีฟีเจอร์ยิงแอดตัวใหม่ สำหรับเปิดการมองเห็นการเพจเราได้ดีกว่าเดิม

คือตัว Facebook Live Boost การเปิดบูสไลฟ์สด และการทำ Click to message (การสรุปยอดผ่านโฆษณาแบบส่งข้อความ) นั่นเอง

เริ่มกันที่ Facebook Live Boost ก่อน
โดยหลักการทำงานคือ หากอยู่บนหน้าฟีดของการ Live สด ก็จะขึ้นเป็นลำดับแรก ๆ และตรงกับความสนใจ หรือ Target audience ของลูกค้า
ถ้าเปรียบเทียบก็คือ เราจะเห็นไลฟ์คนนี้เด้งเข้ามายั่วน้ำลายกันจุก ๆ
ที่สำคัญ ค่าใช้จ่ายในตอนนี้ยังค่อนข้างไม่แพง แอบกระซิบว่า คนยังใช้ไม่เยอะ และการซื้อ Keywords ก็ยังเป็น bidding ก็ยังไม่แพงจนเกินไป

โดยจากสถิติ สามารถโปรโมตให้เห็นมากขึ้นถึง 10 เท่า (อ้างอิงจากประสบการณ์ลูกค้าจัมโบ้ไลฟ์ในสิงคโปร์และไต้หวัน)

ส่วน Click to message
ตัวนี้จะคล้ายกับของเดิม แต่ต่างตรงที่ การส่งข้อความทักทางร้าน สามารถปิดการขายได้ทันที ไม่ต้องแชทคุยกับร้านค้า ลูกค้าอินโทรเวิร์ดชอบม๊ากกกก 555
เพราะอย่างที่รู้กันว่า นาทีทองปิดการขายร้านค้านั้น ไม่เกิน 30 นาที ซึ่งถ้าฟีเจอร์นี้เข้ามา ลูกค้า CF รหัสของสินค้าที่ถูกยิง Ads ก็จะสามารถจ่ายเงิน รอรับสินค้าที่บ้านได้เลยทันที

ซึ่งตอนนี้ทั้ง 2 ฟีเจอร์โฆษณาใหม่นี้ ควรใช้พ่วงกับระบบการทำงานหลังบ้าน และยิ่งตัว Facebook Ads – Click to message (CTM, CTX) เนี่ย ยิ่งต้องมีตัวช่วยเป็นระบบดูดออเดอร์ ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Meta – Facebook ซึ่ง จัมโบ้ไลฟ์ ก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์เช่นกันจ้า !

หากสนใจโฆษณาผ่านไลฟ์ เพจ และโพสต์ขายของ ติดต่อจัมโบ้ไลฟ์ได้เลยน๊า Facebook jamboliveth
(https://www.facebook.com/jamboliveth) หรือ Line @jamboliveth

และยังมีเทคนิคเปิดการมองเห็นอื่น ๆ ที่ไม่เพียงแค่การยิงแอดมาฝากอีกเพียบ เพราะนโยบายของ facebook
นั้นก็คือ การทำให้ Social Media เป็นสังคมที่มีคุณภาพ และมีความรู้ความเข้าใจ
โพสต์ที่มีประโยชน์ ที่มีสาระจึงสำคัญเช่นกันน๊า

ดูเพิ่มเติม...
รวมศัพท์การตลาดง่าย ๆ แบบ 101 ที่คนขายของออนไลน์ต้องรู้
Website
25 สิงหาคม 2023

ร้านค้าออนไลน์หลายร้าน คิดว่าการทำตลาดมันยุ่งยาก แต่รู้หรือไม่ การตลาดอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะ เพราะถ้าพูดง่าย ๆ คือ การเล่นกับพฤติกรรมของลูกค้า เอาชนะใจเค้าอย่างไร เหมือนเราต้องมีเทคนิคหรือ Tactic ที่จะไปถึงเป้าหมายนั่นเองค่ะ แต่ที่ทำให้แม่ค้าพ่อค้ากลัวกัน นั่นก็คือ ศัพท์มาเก็ตติ้ง ที่ฟังแล้วดูยิ่งใหญ่ ดูยาก แต่วันนี้จัมโบ้ไลฟ์จะมาสรุปศัพท์มาเก็ตติ้ง ที่เราเจอบ่อย ๆ กันค่ะ

Awareness (การสร้างการรับรู้)
การสร้างการรับรู้ คือการทำให้คนรู้จักกับแบรนด์ สินค้า หรือบริการของเรามากขึ้น รู้ว่าเราทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยรู้จักเราแบบผิวเผินก็พอ โดยสิ่งที่จะทำให้คนจำในขั้นตอนของ Awareness คือ การมองเห็นและรับรู้ผ่านการมองเห็น (สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์) และการได้ยิน (สปอตวิทยุ โฆษณา TV) ลึกไปกว่านั้น รับรู้ประโยชน์ของสินค้าผ่านคีย์เวิร์ด หรือที่เรียกว่า Key Message สินค้า หรือ Key Selling point (จุดขายของสินค้า) รวมถึง Slogan ที่บ่งบอกแบรนด์นั้น ๆ เลย
ยกตัวอย่างเช่น
• แบรนด์ AAA เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี | ใส่แล้วสวย เกาหลีเกาใจ
• แบรนด์ BBB อาหารแมวนำเข้า | อาหารคุณภาพ เพื่อน้องแมวที่คุณรัก สุขภาพดี
• แบรนด์ ABCD เครื่องประดับจากคริสตัล | มอบความพรีเมียมทุกรายละเอียด


การมีส่วนร่วม (Engagement)
การมีส่วนร่วม หรือเอนเกจเม้นท์ นั่นหมายถึง ลูกค้าเป้าหมายของเรา หรืออาจจะไม่ใช่ลูกค้าเป้าหมายของเรามีความสนใจ และมีส่วนร่วมในการแสดงความรู้สึกกลับมา เช่นการแชร์ / การคอมเม้นต์ เป็นต้น

SEO
ย่อมาจาก Search Engine Optimization หากใครมีเว็บไซต์ต้องรู้ โดยหัวใจของ search engine นั่นคือการค้นหาตามคีย์เวิร์ดนั่นเองค่ะ โดยสิ่งที่ดีที่สุดคือ การทำบทความ SEO ลงในเว็บไซต์ จะทำให้ระบบค้นหาเรียนรู้ว่า “ของ ๆ ฉันนี่แหละ มีประโยชน์สำหรับคนอื่น” และมี “คีย์ที่คนชอบหา” เกี่ยวเยอะ ๆ จะทำให้เว็บไซต์เราถูกสนใจได้

Lead to sale (นำไปสู่การปิดการขาย)
คือการที่สินค้า หรือบริการนั้น ๆ มีโอกาสที่จะถูกสนใจ เพื่อนำไปสู่การปิดการขายสำเร็จนั่นเองค่ะ โดยเครื่องมือ และเทคนิค ในการหลีดไปสู่การได้ยอดขายมีหลายแบบ
• การทำโปรโมชัน ส่วนลดต่าง ๆ
• การนำเสนอสินค้าที่ตรงใจให้ลูกค้า

ระบบดูดออเดอร์จัมโบ้ไลฟ์ มีการจัดการโปรโมชันรายลูกค้า และการจัดประเภทสินค้า และลูกค้าเพื่อให้โปรโมตสินค้าได้แบบไม่งง และช่วยปิดการขายได้ง่ายขึ้น แถมไม่มีการยิงโฆษณาสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้อง กวนใจลูกค้า เสี่ยงถูกบล็อก ติดต่อ Line @jamboliveth

Loyalty (ความจงรักภักดีต่อแบรนด์/สินค้า) ไม่ว่าจะมีคู่แข่งสักเท่าไหร่ กลุ่มลูกค้าที่จงรักภักดีต่อสินค้า หรือบริการของเรา ก็ยังเชื่อว่าของเราดี และบอกต่อให้ผู้อื่นมาใช้ได้อีก แต่จะทำอย่างไรให้ปังแบบนี้ล่ะ ?
• เข้าใจความต้องการลูกค้า
• ส่งสินค้า/บริการที่ดีให้เสมอ
• ซื่อสัตย์กับลูกค้า ตรงไปตรงมา


Word of mouth (การบอกต่อ)
Word of mouth คือการบอกต่อสินค้า/บริการเราแบบปากต่อปาก ซึ่งถ้าเรียก นั่นก็คือ จุดสุดยอดการกลยุทธ์การตลาดที่ทุกคนฝันถึง เพราะวิธีนี้ ไม่ต้องจ่ายตัง และเชื่อถือได้ เพราะผู้ที่บอกเป็นคนที่เคยลองใช้จริง และไม่ต้องเสียเงินมหาศาลในการโปรโมต และเทคนิคนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นเทคนิคที่ยั่งยืนที่สุด

Organic Reach (จำนวนคนเห็นแบบไม่เสียเงิน)
ออแกนิก หมายความว่า ผู้ชมเห็นโพสต์ หรือสื่อคอนเท้นท์ต่าง ๆ เราทางโซเชียลมีเดีย แบบไม่เสียเงิน และนับ 1 คน ต่อ 1 รีชเลย ซึ่งวิธีการทำคอนเท้นท์ที่จะทำให้ออแกนิกรีชสูง จะเป็นคอนเท้นท์ประเภทดังนี้
• คอนเท้นท์ที่มีประโยชน์กับลูกค้า
• Real-time / Viral marketing หรือการตลาดในกระแส


Impression (การมองเห็น)
จำนวนครั้งที่คนเห็นโฆษณา หรือคอนเท้นท์โพสต์ หรือวีดีโอสินค้า/บริการของเรา โดยนับเป็นจำนวนครั้งการเห็น เช่น น้องเอ มองเห็นโพสต์นี้ 100 ครั้ง ก็จะนับเป็น 100 Impressions เป็นต้น

B2B และ B2C (การขายระหว่างบริษัท และการขายถึงลูกค้า)
B2B ย่อมาจาก Business to business ซึ่งก็คือการขายแบบการเจรจาระหว่างบริษัท ต่อบริษัท และ B2C คือ Business to customers ซึ่งจะเป็นการขายสินค้า/ บริการไปถึงลูกค้ารายย่อย หรือผู้ใช้งานจริง
โดยมีความสำคัญทั้งคู่ แต่ส่วนใหญ่ ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ หรือไลฟ์คอมเมิร์ซ จะเจาะกลุ่มลูกค้าแบบ B2C ส่วนใหญ่ เพราะทุกคนมีอินเตอร์เน็ตในมือ และสามารถจับจ่ายซื้อได้โดยตรงทันที

Service Level (ระดับการบริการลูกค้า)
โดยคำว่า Service level ไม่ได้พบแค่ในสายของ Marketing แต่ยังพบในสายของการจัดการหลังบ้าน หรือโซ่อุปทานด้วย หรือว่ากันง่าย ๆ ก็คือ การรักษาการบริการลูกค้าที่ดี ไม่ได้มีเพียงแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ทุกฝ่ายมีความสำคัญในการจัดการทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การดูแลบริการหลังการขาย ความเร็วในการบริการ คุณภาพสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด
และการมี Service Level ที่ดี สามารถนำไปสู่การกลับมาซื้ออีกครั้ง ความจงรักภักดีต่อร้านค้า และรวมถึงการบอกต่อสินค้าและบริการของเรา (ซึ่งเป็นของแถมที่เริ่ดมากนะ บอกเลย)


และยังมีคีย์เวิร์ดอีกมากมาย ที่ร้านค้าออนไลน์จะต้องเจอในโลกของการขายออนไลน์ และจัมโบ้ไลฟ์จะมาอัพเดตเรื่อย ๆ สำหรับร้านค้าออนไลน์น๊า
และต้องมีตัวช่วยที่ดีในการจัดการหลังบ้าน เพื่อให้ยอดขายพุ่งขึ้นในทุกวัน และมีความยั่งยืนในการขายสินค้า ท่ามกลางคู่แข่งมากมาย

ระบบดูดออเดอร์ พร้อมฟีเจอร์ที่คิดแบบการตลาด เพื่อผลักดันยอดขายแบบยั่งยืน
Inbox >> http://m.me/jamboliveth ไลน์ @jamboliveth คลิก https://lin.ee/TZLkjfg

ดูเพิ่มเติม...
3 เหตุผล ทำไมพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถึงควรหันมาใช้ระบบสแกนจ่าย?
JamboLive
14 สิงหาคม 2023

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายคนเริ่มนิยมหันมาขายออนไลน์กันแล้วใช่ไหมคะ บางคนอาจจะเคยเจอกับการที่ลูกค้าโอนเงินแล้วไม่เข้าบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโอนเงินผิดเลขบัญชี หรือเวลาเราไลฟ์ขายของอยู่แล้วเผลอบอกเลขบัญชีผิดไป วันนี้จัมโบ้ไลฟ์จะมาแบ่งปัน 3 เหตุผลว่าทำไมพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถึงควรหันมาใช้ระบบสแกนจ่าย

1. พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

คงปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มผู้บริโภคหลักในยุคสมัยนี้ คือกลุ่ม Gen-Y หรือ กลุ่มที่เติบโตมากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างเช่น Facebook หรือ Mobile-banking รวมไปถึงระบบการสแกนจ่าย นอกจากนั้นคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มมีกำลังซื้อและมีการใช้จ่ายเยอะมากที่สุด ดังนั้นหากร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ หันมาใช้ระบบการสแกนจ่ายได้มากขึ้น ก็จะสามารถจับผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้เยอะขึ้น

2. สะดวกสบายปิดยอดขายได้อย่างรวดเร็ว

กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายคนคงจะเคยเจอกับ "การยกเลิกสินค้า" ที่มีเหตุผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ใช่ไหมคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มสินค้าที่เก็บเงินปลายทาง ส่งไปทีไรถูกส่งกลับทุกที สิ่งนี้มีสาเหตุมาจาก "อารมณ์การใช้จ่าย" ของลูกค้าที่เปลี่ยนไปนั่นเองค่ะ หากลูกค้าเปลี่ยนใจขึ้นมาก็อาจจะยกเลิกสินค้าก่อนที่จะได้ทำการชำระเงินได้ ดังนั้นหากเรามีระบบสแกนจ่าย ที่สามารถกระตุ้นให้ลูกค้าจ่ายเงินได้เร็วมากขึ้น ก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้นั่นเองค่ะ

3. มีโอกาสเติบโตในอนาคตมากขึ้น

แน่นอนว่าในปัจจุบัน ธนาคารส่วนใหญ่เริ่มที่จะผลักดันระบบการสแกนจ่ายหรือ E-payment มากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางการของจ่ายเงินแบบออนไลน์ ดังนั้นหากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าต้องการที่จะกระตุ้นยอดขาย จำเป็นที่จะต้องติดตามเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ทันและใช้ระบบดูดออเดอร์ที่มีประสิทธิภาพอย่าง JamboLive ซึ่งมีระบบสแกนจ่ายที่มีประสิทธิภาพ และระบบหลังบ้านที่คอยดูแลเหล่าพ่อค้าแม่ค้าอย่างใกล้ชิด นอกจากจะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ปิดการขายได้เร็วและสะดวกสบายแล้ว ยังช่วยให้เหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สามารถตรวจสอบสลิปปลอมได้ด้วยนั่นเองค่ะ

———————————————————————————————————

สนใจทดลองระบบดูดออเดอร์ฟรี! JamboLive Thailand พร้อมให้คำปรึกษาการตลาดออนไลน์ แชร์เคล็ดลับการขายของออนไลน์ให้ปัง รวมทั้งเคล็ดลับการเพิ่มยอดขาย และ เทคนิคไลฟ์สด

Inbox >> http://m.me/jamboliveth

ไลน์ @jamboliveth คลิก https://lin.ee/TZLkjfg

ดูเพิ่มเติม...
ทำไมการขายของออนไลน์ ต้องให้ความสำคัญกับขนส่ง?
JamboLive
15 สิงหาคม 2023

การขายของออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากจะต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพและบริการหลังการขายที่ดีแล้ว ระบบการขนส่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน วันนี้จัมโบ้ไลฟ์จะมาแชร์เคล็ดลับว่าทำไมพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จึงควรให้ความสำคัญกับระบบขนส่งกันค่ะ

1. เพราะการขนส่งคือสะพานเชื่อมร้านค้าไปสู่ลูกค้า

พ่อค้าแม่ค้าหลายคนคงไม่อยากให้สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างทางไปถึงมือของลูกค้าใช่ไหมคะ การเลือกระบบขนส่งที่ดีนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะหากสินค้าที่ส่งไปถึงลูกค้าเกิดความเสียหายล่ะก็ ลูกค้าบางท่านอาจจะมีความคิดในแง่ลบกับร้านค้าเหล่านั้นไปเลย นอกจากนั้นการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วจะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจกับการซื้อสินค้าจากร้านของคุณมากขึ้น

2. ค่าส่งที่แพงเกินไปอาจทำให้กำไรของเราน้อยลง

แน่นอนว่าหลาย ๆ ร้านเลือกที่จะผลักค่าส่งสินค้านี้ให้กับลูกค้าใช่ไหมคะ แต่ร้านค้าออนไลน์บางส่วนก็เลือกที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง ดังนั้นหากเราไม่คำนวนค่าขนส่งดี ๆ ละก็เราอาจจะสูญเสียกำไรไปอย่างไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะคะ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถึงควรให้ความสำคัญกับเรื่องการขนส่งมากขึ้น

3. ระบบขนส่งที่มีปัญหาส่งผลถึงความพอใจของลูกค้า

การเลือกผู้ให้บริการขนส่งที่มีระบบการติดตามสินค้า (tracking system) ที่ดี จะส่งผลให้เราสามารถติดตามสินค้าได้อย่างสม่ำเสมอตลอดจนสินค้าไปถึงมือของลูกค้า หากว่าสินค้าเกิดความล่าช้าล่ะก็ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็ยังสามารถที่จะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบได้อย่างทันเวลา ส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้านั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

4. เพราะขั้นตอนการขนส่งเป็นขั้นตอนที่เสียเวลาที่สุด

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสายไลฟ์สด คงจะยุ่งเกี่ยวกับการจัดการออเดอร์ที่มีเข้ามาอย่างสม่ำเสมอทั้งเก่าและใหม่ใช่ไหมคะ การที่พ่อค้าแม่ค้าต้องสละเวลามาจัดการเรื่องขนส่งนั้น อาจจะทำให้เสียโอกาสในการขายสินค้าไปมากพอสมควร ดังนั้นการเลือกใช้ระบบช่วยเหลือหลังบ้านที่มีประสิทธิภาพอย่าง JamboLive ระบบดูดออเดอร์ ที่มีระบบ API ช่วยสร้างใบปะหน้า ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไม่เสียเวลากรอกเลขส่งลูกค้าเอง พร้อมเรียกเข้ารับ ไม่ต้องเสียเวลารถติด พร้อมการแจ้งเตือนลูกค้าอัตโนมัติหลังจากสินค้าถูกจัดส่งแล้ว เรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวเลย

———————————————————————————————————

สนใจทดลองระบบดูดออเดอร์ฟรี! JamboLive Thailand พร้อมให้คำปรึกษาการตลาดออนไลน์ แชร์เคล็ดลับการขายของออนไลน์ให้ปัง รวมทั้งเคล็ดลับการเพิ่มยอดขาย และ เทคนิคไลฟ์สด

Inbox >> http://m.me/jamboliveth

ไลน์ @jamboliveth คลิก https://lin.ee/TZLkjfg

ดูเพิ่มเติม...
ขายของออนไลน์ ยอดขายพุ่งทะยาน แต่กำไรหายไปไหนหมดนะ?
JamboLive
11 สิงหาคม 2023

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายคนคงจะเคยเจอปัญหาเวลาขายของออนไลน์แล้วมียอดขายที่ถล่มทลาย แต่พอสรุปผลประกอบการสิ้นเดือนทีไร กำไรจากการขายของมันน้อยกว่าที่คิดไว้เยอะเลยใช่ไหมคะ วันนี้จัมโบ้ไลฟ์จะมาไขข้อข้องใจ จากเสียงบ่นของพ่อค้าแม่ค้ากันว่าที่จริงแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่นะ? จริง ๆ แล้วสาเหตุหลักของกำไรที่หายไปส่วนใหญ่นั้น มาจากค่าใช้จ่ายจุกจิกที่เรามองข้ามไปค่ะ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่แอบซ่อนอยู่นี้เองที่ทำให้กำไรจากการขายออนไลน์ของเราลดลงอย่างเห็นได้ชัด ว่าแต่ค่าใช้จ่ายพวกนี้มีอะไรบ้างล่ะ?

1. ค่ากล่องพัสดุที่มีหลากหลายไซส์

การคำนวนค่าส่งพัสดุสินค้าที่มีหลายไซส์นั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดและซับซ้อนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายคนและในบางครั้งหากมีออเดอร์เข้ามาเป็นจำนวนมาก ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการคำนวณค่าใช้จ่ายจนกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้กำไรของเราลดลงได้นั่นเองค่ะ

2. การ์ดโปรโมตร้าน

ในยุคนี้ใคร ๆ ก็ต้องเคยเห็นการ์ดโปรโมตร้านกันใช่ไหมคะ เป็นหนึ่งในเทคนิคสำคัญที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถจดจำร้านค้าต่าง ๆ ได้มากขึ้น ยิ่งการ์ดโปรโมตร้านค้ามีความสวยและมีความน่าสนใจมากเท่าไหร่ ก็มีสิทธิ์ที่ลูกค้าจะนึกถึงร้านค้าของเราเป็นอันดับแรก แต่รู้หรือไม่ว่าการ์ดเหล่านี้น่ะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเลยนะ และเนื่องจากตัวการ์ดไม่ใช่สินค้าหลัก อาจจะทำให้บางทีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ลืมคิดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงไปด้วยค่ะ

3. ค่าขนส่งสินค้าด้วยตัวเอง

หากเราใช้บริการขนส่งสินค้า แน่นอนว่าเราก็สามารถที่จะคำนวนราคาค่าส่งได้อย่างง่ายดายเลยใช่ไหมคะ แต่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายคนก็นิยมขับรถไปส่งสินค้าด้วยตัวเอง ซึ่งบางร้านก็ต้องขับรถไปหลายกิโลเลยนะ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันรถ ค่าเสื่อมสภาพเครื่องยนต์ หรือค่าเสียเวลาที่เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่หากเราไม่จดไว้ดี ๆ ล่ะก็ สามารถตกหล่นได้อย่างง่ายได้เลยค่ะ เพราะฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ลืมคิดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปด้วย

4. ค่าระบบตรวจสลิป

ร้านค้าออนไลน์กับมิจฉาชีพนั้น ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่หนีกันไม่พ้น เพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รุ่นใหม่ จำเป็นที่จะต้องรู้ทันกลโกงของบรรดาเหล่ามิจฉาชีพ และใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการป้องกันการโกงเหล่านี้ หนึ่งในนั้น คือ ระบบตรวจสลิป ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสลิปปลอมนั้นเป็นเทคนิคยอดนิยมที่เหล่ามิจฉาชีพนั้นใช้กัน ถ้าหากว่าเหล่าพ่อค้าไม่ค้าไม่ได้มีการตรวจสอบสลิปที่ดีก่อนส่งสินค้า ก็อาจจะสูญเสียเงินได้เป็นจำนวนมาก แต่ถ้าหากใช้บริการระบบตรวจสลิป ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เหล่าพ่อค้าแม่ค้ามองไม่เห็นรวมอยู่ด้วยนะ

5. ค่าระบบช่วยทำงานต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นค่ายิงโฆษณา หรือ ระบบช่วยขายสินค้าต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบที่ต้องเรียกเก็บเงินอยู่ตลอดเวลา จะทำให้เหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ โดยเฉพาะเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่ไลฟ์ขายของไปด้วยตรวจสลิปไปด้วยนั้น คำนวนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ยากขึ้น และกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กำไรของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าหายไปโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะ

และนี่ก็คือสาเหตุหลักที่ทำให้กำไรของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หายไปโดยที่ไม่รู้ตัว แม้ยอดขายจะพุ่งทะยานก็ตาม เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ระบบหลังบ้านที่มีประสิทธิภาพอย่าง JamboLive ก็จะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ขายของได้อย่างมีกำไรอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะ นอกจากจะช่วยให้กำไรไม่หายไปไหนแล้ว JamboLive ยังมีระบบดูดออเดอร์ที่สามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านค้าของพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านอีกด้วยค่ะ

———————————————————————————————————

สนใจทดลองระบบดูดออเดอร์ฟรี! JamboLive Thailand พร้อมให้คำปรึกษาการตลาดออนไลน์ แชร์เคล็ดลับการขายของออนไลน์ให้ปัง รวมทั้งเคล็ดลับการเพิ่มยอดขาย และ เทคนิคไลฟ์สด

Inbox >> http://m.me/jamboliveth

ไลน์ @jamboliveth คลิก https://lin.ee/TZLkjfg

ดูเพิ่มเติม...
ไลฟ์หน้าเพจ หรือ ไลฟ์หน้าเฟสบุ๊คส่วนตัว วิธีไหนเปิดการมองเห็นได้เยอะกว่า?
JamboLive
10 สิงหาคม 2023

เป็นหนึ่งในประเด็นฮิตที่น่าสนใจในวงการพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รุ่นใหม่ สำหรับคำถามที่ว่า ไลฟ์สดหน้าเพจ หรือ ไลฟ์หน้า Facebook ส่วนตัว วิธีไหนจะเปิดการมองเห็นได้เยอะกว่ากัน? จัมโบ้ไลฟ์พร้อมจัดเต็มบอกเคล็ดลับการไลฟ์สดว่า "การไลฟ์ผ่านหน้าเพจ" นั้นมียอดการมองเห็นที่เยอะกว่าแน่นอน ว่าแต่มันมีสาเหตุมาจากอะไรล่ะ มาดูกัน

1. ช่วยเปิดการมองเห็นของไลฟ์ เพิ่มยอดคนดูได้เยอะขึ้น

แน่นอนว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นฟังชั่นของ Facebook ที่เรียกว่า Watch ผ่านตากันมาบ้าง ซึ่งฟีเจอร์นี้เป็นการรวบรวมการถ่ายทอดสดจากพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศบนแพลตฟอร์มเฟสบุ๊คไว้ในที่เดียวกัน แล้วถ้าอยากเข้าร่วมด้วยต้องทำยังไงล่ะ คำตอบก็คือ "การไลฟ์สดผ่านเพจ" ของเรานั่นเอง เพราะจะมีแค่พ่อค้าแม่ค้าที่ไลฟ์ผ่านเพจเท่านั้นจึงจะถูกทาง Facebook รีวิวและอนุญาตให้สามารถเข้ามาอยู่ในหมวดนี้ได้

ซึ่งการจะไลฟ์ผ่านเพจได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ เราจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน รวมไปถึงการหาระบบดูดออเดอร์และระบบช่วยจัดการหลังบ้านที่มีประสิทธิ์ภาพอย่าง JamboLive ที่สามารถช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ขายของได้อย่างมีประสิทธิภาพมาขึ้น หากเราสามารถทำได้และพร้อมที่จะท้าทายตัวเอง ก็มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของก้าวสำคัญในเส้นทางสู่ความสำเร็จของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รุ่นใหม่บนแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง Facebook ได้แน่นอน

2. มีใช้ฟังก์ชันและฟีเจอร์ของเฟสบุ้คต่าง ๆ ในทางการค้า

อย่าลืมว่าโซเชี่ยลมีเดียมีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันกับผู้ใช้งานอยู่สม่ำเสมอทั้งในฝั่งร้านค้าและลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเพจเฟสบุ๊ค เพื่อให้กระตุ้นให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างราบรื่นและความสนุกสนาน สิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ควรจะทำ คือการศึกษาและการเลือกใช้ฟังก์ชันที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจนั่นเอง เพื่อให้สามารถแสดงออกจุดขายที่เข้ากับตัวธุรกิจและแนวทางของพ่อค้าแม่ค้าสมัยใหม่อย่างเหมาะสมค่ะ

และที่สำคัญอย่าลืมนึกถึงความสำคัญของฟีเจอร์การชำระเงินด้วยนะ หากคุณต้องการให้เพจหรือการค้ามีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้า และส่งผลให้เกิดการกระตุ้นยอดขาย การเลือกใช้รูปแบบการจ่ายเงินที่สะดวกและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสิ่งนี้เองจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าให้กับการทำธุรกิจออนไลน์ของคุณอย่างแน่นอนค่ะ

3. ช่วยขยายกลุ่มฐานลูกค้าหรือสเกลร้าน

การใช้เพจบนเฟสบุ๊คก็เปรียบเสมือนหน้าร้านในย่านการค้า คุณสามารถแสดงสินค้าหรือบริการได้อย่างเต็มที่และสามารถนำเสนอสิ่งที่คุณมีอย่างดีที่สุด เพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในที่ที่ลูกค้ากำลังพบปะกับคุณ อย่างไรก็ตาม บนเพจ Facebook เหล่านี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สามารถสร้างความน่าสนใจและความตื่นเต้นให้กับลูกค้าได้อย่างเห็นผลทันที!

อย่างไรก็ตาม Facebook ส่วนตัวนั้นก็เหมือนกับบ้านของเราที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรร ที่ยังคงความส่วนตัวไว้ แน่นอนว่าผู้คนก็คงไม่เดินผ่านไปเห็นบ้านของคุณอย่างแน่นอน ดังนั้นหากเราพูดถึงการมองเห็นของเพจ Facebook ที่เปรียบเสมือนร้านค้าในย่านการค้า จะเห็นว่ามีความน่าสนใจและมีผลตอบรับที่ดีกว่าอย่างแน่นอนค่ะ!

4. การโปรโมต ยิงโฆษณาใน Facebook ส่วนตัวนั้นทำไม่ได้น้า

พ่อค้าแม่ค้ารู้หรือเปล่าคะ ว่า Facebook ส่วนตัวของเรานั้น ไม่สามารถโปรโมทหรือยิงโฆษณาได้ เพราะฉะนั้นหากเรามีเพจ Facebook ก็จะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถโปรโมทร้านค้าร้านค้าออนไลน์ของเราผ่านการยิงโฆษณาใน Facebook ได้ด้วยค่ะ ส่งผลให้มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย

5. การใช้ระบบช่วยขายออนไลน์

แพลตฟอร์มช่วยขายต่าง ๆ อย่างเช่น ระบบดูดออเดอร์และระบบหลังบ้านสุดปังของ JamboLive ที่มีทั้งระบบการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพ และ ฟีเจอร์ที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อีกมามาย จะช่วยซัพพอร์ตพ่อค้าแม่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการแต่สิ่งเหล่านี้สามารถทำได้เฉพาะเพจเท่านั้นนะ เพราะระบบช่วยขายของออนไลน์โดยปกติแล้วจะไม่สามารถใช้กับเฟสบุ้คส่วนตัวได้ เนื่องจากจะมีความเสี่ยงในการละเมิดความเป็นส่วนตัวนั่นเองค่ะ

เพราะฉะนั้นหากมีใครบอกว่าการไลฟ์ผ่านเพจ Facebook มักโดนปิดการมองเห็น และการใช้เฟสบุ้คส่วนตัวไลฟ์ขายของนั้นดีกว่า ก็ต้องบอกเลยว่าไม่จริงเสมอไปค่ะ เพราะเนื่องจากการโดนเพิ่มหรือโดนลดการมองเห็นนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น จำนวนคนเข้ามาเยี่ยมชมเพจเราของเรา ผ่านการใช้แพลตฟอร์มเพื่อช่วยเปิดการมองเห็น หรือ หากเรามีการละเมิดข้อกำหนดชุมชนก็อาจจะมีโอกาสโดนลดการมองเห็นได้เช่นกันค่ะ

———————————————————————————————————

สนใจทดลองระบบดูดออเดอร์ฟรี! JamboLive Thailand พร้อมให้คำปรึกษาการตลาดออนไลน์ แชร์เคล็ดลับการขายของออนไลน์ให้ปัง รวมทั้งเคล็ดลับการเพิ่มยอดขาย และ เทคนิคไลฟ์สด

Inbox >> http://m.me/jamboliveth

ไลน์ @jamboliveth คลิก https://lin.ee/TZLkjfg

ดูเพิ่มเติม...
ติดต่อเรา

ทดลองใช้งานจัมโบ้ไลฟ์ฟรี 7 วัน

แอดไลน์ @jamboliveth ( มี@ )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการปรึกษาเกี่ยวกับระบบของจัมโบ้ไลฟ์
กรอกช่องทางการติดต่อกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด