เกี่ยวกับเรา

JamboLive Technology Thailand เป็นผู้นำด้านบริการ Live Commerce โซลูชั่น เรามีทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถ เข้าใจปัญหา พฤติกรรมการทางด้านการขายสินค้าบนไลฟ์สดและการจัดการออเดอร์ เราพร้อมให้คำปรึกษา บริการสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ค้าออนไลน์ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณมียอดขายเพิ่มขึ้น ไม่เพียงในประเทศไทยที่เราเปิดให้บริการ เรายังเปิดให้บริการในประเทศไต้หวัน มาเลเซียและอินโดนีเซีย JamboLive เราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ซื้อเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่ละประเทศพฤติกรรมและประสบการณ์ก็แตกต่างกันออกไป ดังนั้นหากคุณต้องการปรึกษาการทำธุรกิจ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขายสินค้าบนไลฟ์สดและการจัดการออเดอร์ โปรดติดต่อเรา เราพร้อมให้บริการ

นโยบายการคืนเงิน

หลังจากได้รับสินค้าแล้ว โปรดทำการตรวจสอบหรือถ่ายวิดีโอทันที หากสินค้ามีข้อบกพร่องหรือชำรุด โปรดติดต่อร้านค้าเพื่อแจ้งปัญหา

เงื่อนไขการคืนเงิน:
กรุณาติดต่อทางร้านโดยตรงเพื่อรับทราบปัญหาของลูกค้า
ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า:
กรุณาติดต่อทางร้านโดยตรงเพื่อรับทราบปัญหาของลูกค้า
นโยบายการยกเลิก:
กรุณาติดต่อทางร้านโดยตรงเพื่อรับทราบปัญหาของลูกค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ JamboLive ถูกกำหนดโดยบริษัท จัมโบ้ไลฟ์ เทคโนโลยี จำกัด (“บริษัท”) เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณ บริษัทรวบรวม และประมวลข้อมวลส่วนบุคคลของคุณภายใต้เงื่อนไขกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยกฎหมายนี้โปรดมั่นใจข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการคุ้มครอง หากคุณไม่ยอมรับนโยบายส่วนบุคคลนี้ โปรดยุติการใช้งานบริการ

1. ก่อนที่จะใช้บริการของระบบ โปรดยืนยันว่าคุณได้ตรวจสอบและยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ตกลงทั้งหมดหรือบางส่วน โปรดยุติการใช้บริการของระบบของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะกับการรวบรวม การประมวลผล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยระบบ JamboLive เท่านั้น ข้อมูลจะไม่ถูกใช้โดยบริษัทหรือบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย JamboLive คุณสามารถเชื่อมโยงระบบ JamboLive กับเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยแต่ละเว็บไซต์จะได้รับการประมวลผลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท
2. เรื่องที่ต้องแจ้งตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(1) ชื่อบริษัท:จัมโบ้ไลฟ์ เทคโนโลยี จำกัด
(2) วัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล: เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องของบริษัท เช่น การตลาด สัญญา สัญญาที่คล้ายคลึงกันหรือที่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมายอื่น ๆ ผู้บริโภค การจัดการลูกค้าและบริการ การช็อปปิ้งออนไลน์ บริการอีคอมเมิร์ซต่างๆ การโฆษณา การจัดการความรู้กับพฤติกรรมองค์การ และการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้ลงทะเบียนไว้หรือที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
(3) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม: ข้อมูลการติดต่อ (ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์) ข้อมูลส่วนตัว (วันเกิด อายุ เพศ) ความสนใจ (ความสนใจ ไลฟ์สไตล์ รูปแบบการบริโภค เป็นต้น) ข้อมูลอื่นๆ (อีเมล ข้อความจากเว็บไซต์ การติดตามข้อมูลอัตโนมัติจากระบบเป็นต้น)
(4) ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล: 6 เดือนหลังจากสิ้นสุดสัญญา หากคุณไม่ได้เซ็นสัญญากับเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะหายไป 6 เดือนหลังจากวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(5) พื้นที่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: จะถูกจัดเก็บไว้ในที่ตั้งของบริษัท และโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งปัจจุบัน ส่วนใหญ่อยู่ในไต้หวัน
(6) วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทและบริษัทผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (เช่น บริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินหรือผู้ผลิตสินค้า) หากบริษัทและผู้ให้บริการบุคคลที่สามมีการเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกันจะถูกแจ้งให้ทราบในรายงานความร่วมมือของกิจกรรมนั้นๆ
(7) วิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: ใช้ตามขอบเขตของวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนโยบายความเป็นส่วนตัว
(8) วิธีการใช้สิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคล: ตามมาตรา 3 ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิที่จะสอบถามหรือขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทำสำเนา เพิ่มเติมหรือแก้ไข มีสิทธิในการร้องขอหยุดการเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือการใช้งาน สิทธิในการร้องขอลบข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อเราเพื่อดำเนินการในการแจ้งสิทธิร้องขอได้ (เพื่อหลีกเลี่ยงอีเมลตกหล่นและสาเหตุอื่นๆที่อาจทำให้บริษัทไม่สามารถตอบกลับได้ ให้ถือว่าการส่งอีเมลจากบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด) บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอของคุณโดยเร็วที่สุดหลังจากได้รับคำร้องขอของคุณ
(9) คำอธิบายเพิ่มเติมของข้อมูลส่วนบุคคล: หากบริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บนหน้าเว็บหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมีการระบุว่าไว้ว่าเป็นทางเลือก เป็นการกระทำเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นเท่านั้น จะไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์นี้
3. คำอธิบายการเก็บรวบรวม ประมวลผล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากได้รับความยินยอมจากคุณแล้ว บริษัทอาจเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนบนเว็บไซต์ ในหน้าข้อมูลกิจกรรมชุมชนของคุณผ่าน Facebook หรือระบบ Social Media อื่นๆ ที่คล้ายกัน หากคุณไม่ตกลง โปรดอย่าคลิกปุ่มยินยอม หรือโปรดทำการลบข้อมูลผ่านการเป็นสมาชิกของ Social Media นั้น หรือปฏิเสธที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อบริษัทได้ และบริษัทจะช่วยคุณในการยืนยันและจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามโดยพลการ ยกเว้นหากจำเป็นต้องดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายตุลาการ อัยการ หน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง หรือใช้กับบุคคลที่สามของบริษัท เมื่อบริษัทหรือเว็บไซต์นี้ถูกแบ่งออกทั้งหมดหรือแบ่งออกเป็นบางส่วนและถูกดำเนินการโดยบริษัทในเครืออิสระ ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการดำเนินงาน บริษัทจะประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์นี้ล่วงหน้า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนบนเว็บไซต์ อาจถูกโอนถ่ายไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามภายใต้เงื่อนไขของการแปลงสิทธิการจัดการ อย่างไรก็ตามหากคุณยังเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้อยู่และไม่ต้องการให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในอนาคต คุณสามารถใช้สิทธิของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้
4. การเก็บคุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการระบุตัวตนในอนาคต เมื่อคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ บริษัทอาจตั้งค่าและเข้าถึงคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆของคุณ หากคุณปิดคุกกี้ อาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือมีข้อจำกัดในการทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์นี้
5. การรักษาความลับและความปลอดภัย เราจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะพนักงานที่มีเหตุผลอันควรในการได้รับข้อมูล เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการให้แก่คุณ หรือเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดอย่าให้หมายเลขบัญชีและรหัสผ่านแก่บุคคลที่สามโดยพลการ หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามสมัครหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ มิฉะนั้น คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง หากบัญชีและรหัสผ่านของคุณตกอยู่ในอันตราย โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านหรือแจ้งให้บริษัทระงับบัญชีทันที (บริษัทอาจร้องขอให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) อินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัยต่อการรับส่งข้อมูล โปรดหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้อื่นหรือเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้
6. การคุ้มครองผู้เยาว์ เว็บไซต์นี้ไม่ได้ออกแบบเพื่อใช้งานสำหรับผู้เยาว์/เด็ก เมื่อผู้เยาว์ใช้เว็บไซต์นี้ หากพวกเขาตกลงยอมให้เว็บไซต์เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา จะต้องดำเนินการดังกล่าวภายใต้ความยินยอมของผู้ปกครองหรือตัวแทนตามกฎหมาย ผู้ปกครองหรือตัวแทนตามกฎหมาย มีสิทธิร้องขอให้บริษัทหยุดการเก็บรวบรวม ประมวล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทุกเมื่อ
7. คุณสามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา และเราขอสงวนสิทธิเฉพาะในการส่งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริการของ JAMBOLIVE (เช่น ประกาศเกี่ยวกับบริการ ข้อความการจัดการ) ข่าวสารเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีคุณและคุณไม่สามารถยกเลิกรับข่าวสารนี้ได้ หากคุณมีคำถามและข้อเสนอแนะใดๆ โปรดติดต่อเราได้ที่srv.admin@jambolive.tv

Contact Us

สมัครทดลองใช้ฟรี 14 วัน

แอดไลน์ @jamboliveth

มีอะไรให้จัมโบ้ไลฟ์ช่วยไหม?

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถฝากช่องทางการติดต่อของคุณ (เช่น LINE, Whatsapp หรือเบอร์โทรศัพท์) แล้วเราจะติดต่อคุณกลับไปให้เร็วที่สุด