เกี่ยวกับเรา

มโบ้ไลฟ์มุ่งมั่นที่จะให้บริการ Live-Commerce สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อสร้างช่องทางการขายในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ร้านค้า หรือแพล็ตฟอร์มการไลฟ์สดขายสินค้า เราเป็นผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์มการขายสินค้าบนไลฟ์สดที่ครบวงจร ด้วยแพล็ตฟอร์มที่เสถียร และรวดเร็ว เราให้บริการแก่ร้านค้าในไต้หวัน และมาเลเซีย เพื่อที่จะให้ร้านค้าได้รับประสบการณ์ขายที่สะดวกและใช้งานง่าย ฟังก์ชันครบครัน และสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว จัมโบ้ไลฟ์ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ซื้อเป็นอย่างมากเทียบเท่ากับประสบการณ์การขายของร้านค้าผู้ขาย นอกจากแอปพลิเคชันสำหรับร้านค้าแล้ว เรายังมีแอปพลิเคชันจัมโบ้+1สำหรับผู้ซื้ออีกด้วย

ชื่อบริษัท: จัมโบ้ไลฟ์ เทคโนโลยี จำกัด
อีเมลติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า::[email protected]
Facebook:https://www.facebook.com/JamboLiveApp/
สำนักงานใหญ่ไทเป: TAIWAN, (106) Taipei city, Da an district, Ren-ai road, section 4, no.314, 2nd floor, Room3.

สำนักงานไถจง: Taichung city, North district, Taiwan Avenue, section 2, no.360, 24th floor, office2.

โทร:(+886)02-2755-1968
เวลาทำการ: 9.00:00 ~ 17:00 น.
เวลาทำการ: 9.00:00 ~ 17:00 น.

退貨處理

หลังจากได้รับสินค้าแล้ว โปรดทำการตรวจสอบทันที หากสินค้ามีข้อบกพร่องหรือชำรุด โปรดติดต่อร้านค้าหรือทำการส่งคืนให้แก่ร้านค้าภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า เราจะดำเนินการเปลี่ยนหรือยกเลิกสินค้าให้คุณทันที

เนื่องจากมาตการด้านสุขอนามัย สินค้าของใช้ส่วนตัวที่ถูกเปิดแล้ว ไม่สามารถทำการเปลี่ยนหรือส่งคืนได้
เกณฑ์ข้อบกพร่อง:

สินค้าที่ไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดข้อมูลจำเพาะสินค้า, รูปแบบที่ไม่สอดคล้องกัน, ปริทาณที่ไม่ตรงกัน)
สินค้าที่ชำรุดเสียหาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดข้อบกพร่องด้านคุณภาพ, ความเสียหายระหว่างการขนส่ง)。
สินค้าที่ไม่ตรงกับคำอธิบายหน้าสินค้า (การใช้ผลิตภัณฑ์ ฟังก์ชั่นผลิตภัณฑ์)。
สำหรับการส่งคืนสินค้า โปรดรักษาความสมบูรณ์ของสินค้าให้อยู่คงเดิม (รวมถึงอุปกรณ์ที่มากับสินค้า เช่นป้ายห้อยสินค้า ถุงใส่สินค้า เป็นต้น) สินค้าที่ถูกแกะป้ายออก ถูกนำไปซักล้าง ถูกใส่ และมีรอยเสียหาย ไม่ถือว่าเป็นสินค้าที่มีความสมบูรณ์คงเดิม(เช่น น้ำหอม ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย บุหรี่ โลชั่น) ไม่สามารถทำการรับคืนสินค้าได้

นค้าจะต้องถูกส่งกลับคืนภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า หากทำการส่งคืนเกินกำหนด ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งด้วยตนเอง

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของจัมโบ้ไลฟ์ ถูกกำหนดโดยบริษัท จัมโบ้ไลฟ์ เทคโนโลยี จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณ บริษัทรวบรวม และประมวลข้อมวลส่วนบุคคลของคุณภายใต้เงื่อนไขกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยกฎหมายนี้โปรดมั่นใจข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการคุ้มครอง หากคุณไม่ยอมรับนโยบายส่วนบุคคลนี้ โปรดยุติการใช้งานบริการบนเว็บไซต์นี้

1. ก่อนที่จะใช้บริการของเว็บไซต์ โปรดยืนยันว่าคุณได้ตรวจสอบและยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ตกลงทั้งหมดหรือบางส่วน โปรดอย่าใช้บริการของเว็บไซต์นี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะกับการรวบรวม การประมวลผล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเว็บไซต์นี้เท่านั้น ข้อมูลจะไม่ถูกใช้โดยบริษัทหรือบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยบริษัทนี้ คุณสามารถเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยแต่ละเว็บไซต์จะได้รับการประมวลผลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท
2. เรื่องที่ต้องแจ้งตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(1) ชื่อบริษัท:จัมโบ้ไลฟ์ เทคโนโลยี จำกัด
(2) วัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล: เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องของบริษัท เช่น การตลาด สัญญา สัญญาที่คล้ายคลึงกันหรือที่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมายอื่น ๆ ผู้บริโภค การจัดการลูกค้าและบริการ การช็อปปิ้งออนไลน์ บริการอีคอมเมิร์ซต่างๆ การโฆษณา การจัดการความรู้กับพฤติกรรมองค์การ และการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้ลงทะเบียนไว้หรือที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
(3) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม: ข้อมูลการติดต่อ (ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์) ข้อมูลส่วนตัว (วันเกิด อายุ เพศ) ความสนใจ (ความสนใจ ไลฟ์สไตล์ รูปแบบการบริโภค เป็นต้น) ข้อมูลอื่นๆ (อีเมล ข้อความจากเว็บไซต์ การติดตามข้อมูลอัตโนมัติจากระบบเป็นต้น)
(4) ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล: 6 เดือนหลังจากสิ้นสุดสัญญา หากคุณไม่ได้เซ็นสัญญากับเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะหายไป 6 เดือนหลังจากวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(5) พื้นที่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: จะถูกจัดเก็บไว้ในที่ตั้งของบริษัท และโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในไต้หวัน
(6) วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทและบริษัทผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (เช่น บริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินหรือผู้ผลิตสินค้า) หากบริษัทและผู้ให้บริการบุคคลที่สามมีการเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกันจะถูกแจ้งให้ทราบในรายงานความร่วมมือของกิจกรรมนั้นๆ
(7) วิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: ใช้ตามขอบเขตของวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนโยบายความเป็นส่วนตัว
(8) วิธีการใช้สิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคล: ตามมาตรา 3 ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิที่จะสอบถามหรือขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทำสำเนา เพิ่มเติมหรือแก้ไข มีสิทธิในการร้องขอหยุดการเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือการใช้งาน สิทธิในการร้องขอลบข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อเราเพื่อดำเนินการในการแจ้งสิทธิร้องขอได้ (เพื่อหลีกเลี่ยงอีเมลตกหล่นและสาเหตุอื่นๆที่อาจทำให้บริษัทไม่สามารถตอบกลับได้ ให้ถือว่าการส่งอีเมลจากบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด) บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอของคุณโดยเร็วที่สุดหลังจากได้รับคำร้องขอของคุณ
(9) คำอธิบายเพิ่มเติมของข้อมูลส่วนบุคคล: หากบริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บนหน้าเว็บหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมีการระบุว่าไว้ว่าเป็นทางเลือก เป็นการกระทำเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นเท่านั้น จะไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์นี้
3. คำอธิบายการเก็บรวบรวม ประมวลผล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากได้รับความยินยอมจากคุณแล้ว บริษัทอาจเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนบนเว็บไซต์ ในหน้าข้อมูลกิจกรรมชุมชนของคุณผ่าน Facebook หรือระบบ Social Media อื่นๆ ที่คล้ายกัน หากคุณไม่ตกลง โปรดอย่าคลิกปุ่มยินยอม หรือโปรดทำการลบข้อมูลผ่านการเป็นสมาชิกของ Social Media นั้น หรือปฏิเสธที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อบริษัทได้ และบริษัทจะช่วยคุณในการยืนยันและจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามโดยพลการ ยกเว้นหากจำเป็นต้องดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายตุลาการ อัยการ หน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง หรือใช้กับบุคคลที่สามของบริษัท เมื่อบริษัทหรือเว็บไซต์นี้ถูกแบ่งออกทั้งหมดหรือแบ่งออกเป็นบางส่วนและถูกดำเนินการโดยบริษัทในเครืออิสระ ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการดำเนินงาน บริษัทจะประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์นี้ล่วงหน้า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนบนเว็บไซต์ อาจถูกโอนถ่ายไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามภายใต้เงื่อนไขของการแปลงสิทธิการจัดการ อย่างไรก็ตามหากคุณยังเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้อยู่และไม่ต้องการให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในอนาคต คุณสามารถใช้สิทธิของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้
4. การเก็บคุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการระบุตัวตนในอนาคต เมื่อคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ บริษัทอาจตั้งค่าและเข้าถึงคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆของคุณ หากคุณปิดคุกกี้ อาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือมีข้อจำกัดในการทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์นี้
5. การรักษาความลับและความปลอดภัย เราจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะพนักงานที่มีเหตุผลอันควรในการได้รับข้อมูล เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการให้แก่คุณ หรือเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดอย่าให้หมายเลขบัญชีและรหัสผ่านแก่บุคคลที่สามโดยพลการ หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามสมัครหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ มิฉะนั้น คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง หากบัญชีและรหัสผ่านของคุณตกอยู่ในอันตราย โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านหรือแจ้งให้บริษัทระงับบัญชีทันที (บริษัทอาจร้องขอให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) อินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัยต่อการรับส่งข้อมูล โปรดหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้อื่นหรือเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้
6. การคุ้มครองผู้เยาว์ เว็บไซต์นี้ไม่ได้ออกแบบเพื่อใช้งานสำหรับผู้เยาว์/เด็ก เมื่อผู้เยาว์ใช้เว็บไซต์นี้ หากพวกเขาตกลงยอมให้เว็บไซต์เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา จะต้องดำเนินการดังกล่าวภายใต้ความยินยอมของผู้ปกครองหรือตัวแทนตามกฎหมาย ผู้ปกครองหรือตัวแทนตามกฎหมาย มีสิทธิร้องขอให้บริษัทหยุดการเก็บรวบรวม ประมวล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทุกเมื่อ
7. การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว หากมีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องทางอีเมลของคุณหรือทางข้อความและจะประกาศการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ โปรดหยุดใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ และแจ้งให้บริษัทหยุดการเก็บรวบรวม ประมวล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา และเราขอสงวนสิทธิเฉพาะในการส่งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริการของ JAMBOLIVE(เช่น ประกาศเกี่ยวกับบริการ ข้อความการจัดการ) ข่าวสารเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีคุณและคุณไม่สามารถยกเลิกรับข่าวสารนี้ได้ หากคุณมีคำถามและข้อเสนอแนะใดๆ โปรดติดต่อเราได้ที่ [email protected]

Contact Us
มีอะไรให้จัมโบ้ไลฟ์ช่วยไหม?

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ หรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสามารถใส่ ID ช่องทางการติดต่อของคุณไว้ (เช่น LINE, wechat, What’s APP) แล้วเราจะติดต่อคุณกลับไปให้เร็วที่สุด